2018-12-06 06:51:13
Φωτογραφία για Θεόδωρος Πασπάλης : Οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί ενός Δοκίμου
Το συγκεκριμένο άρθρο δεν σκοπεύει να στοχοποιήσει Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. αλλά έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει την Πολιτική Ηγεσία στα θέματα εκπαίδευσης των Σωμάτων

Ασφαλείας .

Σε μία χώρα που μαστίζεται από την κρίση αξιών , στην οποία παρατηρούνται ποικιλόμορφες εκφάνσεις έκνομων συμπεριφορών , το αίσθημα της ασφάλειας πηγάζει έντονα μέσα από την πλειοψηφία των πολιτών . Προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να διασφαλιστεί το δημοκρατικό πολίτευμα , η ΕΛ.ΑΣ. , ως προασπιστής του Συντάγματος , οφείλει να σκέπτεται και να λειτουργεί ανθρωποκεντρικά .

Κάθε ουτοπικό σχέδιο , το οποίο κρίνεται αναγκαίο να υλοποιηθεί , είναι θεμιτό να εξετασθεί από το πως μπορεί να πραγματωθεί . Στη συγκεκριμένη περίπτωση , ο πρωταρχικός και θεμελιώδης παράγοντας μετάλλαξης της Αστυνομίας , σύμφωνα με τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής , είναι η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των αστυνομικών κατά τη διάρκεια που φοιτούν στη σχολή . Εν έτι 2018 η εκπαίδευση των δοκίμων πρέπει να στρέφεται προς την όξυνση του νου και την μεταλαμπάδευση γνώσεων και εμπειριών από αξιόλογους καθηγητές και εκπαιδευτές .


Ως Δόκιμος Υπαστυνόμος , παρατηρώ πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και χρήζει βελτιώσεων . Συγκεκριμένα , σε κάθε εξάμηνο οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι καλούνται να εξεταστούν σε 12 με 14 μαθήματα τη στιγμή που τα Α.Ε.Ι. όλης της χώρας διδάσκουν 6 μαθήματα το πολύ κάθε εξάμηνο . Επίσης , μερικά από αυτά έχουν εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα (δε συνδέονται άμεσα με το επάγγελμά μας) , τα μη βαθμολογούμενα μαθήματα διδάσκονται τις ίδιες ή περισσότερες ώρες συγκριτικά με αυτά που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα (π.χ. Ποινικό Δίκαιο , Ποινική Δικονομία) και η παράδοση-εξέταση από 2 ή 3 διαφορετικούς καθηγητές σε ένα συγκεκριμένο μάθημα οδηγεί σε ασάφειες σχετικά με το περιεχόμενο της ύλης . Oι υπηρεσιακές ανάγκες της σχολής, οι οποίες καλύπτονται κατά 95% από τους Δόκιμους, τους αναγκάζουν να δημιουργούν κενά στα μαθήματα, υποβαθμίζοντας τις σπουδές τους.  Πολλές απαιτήσεις , χωρίς τον απαραίτητο προγραμματισμό έχουν ως αποτέλεσμα την ελλιπή μόρφωση .

H εφαρμογή παρωχημένων στρατιωτικών τακτικών εκπαίδευσης, μόνο όξυνση του νου δεν προσφέρουν, καθώς είναι ευρέως γνωστό πως όταν επιβάλλονται συμπεριφορές «παράλογες» για τα δεδομένα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, τα αποτελέσματα είναι μη επιθυμητά και μη αναστρέψιμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα , είναι η καθημερινή εφαρμογή της «πρωινής επιθεώρησης» σε θαλάμους κοιτώνων οι οποίοι έχουν χρεωθεί σε Δόκιμους . Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι η πλειοψηφία των Δοκίμων , εξαιτίας του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της Σχολής , δε διαμένουν μόνιμα εντός των κοιτώνων και καλούνται να επιθεωρηθούν σε θαλάμους που τους χρησιμοποιούν μόνο για να αλλάζουν ρουχισμό , με αποτέλεσμα να χάνουν 30 λεπτά τουλάχιστον ημερησίως από τον προσωπικό τους χρόνο . Μόνο με τη γενική επιθεώρηση , που γίνεται κάθε Παρασκευή , θα μπορούσε κάλλιστα να διαπιστωθεί η κατάσταση των θαλάμων , αντί να γίνεται σε καθημερινή βάση . Σχετικά με τα ακαδημαϊκά έτη , πλην του βοηθού Αξ.Υπ. , βοηθών ετών και βοηθού γιατρού , όλες οι άλλες πρωινές υπηρεσίες εκτελούνται τις ώρες 06:00 – 10:00 και 10:00 – 14:00 αντί για 06:00 – 14:00 , γεγονός που διπλασιάζει τον αριθμό των Δοκίμων των οποίων απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής στην πρωινή βάρδια . Επιπροσθέτως , όποιος εκτελεί υπηρεσία κατά το ωράριο 06:00 – 10:00 , οφείλει να είναι παρών στη Σχολή στις 05:15 και αποχωρεί με τους υπόλοιπους στις 14:45 .

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις των κτιρίων , πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εργασίες συντήρησης , αλλά δυστυχώς το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει άλυτο . Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με την θερμοκρασία που επικρατεί στις αίθουσες των διδακτηρίων και των μόνιμων αξιωματικών – εκπαιδευτών . Η έλλειψη μηχανισμού εξαερισμού ή θέρμανσης ή ψύξης , έχει ως συνέπεια το χειμώνα να παρατηρούνται θερμοκρασίες της τάξεως των 10ο C με 15ο C ενώ προς την άνοιξη της τάξεως των 30ο C με 35ο C εντός των αιθουσών του κεντρικού κτιρίου 5 της Σχολής . Ας αναλογιστεί ο καθένας σας πως μπορούν να πραγματοποιηθούν σωστές εκπαιδεύσεις ή γραπτές εξετάσεις κάτω από αυτές τις συνθήκες , ειδικά σε διδακτήρια που φιλοξενούν 50 άτομα ημερησίως .

Σχετικά με την τοποθέτηση των νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων Β’ στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. θα ήθελα να θέσω ένα εύλογο ερώτημα . Για πιο λόγο κρίνεται αναγκαίο οι Αστυφύλακες να χρήζουν 15 μηνών πρακτικής εκπαίδευσης σε τμήματα προκειμένου να ενσωματωθούν ομαλά στο Σώμα ενώ οι Υπαστυνόμοι με μόλις 9 ή 6 μήνες πρακτικής εκπαίδευσης , με περισσότερες ευθύνες , αρμοδιότητες και απαιτήσεις μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του επαγγέλματος – λειτουργήματός μας ; Επιπροσθέτως , η επιλεκτική τοποθέτηση μόνο σε Αστυνομικά Τμήματα παρακωλύει το έργο άλλων υπηρεσιών , στις οποίες θα μπορούσαν να τοποθετηθούν . Προφανώς και δεν αναφέρομαι σε υπηρεσίες που αντικειμενικά ψάχνουν μόνο για συναδέλφους με πολυετή πείρα αλλά σε αυτές που μπορούν να δεχθούν νέους αξιωματικούς με αυταπάρνηση και αφοσίωση . Π.χ. Τροχαία , Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης , Αλλοδαπών .

Τέλος , θα πρέπει να δίνεται κάποιο κίνητρο προκειμένου οι Δόκιμοι να θέλουν να διακριθούν και να επιδιώκουν άριστες βαθμολογίες . Η επαναφορά της τοποθέτησης του 5% των καλύτερων Δοκίμων στις Διευθύνσεις της επιλογής τους , είναι ένα μέτρο το οποίο θα δώσει ώθηση στις επιδόσεις τους και θα εντείνει τον υγιή ανταγωνισμό .

Συνοπτικά , οι ακόλουθες προτάσεις βελτιώσεων του αναχρονιστικού και παρωχημένου προγράμματος εκπαίδευσης , θα κατατεθούν επίσημα στο 29ο συνέδριο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στις 10 – 11 / 12 / 2018 .

α) Μείωση των μαθημάτων τουλάχιστον κατά 30% σε κάθε εξάμηνο και τροποποίηση του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της εποχής .

β) Παράδοση μαθήματος από έναν συγκεκριμένο καθηγητή σε όλα τα διδακτήρια κάθε έτους και η αναπλήρωσή του να γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις .

γ) Κατάργηση της καθημερινής «πρωινής επιθεώρησης» θαλάμων και μείωση του ημερήσιου προγράμματος κατά 30 λεπτά .

δ) Ενίσχυση της Σ.Α.Ε.Α. με μόνιμο προσωπικό , όπου θα μπορέσουν να συμβάλουν στις ανάγκες του γραφείου κίνησης και στη δημιουργία υπηρεσίας φύλαξης της Σχολής .

ε) Η καθιέρωση της 8ωρης υπηρεσίας για τα ακαδημαϊκά έτη , πλην των πεζών περιπολιών , των βοηθών ετών και του βοηθού γιατρού .

στ) Η εγκατάσταση συστημάτων παροχής ασυρμάτου ίντερνετ , κάτι που θεωρείται δεδομένο στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα εδώ και χρόνια .

ζ) Η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης στους χώρους των διδακτηρίων και των γραφείων των μόνιμων Αξιωματικών – Εκπαιδευτών .

η) Η τοποθέτηση των Δοκίμων Υπαστυνόμων  για πρακτική εκπαίδευση σε αστυνομικά τμήματα από τη λήξη του Α’ Εξαμήνου του 4ου εκπαιδευτικού έτους μέχρι την ονομασία τους , προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στις υπηρεσίες που θα τοποθετηθούν μεταγενέστερα .

θ) Η τοποθέτηση των νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων να γίνεται σε Αστυνομική Διεύθυνση , Διεύθυνση Τροχαίας , Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Διεύθυνση Αλλοδαπών .

ι) Η τοποθέτηση του 5% των πρώτων στη σειρά νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων να γίνεται σε Διευθύνσεις της Ελλάδας της προτίμησής τους .

κ) Η έναρξη πρακτικών μαθημάτων από έμπειρους Αξιωματικούς σε θέματα διεκπεραίωσης διαδικασιών της ΕΛ.ΑΣ.(π.χ. αυτόφωρο , διοικητική απέλαση , παραεμπόριο , διαβιβαστικό Εισαγγελίας κ.τ.λ.) .

Αξίζει να σημειωθεί όμως πως πολλά σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του 2018 . Μερικά από αυτά είναι η αλλαγή των παλαιών πληροφοριακών συστημάτων σε σύγχρονους φορητούς υπολογιστές , η δημιουργία εξομοιωτή σκοποβολής εντός Σχολής για αποκλειστική χρήση μόνο από Δοκίμους , η τοποθέτηση αλεξίσφαιρης σκοπιάς στην κεντρική πύλη , η έναρξη 2 δρομολογίων ημερησίως για τη μεταφορά των Δοκίμων στη Σχολή , η ανάπλαση των γηπέδων μέσω χορηγίας της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής , η επαναλειτουργία του κλειστού σκοπευτηρίου αεροβόλων και η ολοκλήρωση της μελέτης για τοποθέτηση ασύρματου ίντερνετ , για την υλοποίηση του οποίου οι εργασίες , βάσει προφορικών δεσμεύσεων , θα ξεκινήσουν με την έλευση του νέου οικονομικού έτους εξαιτίας της υψηλής δαπάνης των εργασιών .

Συνοψίζοντας , θέλω να ευχαριστήσω όσους με εμπιστεύτηκαν και με στήριξαν στις εκλογές της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής , οι οποίοι μου δώσαν τη δυνατότητα και τη θεσμική ιδιότητα να αγωνίζομαι ενεργά για τα δικαιώματά μας. Πιστεύω πως άμα οι ιθύνοντες θέλουν όντως να προσφέρουν από τη μεριά τους στην κοινωνία , οφείλουν να αφουγκράζονται τους προβληματισμούς που τίθενται από οποιαδήποτε κατεύθυνση . Οι μελλοντικοί αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσαν ότι είναι παρόντες και παρούσες , με τη συμμετοχή τους στις εκλογές και στείλαν το μήνυμα πως οι νέοι ενδιαφέρονται πραγματικά για το μέλλον τους και τις εξελίξεις της υπηρεσιακής τους καθημερινότητας . Προχωράμε … 

Θεόδωρος Πασπάλης

αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ Ένωσης Αξιωματικών Αττικής
_
bloko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ