2019-08-04 13:25:00
Φωτογραφία για ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Ναι στην ισοτιμία της ψήφου, Όχι στο Δημαρχοκεντρικό σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων. Τι δεν κατάλαβες; -Αυτή είναι η γνωστή Δεξιά!!
"Ναι στην ισοτιμία της ψήφου, Όχι στο Δημαρχοκεντρικό σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων". Τι δεν κατάλαβες; Αυτή είναι η γνωστή Δεξιά.

Γράφει ο: Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός

Aγαπητοί Αναγνώστες

           Ως ενεργός πολίτης με θάρρος και απόλυτη ευθύνη θα εκθέσω τις απόψεις μου για το πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται στη βουλή. Μέρος αυτού αφορά τον τρόπο διοίκησης  των Δήμων. Ουσιαστικά στις περιπτώσεις μη εκλογής από το πρώτο γύρο των Δημοτικών εκλογών του Δημάρχου, πρόκειται για νόθευση της λαϊκής ψήφου.

Το πολυνομοσχέδιο με τίτλο: 

"Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών" που κατατέθηκε στη Βουλή τη Παρασκευή 2/8/2019 και αναμένεται (ως έχει ανακοινωθεί) τη Πέμπτη 08/08/2019 να ψηφιστεί από τη Βουλή, και ειδικότερα τα θέματα, τα οποία ρυθμίζουν θέματα των Δήμων είναι το σημερινό μας θέμα. 


       Αμέσως αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα μόνο σοβαρή και λεπτομερειακή συζήτηση και διαβούλευση δεν μπορεί να γίνει. Το αντιπαρέρχομαι αυτό και εισέρχομαι στην ουσία του νόμου..............            Οι πρόσφατες Δημοτικές εκλογές του Μάη- Ιουνίου έγιναν για πρώτη φορά με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εξελέγησαν τη πρώτη Κυριακή στις 26 Μάη με το σύστημα της απλής αναλογικής. Είναι το εκλογικό σύστημα, το οποίο κατοχυρώνει την ισοτιμία της ψήφου. Στη περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν πήρε πάνω από 50% είχαμε και εκλογές τη Κυριακή  6 Ιουνίου για την ανάδειξη του Δημάρχου.

        Διαχρονικά η ΚΕΔΚΕ τώρα ΚΕΔΕ (το συνδικαλιστικό όργανο των Δημάρχων και των Κοινοταρχών) ήταν υπέρ της καθιέρωσης της απλής αναλογικής.  -Γιατί άλλαξαν θέση; -Στο ερώτημα αυτό δεν απάντησαν ποτέ.

             Η απλή αναλογική καταργεί το Δημαρχοκεντρικό σύστημα διοίκησης των Δήμων και βεβαίως αποτελεί μία τομή στη σωστή κατεύθυνση. Η απλή αναλογική καθιερώνει τη συνεργασία, τη δημοκρατική συζήτηση, τη διαφάνεια, κτυπά τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Είναι ένα βασικό βήμα να ξεφύγουμε από τις πελατειακές σχέσεις.

       Είναι η πρώτη φορά που η εκτελεστική εξουσία  ανατρέπει στη πράξη εκλογικό σύστημα με το οποίο έγιναν οι πρόσφατες Δημοτικές εκλογές και δεν αφήνει να διοικηθούν οι Δήμοι σύμφωνα με τη ψήφο των πολιτών. Τίθεται αντικειμενικά θέμα λειτουργίας της Δημοκρατίας.  

Το σχέδιο νόμου προβλέπει. (το περιορίζω στους Δήμους)

Άρθρο 1 

Σύμπραξη δημοτικών  και περιφερειακών παρατάξεων.

      "Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

         Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. 

         Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. (η υπογράμμιση δική μου).

         Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης.»

Στο άρθρο 2 αναφέρεται στη συγκρότηση- εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με διετή θητεία.

       Στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος εισηγείται θέματα αλλά δεν ψηφίζει. Στην Οικονομική επιτροπή ο Δήμαρχος αν είναι Πρόεδρος (δεν είναι υποχρεωτικό) τότε εισηγείται και ψηφίζει τα θέματα. Με το σχέδιο νόμου η παράταξη του  θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Δεδομένου ότι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής από τη πλειοψηφία  ορίζονται  ή εκλέγονται ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου, εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο Δήμαρχος καθίσταται απόλυτος κυρίαρχος. 

           Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι σε άλλο άρθρο παρακάτω ορίζεται ότι η θητεία των Αντιδημάρχων είναι μονοετής.   Αυτό γίνεται για να μην υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικής γνώμης, αλλά  και να έχει το περιθώριο ο Δήμαρχος στη διάρκεια της τετραετίας να μοιράζει  ρόλους , αξιώματα και φυσικά οικονομικές απολαβές. ΄Ολους τους Δημοτικούς Συμβούλους  τους κρατά σε πολιτική ομηρεία και στη τρέχουσα Δημοτική περίοδο αλλά και στην επόμενη.

          Τα ίδια συμβαίνουν στην Επιτροπή Ζωής, στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών προσώπων των Δήμων, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ. Η ενιαία παράταξη έχει την απόλυτη πλειοψηφία και φυσικά ο Δήμαρχος είναι κυρίαρχος.  

           Με το σχέδιο νόμου της κυβερνήσεως καθιερώνεται το Δημαρχοκεντρικό Σύστημα διοίκησης των Δήμων και βεβαίως κάνει το Δήμαρχο απόλυτο μονάρχη. Είναι ξεκάθαρο ότι καταργεί την ισοτιμία της ψήφου.  

Η κυβέρνηση της Δεξιάς ξεχνά ότι, Η αρχή του ενός ανδρός  μόνο δεινά έφερε όπου και όποτε εφαρμόστηκε.

        Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κύτταρο της Δημοκρατίας. Η πολυφωνία, η συζήτηση και η σύνθεση των απόψεων  είναι το λίπασμα που θεριεύει τη Δημοκρατία.

         Τα περί δυσκολίας διοίκησης των Δήμων με την απλή αναλογική είναι ανεδαφικά.

1)-Δεν περίμεναν ούτε καν να εφαρμοστεί ο νόμος. Επομένως είναι σενάριο φανταστικό.

2)-Τι εμπόδισε τη σημερινή κυβέρνηση  της Δεξιάς παρέα με το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου να κυβερνήσουν τη χώρα; Tι τους εμπόδισε να εφαρμόσουν το πιο σκληρό μνημόνιο; Tι τους εμπόδισε να εφαρμόσουν για πρώτη φορά τον πιο άδικο φόρο τον ΕΝΦΙΑ; Aς αφήσουν τους λαϊκισμούς για μείωση. Σε άλλο άρθρο θα αναδείξω το αληθές του ισχυρισμού μου για τον ΕΝΦΙΑ.

3)-Αν η κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου ψήφιζε το σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας  θα εξαντλούσαν τη τετραετία. Γιατί δεν τον ψήφισαν;

4)-Τι εμπόδισε τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ( η πιο αφύσικη πολιτική συνεργασία) να εφαρμόσουν το τρίτο μνημόνιο και να εξαντλήσει ουσιαστικά τη τετραετία; 

5)-Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν ή δεν έχουν κυβέρνηση συνεργασίας κομμάτων;

ΣΧΟΛΙΟ:

Ο ιστορικός του μέλλοντος και οι συνταγματολόγοι στο μέλλον επιβάλλεται να δώσουν εξηγήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα:

1)-Γιατί ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε την επίσπευση  των εκλογών το 2009 με τη παραίτηση Καραμανλή;

2)-Γιατί ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε τη παραίτηση Παπανδρέου ενώ μόλις πριν μερικές ώρες είχε πάρει  ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή; Kαι γιατί μετά τη παραίτηση του Πρωθυπουργού δεν άρχισε το κύκλο διερμηνευτικών εντολών; Aυτό που έπρεπε να γίνει τότε , ήταν η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ έπρεπε να συγκληθεί για να εκλέξει άλλο Πρωθυπουργό.  Να έρθει στη Βουλή να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Αν δεν έπαιρνε ψήφο εμπιστοσύνης τότε έπρεπε να γίνει κύκλος διερμηνευτικών εντολών. Αυτά δεν έγιναν. Γιατί;  Mήπως γιατί περίμενε ο Παπαδήμος;

3)-Τώρα τον Ιούνη γιατί μετά τη παραίτηση Τσίπρα  οδηγηθήκαμε σε εκλογές; Δεν επικαλέστηκε εθνικό θέμα. Kατά τη γνώμη μου η τετραετία και κάθε τετραετία επιβάλλεται να εξαντλείται τυπικά και ουσιαστικά. Αυτό ορίζει το Σύνταγμα.

Επανερχόμαστε στο θέμα μας.

         Eίναι αστεία τα περί κινδύνου ακυβερνησίας των Δήμων. Η Δεξιά στο τόπο μας εκτός ειδικών περιστάσεων (πχ μεταπολίτευση 1974) ουδέποτε πήρε πάνω από το 50%. 

      Για να μαθαίνουν οι νεώτεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι, μέσω των εκλογικών συστημάτων είτε λεγόταν τριφασικό, είτε υπερισχυμένη αναλογική είτε ενισχυμένη αναλογική κατόρθωνε να κυβερνά το τόπο. 

        Με το 40% που πήρε στις εκλογές του Ιούλη αναλογούν στη Δεξιά 120 βουλευτές με την απλή αναλογική. Με το εκλογικό όμως νόμο που έγιναν οι βουλευτικές εκλογές διαθέτει 158 βουλευτές και κυβερνά το τόπο. Ο αναγνώστης μπορεί να δει τη κατανομή των εδρών κυρίως στις εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν τρείς, τέσσερις, πέντε έδρες  και τότε θα διαπιστώσει το τραγελαφικό του θέματος. Αυτά δεν μπορεί ουδείς να τα αμφισβητήσει.

          Η Δεξιά γνωρίζει πολύ καλά ότι απόλυτη πλειοψηφία ούτε πήρε ούτε πρόκειται να πάρει ποτέ. Αν άφηνε να δημιουργεί κουλτούρα συνεργασίας στους Δήμους , και με δεδομένο- εκτός απροόπτου- ότι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής, τότε δύσκολα θα είχε επιχειρήματα για τη πολεμική που έκανε στο πιο τίμιο και αντιπροσωπευτικό εκλογικό σύστημα.

       Μην ξεχνάμε το εξής:  Ουδέποτε ειπώθηκε ποτέ και από κανέναν ( 40 χρόνια που παρακολουθώ τη πολιτική αυτό που είπαν το βράδυ της 7ης Ιουλίου 2019.  Επανήλθαμε στη κανονικότητα.  Τι άραγε εννοούσαν;

         Oυδέποτε ειπώθηκε ξανά από Αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης σε εν ενεργεία Πρωθυπουργό το εξής φοβερό, δεν θα χάσετε τις ερχόμενες εκλογές για αυτά που κάνατε αλλά θα τις χάσετε για αυτά που πιστεύετε. 

Προς άρση κάθε παρεξήγησης τονίζω ότι από την 26η  Ιουνίου 1996 δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. 

Και μετά από όλα αυτά.

Τι δεν καταλαβαίνεις, αγαπητέ αναγνώστη; Aυτή είναι η ΔΕΞΙΑ.

(Η συνέχεια του άρθρου τη Τρίτη 06/08/2019)

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

         Παραθέτω παρακάτω απόφαση του ΔΣ Δήμου που ο Δήμαρχος έχει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Κάνει δηλαδή ότι θέλει. Δείτε την απόφαση. Πάρθηκε το έτος 2016. 

Το θέμα ήταν: "Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους"         Το 2016 μέχρι 24.600 ευρώ μπορούσε ο Δήμαρχος να προβεί  σε απευθείας ανάθεση έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας όπου ήθελε. Για να δούμε το πίνακα. 

      Βέβαια ο διαχωρισμός σε, καθαρισμός χώρων και  αποψίλωση και καθαρισμός πρανών  θυμίζει το Γιάννης ή Γιαννάκης. Γιατί έγινε;

O συγκεκριμένος Δήμος έχει τρείς Δημοτικές Ενότητες.

-Για τη  Δημοτική Ενότητα 1 έχουμε 24.600 +12.266,75 =36.866,75

-Για τη  Δημοτική Ενότητα 2 έχουμε 24.600 +12.500 =37.100

-Για τη  Δημοτική Ενότητα 3 έχουμε 24.600 +11.600 =36.200

             Αν κοιτάξει κανείς τους κωδικούς αριθμούς στη τελευταία στήλη  θα διαπιστώσει ότι μπήκαν έτσι γιατί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ του Δημάρχου ήταν οι απευθείας αναθέσεις, οι οποίες είναι πανάκριβες, εξασφαλίζουν ψήφους και γίνονται με αδιαφανείς διαδικασίες.

Ερωτήματα για προβληματισμό και απαντήσεις:

1)-Έχει κάποιος την παραμικρή αμφιβολία ότι αν ο συγκεκριμένος Δήμαρχος δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ  θα τολμούσε να φέρει το θέμα για ψήφιση στο ΔΣ;

2)-Eχει κάποιος την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Δήμος δεν έχει φορτηγά, τσάπες, οδηγούς και καύσιμα να κάνει τη καθαριότητα ανά ΔΕ;

3)-Eχει κάποιος την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Δήμος αν έκανε τρείς αδιάβλητούς διαγωνισμούς, ένα ανά ΔΕ, δεν θα έπαιρνε έκπτωση τουλάχιστον 20%, το οποίο σημαίνει όφελος περίπου 22.000 ευρώ;

       Αυτό ήταν συνηθισμένη τακτική για το συγκεκριμένο Δήμαρχο. Τη συντήρηση των δημοτικών δρόμων, τη βάφτιζε χαλικόστρωση, τη βάφτιζε συντήρηση κατόπιν θεομηνιών, τη βάφτιζε συντήρηση κατόπιν έντονων βροχοπτώσεων. Και με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σχεδόν κάθε μήνα νόμιζε ότι θα αποφύγει τον έλεγχο.  

      Την αγορά γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, τα είδη παντοπωλείου τα ονόμαζε άμεση και επιτακτική ανάγκη για να αποφεύγει τους αδιάβλητους διαγωνισμούς.

Ερωτήματα προς τους κυβερνώντες

1)-Με το σχέδιο νόμου που προωθείτε για ψήφιση στη Βουλή αυτά επιδιώκεται να γίνονται; 

2)-Kαι κάνοντας πανίσχυρο τον Δήμαρχο, έχετε τη ψευδαίσθηση ότι δεν θα γίνονται; 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΑΙ....
ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Alfa Romeo
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Alfa Romeo
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ