2019-01-18 12:03:05
Φωτογραφία για Π.Ο.Ε.Σ. - Κοινωνικά επιδόματα και στρατιωτικοί
ΘΕΜΑ : Φορολογία Εισοδημάτων Έτους 2018

α. Υπ’  αριθμ. 1125/2016 Απόφαση ΟλΣτΕ

β. Υπ΄ αριθμ. οικ.2/88411/ΔΕΠ/04.12.2018 ΚΥΑ κ.κ. Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας του Πολίτη – Οικονομικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄ 5435, «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής»)

1. Σε εκτέλεση της (α) σχετικής, καταβλήθηκε, με την (β) όμοια, εφάπαξ χρηματικό ποσό στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, επί του οποίου διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και ως χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θα θεωρηθεί το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013.


2. Όπως πληροφορηθήκαμε, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, φέτος, ανοίγει νωρίτερα, σε σχέση με παρελθόντα έτη, η πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων, ενώ οι εργοδότες (ιδιώτες – δημόσιο) οφείλουν μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 να υποβάλλουν ηλεκτρονικώς τις βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζομένων τους, ώστε να προσυμπληρωθεί αυτόματα το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, με τα στοιχεία που αφορούν τις αποδοχές τους, τους φόρους που παρακρατήθηκαν και αναλογούν, τους τόκους καταθέσεων, κα.

3. Φέτος, στο παραπάνω πλαίσιο, το εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε στους εν ενεργεία στρατιωτικούς, θα προσμετρηθεί στο συνολικό ετήσιο εισόδημά τους - έτους 2018, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός από αυτούς να απορριφθούν ως μη δικαιούχοι λήψης κοινωνικών επιδομάτων/παροχών, εξαιτίας αυξημένου ετήσιου εισοδήματος, παρόλο που το συμπέρασμα αυτό είναι πλασματικό, καθώς πρόκειται για παρανόμως και αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντα εισοδήματα ετών 2012 (1.8.2012) – 2016 (31.12.2016).

4. Κοινωνικά επιδόματα και παροχές που κινδυνεύουν να χάσουν εν ενεργεία στρατιωτικοί είναι: το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το επίδομα στέγασης, το κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ και άλλων κοινωφελών οργανισμών, επιδότηση παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ, επίδομα θέρμανσης, διάφορες κοινωνικές παροχές των κατά τόπους Δήμων και Μητροπόλεων κλπ.

5.Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη σας, ότι για τους χαμηλόβαθμους / χαμηλόμισθους συναδέλφους μας, οι οποίοι και έλαβαν τα χαμηλότερα εφάπαξ χρηματικά ποσά, η απώλεια δικαιώματος επί των παραπάνω κοινωνικών επιδομάτων / παροχών είναι μεγάλη, καθώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων αυτά (κοινωνικά επιδόματα / παροχές) είναι μεγαλύτερα από τα λαμβανόμενα εφάπαξ χρηματικά ποσά.

Επί παραδείγματι:

α. Οικογένεια με 2 τέκνα και ετήσιο εισόδημα το 2018 18.900,00 €, δικαιούται ετησίως επίδομα τέκνων ύψους 1.008,00 € το χρόνο. Αν ο συνάδελφος λάβει αναδρομικά 1.101,00 €, τότε ξεπερνάει το εισοδηματικό όριο και θα λάβει επίδομα τέκνων 672,00 €, θα χάσει, δηλαδή, 330,00 € το 2019.

β. Οικογένεια με 2 τέκνα και ετήσιο εισόδημα το 2018 17.100,00 €, δικαιούται να ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. Αν ο συνάδελφος λάβει αναδρομικά 901,00 €, θα αποκλειστεί από το κοινωνικό τιμολόγιο.

6. Κατόπιν των παραπάνω, επικαλούμενοι την κοινωνική ευαισθησία σας και την προσήλωσή σας στις αρχές της ισότητας και του δικαίου, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου η σχετική (β) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιηθεί ως εξής: «Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. οικ.2/88411/ΔΕΠ/04.12.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (5435 Β΄) τροποποιείται ως εξής: «Ως χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013, ενώ τούτο δεν συνυπολογίζεται ως ποσό που λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη κοινωνικών επιδομάτων / παροχών των άρθρων 1 έως 6 του ν.4472/2017.».
kranos
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ