2019-08-10 08:31:43
Φωτογραφία για Προσλήψεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Ασπροπύργου - Οι ειδικότητες
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2019-2020 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις».

Οι ειδικότητες αφορούν: 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ,ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ α) Μέχρι δεκατέσσερις (14) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν., εκ των οποίων οι τρείς (03) μόνο για το εαρινό εξάμηνο. β) Μέχρι εννέα (09) Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού, εκ των οποίων οι δύο (02) μόνο για το εαρινό εξάμηνο. γ) Μέχρι δύο (02) Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ τάξης Ε.Ν., εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.


ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ α) Μέχρι δύο (02) Χημικούς Μηχανικούς ή Χημικούς, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το χειμερινό εξάμηνο. β) Μέχρι τέσσερις (04) Νομικούς και ελλείψει υποψηφίων Πτυχιούχους Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το χειμερινό εξάμηνο. γ) Μέχρι έξι (06) πτυχιούχους Αγγλικής Φιλολογίας. δ) Μέχρι δύο (02) Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο. ε) Μέχρι επτά (07) Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς, εκ των οποίων οι τέσσερις (04) μόνο για το εαρινό εξάμηνο. στ) Μέχρι τέσσερις (04) Μαθηματικούς, εκ των οποίων οι δύο (02) μόνο για το εαρινό εξάμηνο. ζ) Μέχρι δύο (02) Φυσικούς, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο. η) Μέχρι πέντε (05) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή Αυτοματιστές Μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

powered by Rubicon Project

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ α) Μέχρι οκτώ (08) Μηχανικούς Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, εκ των οποίων οι δύο (02) μόνο για το εαρινό εξάμηνο. β) Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. . γ) Μέχρι δύο (02) Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ ή Β Τάξης Ε.Ν μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας: α) Μέχρι δέκα (10) Μηχανολόγους ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο. β) Μέχρι τέσσερις (04) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή Αυτοματιστές Μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο. γ) Έναν (01) Χημικός Μηχανικός ή Χημικός. δ) Μέχρι δύο (02) ειδικότητας Πληροφορικής κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει.

 https://www.dikaiologitika.gr/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ