2019-06-25 19:41:28
Φωτογραφία για ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  

         Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 105/2019 (ΑΔΑ: ΩΤΟ3Ω6Ζ-ΤΧΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία επικυρώθηκε με την αρίθ. πρωτ. 134419/2506-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (3 μήνες), συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη της ανάγκης πυρασφάλειας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

  

-ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ   1 άτομο

-ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΙ                                                        1 άτομο

-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                        3 άτομα

=Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου ήτοι έως και την Παρασκευή 28.6.2019......... ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1.-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2.-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07  

3.-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Άκτιου Βόνιτσας (Δ/νση: Ε.ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, τηλ: 2643360116-117) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Μπεκιαράκης Θεόδωρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου ήτοι έως και την 28/06/2019. 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 
ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ