2018-12-19 13:40:51
Φωτογραφία για Τροπολογία για τη διακοπή σπουδών δοκίμων αστυφυλάκων και υπαστυνόμων για λόγους υγείας
Δίνεται η δυνατότητα να προσκομίσουν ιατρικά πιστοποιητικά ότι αποθεραπεύτηκαν και συνεπώς να κριθούν ως σωματικά ικανοί και κατάλληλοι για τη συνέχιση των σπουδών τους

Με την Τροπολογία (Αρ.1857/8 17.12.2018) που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», παρέχεται η δυνατότητα στους δόκιμους αστυφύλακες και υπαστυνόμους, των οποίων η εκπαίδευση διακόπηκε λόγω νόσου, πάθησης ή βλάβης, ιδίως από κακοήθεις νεοπλασίες, να συνεχίσουν τις σπουδές τους από το χρόνο της διακοπής αυτών εφόσον προσκομίσουν στην οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά της αποθεράπευσής τους, χωρίς να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι σχετικοί περιορισμοί περί κρίσης σωματικής ικανότητας και διακοπής της φοίτησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη


Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τη διακοπή σπουδών δοκίμων αστυφυλάκων και υπαστυνόμων ένεκα νόσου, πάθησης ή βλάβης της υγείας, ενόφει της ραγδαίας προόδου της ιατρικής επιστήμης στον τομέα της θεραπείας νοσημάτων και της σωματικής αποκατάστασης από παθήσεις και βλάβες που θεωρούνταν μέχρι σχετικά πρόσφατα μη ιάσιμες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι κατά την εξέταση αυτής της κατηγορίας ένστολων από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της περ. γ' του άρθρου 55 του π.δ. 584/1985 (Α' 204) έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν ιατρικά πιστοποιητικά δημοσίων φορέων ότι αποθεραπεύτηκαν και συνεπώς να κριθούν ως σωματικά ικανοί και κατάλληλοι για τη συνέχιση των σπουδών τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο Οι δόκιμοι αστυφύλακες και υπαστυνόμοι, των οποίων η εκπαίδευση διακόπηκε λόγω νόσου, πάθησης ή βλάβης και ιδίως λόγω προσβολής τους από κακοήθεις νεοπλασίες, κρίνονται καθ' όλα σωματικά ικανοί και κατάλληλοι για τη συνέχιση των σπουδών τους από το χρόνο της διακοπής, εφόσον προσκομίζουν στην οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή ιατρικά πιστοποιητικά από αρμόδιους δημόσιους φορείς που βεβαιώνουν την αποθεράπευσή τους, χωρίς να εφαρμόζονται εν προκειμένω οι περιορισμοί του Γενικού και Ειδικού Πίνακα του π.δ. 11/2014 (Α' 17), καθώς και των άρθρων 44 του π.δ. 352/1995 (Α' 187) και 25 του π.δ. 319/1995 (Α' 174) αντιστοίχως.

Κατεβάστε την Τροπολογία

(ΠΗΓΗ: e-nomothesia.gr)
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ