2018-02-18 20:41:48
Φωτογραφία για ΓΝΩΡΙΣΟΝ ΜΟΙ ... : Τό Τριώδιο
Τό Τριώδιο ἀποτελεῖ τό κινητό ἐκεῖνο τμῆμα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους πού προπαρασκευάζει γιά τόν ἄξιο ἑορτασμό τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως μέ ἀνάλογα βιώματα, πνευματική καλλιέργεια καί συμμετοχή, μέ ἀγῶνα μετανοίας, προσευχῆς καί νηστείας. 

Περιλαμβάνει δέκα Κυριακές. Ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρι- σαίου μέχρι τόν Ἑσπερινό τοῦ Μ. Σαββάτου. 

Διαιρεῖται σέ δύο τμήματα: 

Τό πρό τῆς Νηστείας (Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου, Ἀσώτου, Ἀπόκρεω, Τυροφάγου) καί τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας δηλαδή ἕξι ἑβδομάδες καί μία (Α´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, Β´ Κυριακή Νηστειῶν - Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Γ´ Κυριακή Νηστειῶν - Σταυροπροσκυνήσεως, Δ´ Κυριακή Νηστειῶν Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Ε´ Κυριακή Νηστειῶν- Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἱγυπτίας, Στ´ Κυριακή Νηστειῶν - Βαΐων καί ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα). 

Τό Τριώδιο διαμορφώθηκε σέ τελική μορφή γύρω στόν 15ον αἰῶνα. 


Ὀνομάστηκε Τριώδιο γιατί οἱ Κανόνες κατά τίς καθημερινές ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου περιλαμβάνουν τρεῖς ὠδές· τήν η´, τήν θ´ καί μία ἀπό τίς πρῶτες ὠδές. 

Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου: Ἡ συντριβή τῆς καρδιᾶς καί ἡ ταπεινόφρονη ἀποφυγή τοῦ φαρισαϊκοῦ ἐγωϊσμοῦ ἀνοίγει τίς πύλες τῆς ἀληθινής μετάνοιας καί τοῦ θείου ἐλέους. 

Κυριακή Ἀσώτου: Τονίζει τό πνεῦμα τῆς μετάνοιας καί τό μεγαλεῖο τῆς χριστιανικῆς ἐλευθερίας. 

Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω: Προηγεῖται τό Ψυχοσάββατο ὑπέρ «πάντων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ᾽ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου». 

Ἀκολουθεῖ τήν Κυριακή ἡ ὑπόμνηση τῆς μελλούσης κρίσεως καί ἡ προτροπή γιά μετάνοια. Ὁ Χριστός ἐμφανίζεται ἐπί θρόνου δόξης. 

Κυριακή τῆς Τυροφάγου ἤ τοῦ ἀπωλεσθέντος Παραδείσου τῆς τρυφῆς: Μετά τήν προπαρασκευή τῶν ψυχῶν πρός μετάνοιαν ἀρχίζει καί ἡ σωματική συμμετοχή στή νηστεία. 

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἔχει βασικό χαρακτηριστικό της τήν ἐγκράτεια καί τή νηστεία. Προβάλλει συνταρακτικά πρότυπα. 

Α´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἤ τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό Σάββατο τό παράδειγμα τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου, πού μᾶς θυμίζει πόσο δυνατή εἶναι ἡ ζωντανή πίστη. Τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ ἀνα- στήλωση τῶν εἰκόνων, ἡ νίκη τῶν καθαρῶν τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι σέ κάθε πλάνη καί αἵρεση. 

Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν - Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ: Κεντρικό θέμα ἡ νηστεία, ἡ προσευχή καί ἡ ἔντονη ἄσκηση τῆς ἐλεημοσύνης. Αὐτά βοηθοῦν τόν ἐσωτερικό καθαρμό. Πρότυπο ὁ Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμάς. Στό πρόσωπό του συγκεντρώνεται σοφία καί γνώση πού ἀνθίζουν ἀπό μιά βαθειά ὀρθόδοξη πίστη. 

Γ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν - τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Τώρα ὑμνεῖται ὁ Σταυρός, ὁ «τῆς ἐγέρσεως Χριστοῦ τάς αὐγάς φωτοβολεῖν». Ὁ ἄνθρωπος τοποθετεῖται ἀπέναντι στό Σταυρό. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ». Ὁ Σταυρός προβάλλεται ὡς στήριγμα καί βοή- θεια. 

Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν - Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Μετά τήν ἄσκηση ὁ δρόμος τῆς ἀνυψώ- σεως. Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος προσφέρει τήν ἀνθρώπινη ἐμπειρία τῆς μυστικῆς ἀνόδου. 

Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν - τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Βαθειά συνειδητή μετάνοια. Πρότυπον ὁ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ἡ πρώην ἁμαρτωλή, ἀσκήτρια τῆς ἐρήμου γιά 47 ὁλόκληρα χρόνια. Τήν Τετάρτη ὁ Μέγας Κανόνας καί τήν Παρασκευή ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος. 

ΣΤ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν- Βαΐων: (Τό Σάββατο ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου). Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στά Ἱεροσόλυμα. 

Μεγάλη Ἑβδομάδα: Εἴσοδος στό χῶρο τοῦ μυστηρίου. Ἡ Μεγ. Τεσσαρακοστή μᾶς προετοίμασε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τή δική μας προσπάθεια, στήν ταπεινοφροσύνη, στή μετάνοια, στήν προσοχή, στήν ἄσκηση, τήν νη- στεία καί προσευχή γιά τή συμμετοχή μας στή θεία Κοινωνία.

Περιοδικό «ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ» τ.52
paraklisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ