2018-08-13 01:07:04
Φωτογραφία για ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ | Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 13 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ  ΕΚΣΚΑΦΕΑ». (Εισηγητής Δήμαρχος).

2.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ως προς την προσθήκη τις κάτωθι εγγραφής «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.750.000,00€ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ. (Εισηγητής Δήμαρχος)......... 3.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης – Υποβολή Αιτήματος Ένταξης - στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Άξονα Προτεραιότητας με τίτλο «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ της πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας Νικόλαος) 


4.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης – Υποβολή Πρότασης - Έγκριση των τηρούμενων διαδικασιών και έγκριση Διαθεσιμότητας –Επάρκειας Ομάδας Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΝΟΠΙΝΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.050.000,00€ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ, προκειμένου να ενταχθεί  και χρηματοδοτηθεί  στο πλαίσιο Της Πρόσκλησης 6.b.1.1-b_2  -Α/Α ΟΠΣ: 2991 -Έκδοση: 1/0 για υποβολή προτάσεων ΣΤΟ  EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020 - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράση 6.b.1.1-b_2: Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης». (Εισηγητής Δήμαρχος)

5.-Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης ΦΟΔΣΑ -Δήμου, για την υλοποίηση της πράξης : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 3ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β)» -έγκριση σχεδίου αυτής - ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης. (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης Γεώργιος).

6.-Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 3ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β)», Π/Υ: 5.462.858,00 € στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.27.8.7(Α/Α OΠΣ: 2796) του επιχειρησιακού προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2014-2020 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» o οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»-ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ και ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης Γεώργιος).

7.-Έγκριση παράτασης της σύμβασης  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (Εισηγητής Δήμαρχος)

8.-Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 (απαγόρευσης στάθμευσης) επί δημοτικής οδού εντός οικισμού Μοναστηρακίου στη θέση "ΡΑΧΗ" έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η είσοδος σε παρακείμενες ιδιοκτησίες από σταθμευμένα οχήματα. (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.)

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων Δήμων Ραφήνας – Μαραθώνος - Πικερμίου και Μεγάρων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την ΚΕΔΕ. (Εισηγητής Δήμαρχος)

10.-Περί ορισμού μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. (Εισηγητής κ. Πανταζή Παναγιώτα)

11.-Καθορισμός τελών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας, για το έτος 2018. (Εισηγητής Δήμαρχος)

12.-Εξουσιοδότηση Ταμία Δήμου για διαδικτυακές συναλλαγές με την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα. (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ)

13.-Παράταση προθεσμίας του έργου: « Αποκατάσταση στατικής επάρκειας 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Βόνιτσας» (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας Νικόλαος)

14.-Έγκριση των κατά παρέκκλιση όρων δόμησης για το εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΥΣΣΑΡΗ στη θέση ΓΡΟΥΣΠΕΣ-ΡΑΧΗ. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

15.-Περί αιτήσεως του ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ για μείωση μισθώματος σε ποσοστό 20%, του Δημοτικού Κυλικείου στη θέση «ΡΟΥΓΑ» Παλιαμπέλων για το έτος 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

16.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

17.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

18.-Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας εκτός έδρας του, στην Δημοτική Ενότητα Παλαίρου (αρθρ. 67 παρ. 10) (Εισηγητής κ. Φραδέλος Κων/νος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ 

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ