2018-12-19 12:38:32
Φωτογραφία για ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 21.12.2018 - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 30/2018

ΣΠΑΤΑ: 17-12-2018

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 36956

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2018 & ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και της Εταιρείας Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων προς σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης, σε οικισμούς Β΄ & Γ΄ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Πράξη Εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος» συνολικού προϋπολογισμού 3.199.177,64 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) & β) ορισμού ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1.γ). Λήψη απόφασης περί έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος & της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Λήψη απόφασης περί έγκρισης επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ.105/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ---/2018). Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Επιχειρηματικού Πάρκου «Γυαλού- Αγ
. Δημήτριος- Πύργος» με την αλλαγή χρήσης της οδού μεταξύ των Ο.Τ.Ε71 & Ο.Τ.ΤΕ72 από δρόμο ελεύθερης κυκλοφορίας σε πεζόδρομο (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ---/2018). Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” οικονομικού έτους 2019 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.126/2018). Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της υπ.αριθμ.πρωτ.24869/3-9-2018 σύμβασης της υπηρεσίας «Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου κατά τη διαδικασία αναθεώρησης & εξειδίκευσης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Βιοαποβλήτων». Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Υποδομών Οδού Δημάρχου Χρ. Μπέκα Δημοτικής Ενότητας Σπάτων» κατά δύο (02) μήνες. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του από 15-11-2018 πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άρθρα 9,18 και 21 του τμήματος Α (κατηγορία 1) της με αρ.8/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σε συνέχεια άγονου διαγωνισμού. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 10ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2018. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φύτρος Αντώνιος
anatakti
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ