2019-07-15 21:29:06
Φωτογραφία για Παραλία Έλλη: Η Αποτυχία Της Αναβάθμισης Του Συστήματος Ασφάλειας Των Παραλιών Μας
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η τουριστική βιομηχανία αποτελεί τον πυλώνα της οικονομίας της Ρόδου. Κάθε χρόνο την επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες με αυξανόμενη τάση.

Ο κύριος πυλώνας στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας είναι οι πανέμορφες παραλίες μας. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η άρτια οργάνωση τους και κυρίως το σύστημα ασφάλειας που περιλαμβάνει την πρόληψη και αντιμετώπιση οποιουδήποτε εκτάκτου περιστατικού στις οργανωμένες παραλίες.

Το δε σύστημα ασφάλειας στηρίζεται στον κλάδο των ναυαγοσωστών των οποίων η ευθύνη είναι τεράστια.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, με δεδομένη τη χρήση οργανωμένων παραλιών από τους τουρίστες και τους Ρόδιους μόνο 5 φορές κατά την διάρκεια των διακοπών τους τότε ο συνολικός αριθμός λουομένων στις οργανωμένες παραλίες ανέρχεται σε έναν τεράστιο αριθμό ετησίως.

Κάθε ατύχημα σε παραλία αποτελεί τη μεγαλύτερη δυσφήμιση για την πατρίδα και το νησί μας.


Η αναβάθμιση του συστήματος ασφάλειας των οργανωμένων παραλιών θα έπρεπε να αποτελεί στόχο προτεραιότητας για αυτό και η ύπαρξη ενιαίας στρατηγικής αποτελεί μονόδρομο.

Η Πραγματικότητα

Απλά και μόνο το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη προσληφθεί ναυαγοσώστες, γίνεται κατανοητό ότι στη Ρόδο δεν θεωρήθηκε σε καμμία περίοδο της πρόσφατης τουριστικής ιστορίας της, από οποιαδήποτε δημοτική αρχή, το θέμα της ασφάλειας των παραλιών ως ζωτικής σημασίας.

Δημοτικοί σύμβουλοι, χωρίς καμμία σχέση με το αντικείμενο, ανέλαβαν την οργάνωση ενός τόσο σημαντικού θέματος και φυσικά απέτυχαν παταγωδώς λόγω έλλειψης γνώσεων.

Αυτή η έλλειψη γνώσεων είχε ως αποτέλεσμα η παροχή ασφάλειας στους χιλιάδες Έλληνες και ξένους που επισκέπτονται καθημερινά τις παραλίες του νησιού να μην θεωρηθεί ως σημαντική προτεραιότητα.

Ως σημαντικό, επίσης, παράγοντα ο οποίος θέτει απροσπέλαστα εμπόδια, θα πρέπει να θεωρήσουμε ταιδιωτικά συμφέροντα που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε προσπάθεια έκφρασης της νομιμότητας.

ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Το ουσιώδες κριτήριο που αποτελεί τη βάση του συστήματος ασφάλειας παραλιών (και κατά συνέπεια ο απαιτούμενος αριθμός των πύργων και ναυαγοσωστών) είναι ο μέγιστος χρόνος διατήρησης σε λειτουργία των ζωτικών οργάνων ενός ανθρώπου που για οποιοδήποτε λόγο παρέμεινε αναίσθητος κάτω ή και στην επιφάνεια της θάλασσας.

Ο χρόνος αυτός με βάση διεθνή πρότυπα είναι 3’ έως 5’ λεπτά.

Ως εκ τούτου, οι ναυαγοσώστες θα πρέπει να βρίσκονται στον ελάχιστο χρόνο των 3’ στο πιο απομακρυσμένο σημείο του τομέα ευθύνης τους και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο ταχύτητας προσέγγισης και κολύμβησης των ναυαγοσωστών θα πρέπει ο τομέας ευθύνης τους να μην υπερβαίνει τα 200 μέτρα περιμετρικά του πύργου (στην Κύπρο είναι 125 μέτρα).

Όσον αφορά στα μηχανοκίνητα σκάφη, αυτά πρέπει να κατανέμονται σε αποστάσεις μεταξύ τους που να καλύπτονται με ταχύτητα 20 κόμβων σε 3’.

Καθορισμός Ζώνης Ευθύνης Ναυαγοσωστικού Πύργου

Η ζώνη ευθύνης του ναυαγοσωστικού πύργου καθορίζεται χωρίζοντας την παραλία σε ζώνες των 200 μέτρωνόπου οι παραλίες έχουν μεγάλο μήκος και στο κέντρο της κάθε ζώνης των 200 μέτρων τοποθετείται ο Πύργος ναυαγοσωστικής.

Οι Ναυαγοσωστικοί Πύργοι της παραλίας Έλλη

Στην παραλία Έλλη, από την ανατολική πλευρά, υπάρχουν δύο ναυαγοσωστικοί πύργοι, οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, δεν έχουν οπτική επαφή λόγω της απόστασης αλλά και των αυθαίρετων που έχουν κτιστεί, δεν έχουν το σωστό ύψος, δεν βρίσκονται σε περίοπτη και κεντρική θέση, δεν έχουν ορατότητα, δεν έχουν επαρκή διάδρομο προσέλευσης στην θάλασσα, δεν πληρούν με λίγα λόγια τις προδιαγραφές

Αν λάβουμε υπόψη ότι το μήκος της παραλίας είναι 1000 μέτρα, θα έπρεπε να υπάρχουν 5 βάθρα και 5 ναυαγοσώστες (Ακόμη καλύτερα 2 σε κάθε βάθρο, επομένως 10 Ναυαγοσώστες).

Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή- επόπτη ναυαγοσώστων.

Επομένως και δύο ναυαγοσώστες να προσληφθούν, είναι ενέργεια παράνομη και δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Τα ίδια ισχύουν και για την Δυτική πλευρά.

Χρειάζονται δηλαδή για την κάλυψη και των δύο πλευρών 10 ναυαγοσώστες και οι αντίστοιχοι επιτηρητές.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ναυαγοσωστικών πύργων σύμφωνα με τη Νομοθεσία;

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα:

Βάθρο ναυαγοσώστη

1. Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

Απλά ένα βάθρο χωρίς καμμία προδιαγραφή.

2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.

Πύργος κοντά στο Ενυδρείο

Η κατόπτευση που έχει ο ναυαγοσώστης από την αριστερή πλευρά

Η κατόπτευση που έχει ο ναυαγοσώστης από τη δεξιά πλευρά

Ο χώρος στον οποίο έχει οπτική πρόσβαση ο ναυαγοσώστης

Πύργος δίπλα στο Ρόντα

Δεν υπάρχει πρόσβαση

Η κατόπτευση που έχει ο ναυαγοσώστης από την αριστερή πλευρά (αυθαίρετες κατασκευές)

Η κατόπτευση που έχει ο ναυαγοσώστης από τη δεξιά πλευρά

(αυθαίρετες κατασκευές)

Χώρος Αποθήκευσης

3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.

4. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη.

Εγγύς του Πύργου τοποθετούνται σε εμφανή σημεία πρόσβασης εντός της ζώνης παραλίας και ευθύνης ναυαγοσωστών ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στις κυριότερες ξένες γλώσσες η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων του Ναυαγοσωστικού Πύργου, των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών, του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και του Λιμεναρχείου.

Ουτοπία

Επίσης, η δημοτική μας αρχή θα μπορούσε να προσφέρει..

καλύτερες υποδομές σχετικά με την δομή των Ναυαγοσωστικών πύργων και τους χώρους φύλαξης του Ναυαγοσωστικού εξοπλισμού.

Οι πύργοι θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε περίοπτη θέση, υπερυψωμένοι, με άριστη ορατότητα και επαρκή διάδρομο προσέλευσης στην θάλασσα. Πρέπει να είναι ευρύχωροι, σταθεροί και το σκέπαστρο για τον ήλιο να είναι λειτουργικό. Καλό θα ήταν αντί για σκάλα να υπάρχει ράμπα για την πιο άμεση και ασφαλή άνοδο και κάθοδο.

Αν και τα πιο πολλά χαρακτηριστικά των πύργων αναγράφονται στο προεδρικό διάταγμα, παρατηρούμε ότι τις περισσότερες φορές οι Ναυαγοσωστικοί πύργοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σχετικά με τούς χώρους φύλαξης, θα πρέπει να είναι λειτουργικοί/ θέση και να προστατεύουν τον εξοπλισμόαπό τις καιρικές συνθήκες ώστε να μην παρατηρείται αλλοίωσή του.

Κτηριακή εγκατάσταση με τουαλέτες, αποδυτήρια, λουτρά και χώρους ξεκούρασης των Ναυαγοσωστών για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.

Μια ξύλινη μη μόνιμη εγκατάσταση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος πρώτων βοηθειών και αναμονής του ΕΚΑΒ ώστε οι πάσχοντες να μην είναι εκτεθειμένοι.

Κάθε Πύργος, σύμφωνα με το προεδρικό Διάταγμα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τον ακόλουθο εξοπλισμό :

1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.

2) Αδιάβροχο φακό.

3) Κυάλια.

4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».

5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».

6) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε». (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).

7) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι». 8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο.

9) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.

10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ - LIFE GUARD.

11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD.

12) Γυαλιά ηλίου.

13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης.

14) Ισοθερμικές κουβέρτες.

15) Καταδυτικό μαχαίρι.

16) Μάσκα βυθού.

17) Βατραχοπέδιλα.

18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40 χ 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.

19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.

20) Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.

21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).

22) Κοινή σφυρίχτρα.

23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα).

24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή).

25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό).

26) Φορητή συσκευή VHF.

Είναι όμως δυνατόν όλος αυτός ο εξοπλισμός να αποθηκευθεί σε μία τέτοια εγκατάσταση;

- Συνοπτικά για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ναυαγοσωστικού πύργου θα πρέπει να εκπληρώνονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Κατάλληλη θέση και ύψος για πλήρη οπτική επιτήρηση του χώρου ευθύνης.

• Διαστάσεις για υγιεινές συνθήκες εργασίας τουλάχιστον 2 ναυαγοσωστών σε κάθε πύργο.

• Αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες υψηλών ταχυτήτων ανέμων.

• Τηλεφωνική σύνδεση- Ηλεκτρικό ρεύμα- Παροχή Πόσιμου νερού – Ασύρματο marine VHF.

• Αποθηκευτικοί χώροι για τα υλικά ναυαγοσωστικής, πρώτων βοηθειών, ατομικών ειδών ναυαγοσωστών κλπ.

Η θέση του πύργου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.

ΠΗΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΣΑΛΑΜΙΣ» ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

istioploikoskosmos

rodiaki

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ
parapona-rodou
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ