2017-07-31 10:20:18
Φωτογραφία για ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ 10,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Σ΄ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αντιμέτωποι με την υποχρέωση να πληρώσουν έως και έξι διαφορετικούς φόρους για τα εισοδήματα, την ακίνητη και την κινητή περιουσία τους βρίσκονται στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους εκατομμύρια φορολογούμενοι. Οι φόροι που θα απαιτηθεί να πληρώσουν μόνο για τα εισοδήματα του 2016, την ακίνητη περιουσία που κατείχαν την 1η/1/2017 και τα οχήματα που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το 2018 υπερβαίνουν τα 10 δισ. ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και η 5η δόση του φόρου ακινήτων, η οποία πρέπει να πληρωθεί τον Ιανουάριο του 2018, το συνολικό ποσό των έξι αυτών επιβαρύνσεων εκτοξεύεται στα 10,68 δισ. ευρώ!

Μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν καταβάλει στα δημόσια ταμεία ένα ποσό συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,23 δισ. ευρώ για να εξοφλήσουν την πρώτη δόση των φόρων που βεβαιώθηκαν από την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
. Ακολουθούν άλλες δύο δόσεις, συνολικού ύψους 2,46 δισ. ευρώ, η πρώτη εκ των οποίων πρέπει να εξοφληθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η δεύτερη έως το τέλος Νοεμβρίου 2017. Επιπλέον, έως σήμερα πάνω από 250.000 εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος για τη χρήση του 2016. Ακολουθούν άλλες 5 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες λήγουν στα τέλη των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου περίπου 7,4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν πληρώσει την πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακολουθούν άλλες 4 δόσεις, που λήγουν στα τέλη των μηνών Οκτωβρίου 2017, Νοεμβρίου 2017, Δεκεμβρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018. Τέλος, εντός του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017, πάνω από 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων θα πρέπει να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2018.

Συνολικά, εντός του χρονικού διαστήματος από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους έως και το τέλος Ιανουαρίου 2018 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και εκατοντάδες χιλιάδες νομικά πρόσωπα θα κληθούν να πληρώσουν έως και 6 διαφορετικές φορολογικές οφειλές: Τον φόρο εισοδήματος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2016, τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για το 2017 και τα τέλη κυκλοφορίας για το 2018. Οι οφειλές αυτές αναμένεται να φορτώσουν με νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο πάρα πολλούς φορολογούμενους. 

Αναλυτικά οι 6 αυτές φορολογικές υποχρεώσεις με τις οποίες έχουν ήδη αρχίσει να βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι:

1. Ο φόρος για τα εισοδήματα του 2016: Σήμερα, Δευτέρα 31 Ιουλίου, εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016. Περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά πρέπει έως σήμερα να έχουν καταβάλει ποσά φόρου εισοδήματος συνολικού ύψους άνω των 800 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου, μέχρι δηλαδή τις 29/9 και η τρίτη δόση έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Νοεμβρίου, μέχρι 30/11. Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που πρέπει να πληρώσουν φέτος περισσότερα από 2,5 εκατ.νοικοκυριά ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ.

Φέτος ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με ενιαία κλίμακα για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην κλίμακα αυτή, τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος φορολογούνται με 22%, τα επόμενα 10.000 ευρώ , το τμήμα δηλαδή του ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ, με 29%, τα επόμενα 10.000 ευρώ, το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ, με 37% και το υπερβάλλον ποσό πάνω από τα 40.000 ευρώ με 45%. Με την ίδια κλίμακα αλλά αυτοτελώς φορολογούνται τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες. Για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και αγροτικές δραστηριότητες ασκούμενες από κατ’ επάγγελμα αγρότη ισχύει ετήσια έκπτωση φόρου 1.900 - 2.100 ευρώ.

Αυτοτελώς, φορολογούνται και τα εισοδήματα από ακίνητα: Γι’ αυτά ισχύει κλίμακα με συντελεστές αυξημένους από το 11% στο 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ, από το 33% στο 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ και από το 33% στο 45% για το υπερβάλλον ποσό, πάνω από τα 35.000 ευρώ. Σήμερα λήγει επίσης η προθεσμία εξόφλησης της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για πάνω από 250.000 νομικά πρόσωπα (εταιρείες κ.λπ.). Απομένουν, ακόμη, άλλες 5 μηνιαίες δόσεις, ώστε ο φόρος να εξοφληθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που πρέπει να καταβάλουν τα νομικά πρόσωπα έως τις 31-12-2017 φθάνει τα 3,1 δισ. ευρώ.

2. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2016: Στα εκκαθαριστικά των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβαρύνει κάθε φυσικό πρόσωπο με ατομικό ετήσιο/δηλωθέν ή τεκμαρτό εισόδημα έτους 2016 μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ. Η εισφορά υπολογίζεται φέτος με νέα κλίμακα συντελεστών κλιμακούμενων από 2,2% έως 10%, ως εξής:

0%, στο τμήμα ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 12.000 ευρώ,2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.Το συνολικό ποσό εισφοράς αλληλεγγύης που καλούνται να πληρώσουν με τα φετινά εκκαθαριστικά τους οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα έτους 2016 μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ υπολογίζεται ότι θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ. Τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συμβεβαιώνονται με τα ποσά του φόρου εισοδήματος, οπότε το χρονοδιάγραμμα τμηματικής αποπληρωμής είναι το ίδιο με του φόρου εισοδήματος. Έτσι, σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση της πρώτης δόσης και αυτού του «χαρατσιού». 

3. Το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2016: Με τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος από 500 έως 650 ευρώ. Η υποχρέωση καταβολής των συγκεκριμένων ποσών ισχύει ανεξαρτήτως του εάν ο υπόχρεος είχε κέρδη ή ζημιές κατά τη διάρκεια του 2016. Το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι αυτοί φθάνει τα 279 εκατ. ευρώ. Τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος συμβεβαιώνονται με τα ποσά του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, οπότε το χρονοδιάγραμμα τμηματικής αποπληρωμής τους είναι το ίδιο με του φόρου εισοδήματος.  

4. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για Ι.Χ. αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, σκάφη αναψυχής, πισίνες και αεροσκάφη: Όσοι φορολογούμενοι κατείχαν κατά τη διάρκεια του 2016 Ι.Χ. αυτοκίνητα με κινητήρες άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007 και μετά, σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων, πισίνες και αεροσκάφη οφείλουν να πληρώσουν μαζί με τους προηγούμενους φόρους και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Για όσους κατείχαν Ι.Χ. αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κ.εκ. ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί του τεκμηρίου διαβίωσης κάθε αυτοκινήτου. Για όσους κατείχαν το 2016 Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 2.500 κ.εκ., πισίνες, σκάφη αναψυχής και αεροσκάφη ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή 13% επί του ισχύοντος κατά περίπτωση τεκμηρίου διαβίωσης. Το συνολικό ποσό που καλούνται να καταβάλουν οι φορολογούμενοι αυτοί φθάνει τα 77 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης και αυτού του «χαρατσιού» εκπνέει σήμερα, καθώς πρέπει να εξοφληθεί μαζί με τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

5. Ο ΕΝΦΙΑ 2017: Το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς που έχουν στο σύστημα TAXISnet 7,35 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 50.000 εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σημειώματα με τα ποσά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων που πρέπει να καταβάλουν για το 2017. Συνολικά, όλοι αυτοί οι υπόχρεοι θα κληθούν να καταβάλουν πάνω από 2,7 δισ. ευρώ για τον φετινό ΕΝΦΙΑ. Ο ΕΝΦΙΑ του 2017 πρέπει να εξοφληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018. 

6. Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2018: Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζει αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας που θα κληθούν να καταβάλουν για το 2018 πάνω από 5 εκατομμύρια κάτοχοι οχημάτων. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να φέρουν ελαφρύνσεις για κατόχους Ι.Χ. ηλικίας μεγαλύτερης των 10 ετών και επιβαρύνσεις σε υβριδικά πετρελαιοκίνητα και καινούργια αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο εισπρακτικός στόχος θα παραμείνει στο 1,2 δισ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών, τα προβλήματα των νοικοκυριών στο να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις είναι μεγάλα και οι τράπεζες διαθέτουν προϊόντα που μπορούν να διευκολύνουν την κατάσταση.

Μέσω των πιστωτικών καρτών, από εφέτος και οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι δίνουν τη δυνατότητα εξόφλησης όλων των βεβαιωμένων οφειλών εκτός ρύθμισης σε έως και 12 άτοκες δόσεις. Με τον τρόπο αυτόν, μπορεί κάποιος να επιμηκύνει την περίοδο αποπληρωμής του εφετινού φόρου εισοδήματος έως και τον Νοέμβριο του 2018 και του ΕΝΦΙΑ έως και τις αρχές του 2019. 

Έτσι, εξασφαλίζει πολύ χαμηλές μηνιαίες δόσεις, χωρίς κανένα κόστος, εάν κάθε μήνα εξοφλεί το σύνολο του υπολοίπου του λογαριασμού της κάρτας. Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας αυξάνεται κάθε χρόνο από πολίτες που θέλουν να είναι φορολογικά ενήμεροι, υπό τον φόβο των κατασχέσεων, αλλά δεν επιθυμούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν εφάπαξ τις οφειλές τους.

Σημειώνεται πως εάν εκπνεύσει η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε η φορολογική αρχή χρεώνει το φορολογούμενο με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίοι υπολογίζονται επί του φόρου που θα προκύψει από τη δήλωση με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.

''Ναυτεμπορική''

''The New Daily Mail''
 
TheNewDailyMail
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ