2019-06-22 10:45:59
Φωτογραφία για Ορθοδοξία και Παπισμός
Ἀρ­χιμ. Γε­ώρ­γιος Κα­ψά­νης: 

«Τήν στάσιν αὐτήν ἐτήρησεν ἡ Ἐκ­κλησία ἀνέκαθεν καί ἔναντι τοῦ παπισμοῦ. Ἠσθάνετο ἡ Ἐκκλησία ὅτι ἡ παρέκλισις τοῦ παπισμοῦ δέν συνίσταται μόνον εἰς τήν χρῆσιν δια­ φόρου διοικητικοῦ συστήματος ἤ διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν ἐθίμων, ἀλλ’ ὅτι ἐπρόκειτο

περί μιᾶς βαθυτέρας ἀλλοιώσεως τοῦ εὐαγγελικοῦ πνεύματος.

Οἱ βυζαντινοί θεολόγοι δέν ἦσαν ἀφελείς οὔτε φανατικοί καί ἐξτρεμισταί, ὅταν ἔγραφον ἀξιολόγους πραγματείας διά νά ἀποδείξουν τήν αἵρεσιν τοῦ Filioque.

Ἡ καί «ἐκ τοῦ Υἱοῦ» ἐκπόρευσις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰσάγει τήν διαρχίαν ἤ τόν ἡμισαβελλιανισμόν εἰς τήν ἁγίαν Τριάδα, ὑποτιμᾶ τό Ἅγιον Πνεῦμα καί παραποιεῖ ὅλην τήν Τριαδολογίαν, ὡς ὀρθῶς παρατηρεῖ ὁ Βλαδίμηρος Λόσκι... 

(Ὀρθοδοξία καί Οὑμανισμός , Ὀρθοδοξία καί Παπισμός, ἀρ­χιμ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­ψά­νη, Ἱ. Μ. Ὁ­σί­ου Γρη­γο­ρί­ου, Ἅ­γιον Ὄ­ρος 1998, σελ. 87-89).
paraklisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ