2019-08-19 09:27:54
Φωτογραφία για Ελάχιστες οι καταγγελίες των πολιτών για κακές υπηρεσίες στα νοσοκομεία.
Μόλις 1938 γραπτές αναφορές έλαβαν οι διοικήσεις το νοσοκομείων το 2018 από παραπονούμενους πολίτες.

Από Γιώργος Σακκάς - Healthmag.gr

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι μια μεγάλη μερίδα πολιτών οι οποίοι απευθύνθηκαν για υπηρεσίες υγείας στα Δημόσια Νοσοκομεία, εάν ερωτηθούν για την ποιότητα της εξυπηρέτησης θα εκφραστούν με όχι και τόσο κολακευτικά σχόλια. Παρόλ’ αυτά, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι αντιμετώπισαν κάποιο σημαντικό πρόβλημα ώστε να προχωρήσουν σε κάποια σχετική καταγγελία.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώνεται από τη συγκέντρωση των στοιχείων που συγκέντρωσε το Υπουργείο Υγείας από τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔΛΥΥ) των νοσοκομείων, στα δύο χρόνια λειτουργίας τους, οι επίσημες καταγγελίες δεν ξεπέρασαν τις 3500. Με βάση τα στοιχεία, το 2018 κατατέθηκαν 1938 έγγραφες καταγγελίες έναντι 1632 το 2017. Ο αριθμός αυτός είναι ελάχιστος, αν σκεφτεί κανείς ότι τη διετία 2017-2018 ο αριθμός των νοσηλευθέντων στα δημόσια νοσοκομεία προσέγγισε τα 5 εκατομμύρια, ενώ οι επισκέψεις εξωτερικών ασθενών προσέγγισαν τις 25 εκατομμύρια!


Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταγγελίες που γίνονται δεν πέφτουν στο κενό, αλλά εξετάζονται και αποδίδονται ευθύνες. Οι περισσότερες από αυτές φαίνεται να αφορούν στη συμπεριφορά του προσωπικού των νοσοκομείων, ενώ αρκετές είναι και εκείνες που αφορούν στα τηλεφωνικά ραντεβού. Προφανώς για το λόγο αυτό εκδόθηκε και η σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο ώστε να μπει μια τάξη στη συγκεκριμένη διαδικασία. Αντίθετα είναι ελάχιστες οι καταγγελίες για χρηματισμό. Αυτές είτε ως γραπτές είτε ως προφορικές στα 2 χρόνια ήταν μόλις 36.

Απολογισμοί 2017-2018

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία των 2 τελευταίων ετών σχετικά με τις γραπτές καταγγελίες, προκύπτουν αξιόλογα συμπεράσματα ανά ΥΠΕ. Ειδικότερα:

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το σύνολο των γραπτών καταγγελιών που κατατέθηκαν στο φορέα από 1-1-2018 έως 31-12-2018 ήταν 682 (518 το 2017). Από το σύνολο αυτό, κατατέθηκαν απευθείας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου οι 198, ενώ οι υπόλοιπες κυρίως μέσω του γραφείου (ΓΠΔΛΥΥ). Από αυτές διαπιστώθηκε παραβίαση δικαιώματος ληπτών υπηρεσιών υγείας σε ποσοστό της τάξης του 11,4%, ενώ δε διαπιστώθηκε παραβίαση στο 88,6%.

Ο αριθμός καταγγελιών, όπου δόθηκε γραπτή απάντηση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου στον ενδιαφερόμενο πολίτη ήταν 426 ή 62,5%.

2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το σύνολο γραπτών καταγγελιών που κατατέθηκαν στο φορέα από 1-1-2018 έως 31-12-2018 ήταν 329( έναντι 235 το 2017). Από αυτές οι 134 κατατέθηκαν απευθείας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Διαπιστώθηκε παραβίαση δικαιώματος ληπτών υπηρεσιών σε ποσοστό περίπου 9%, ενώ δόθηκε απάντηση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου στον ενδιαφερόμενο πολίτη σε 232 ή 70,5%.

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το σύνολο γραπτών καταγγελιών που κατατέθηκαν στο φορέα από 1-1-2018 έως 31-12-2018 ήταν 212(από 166 το 2017). Από το σύνολο των καταγγελιών, κατατέθηκαν απευθείας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου οι 40. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε παραβίαση δικαιώματος ληπτών υπηρεσιών υγείας σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό της τάξης του 5%. Συνολικά δόθηκε απάντηση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου στον ενδιαφερόμενο πολίτη σε 147 περιπτώσεις ήτοι στο 69,3%.

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Το σύνολο γραπτών καταγγελιών που κατατέθηκαν πέρυσι ήταν 250 (από 224 το 2017). Από αυτές, κατατέθηκαν απευθείας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου οι 88. Διαπιστώθηκε δε παραβίαση δικαιώματος ληπτών υπηρεσιών υγείας σε ποσοστό της τάξης του 15%. Τέλος ο αριθμός καταγγελιών, όπου δόθηκε απάντηση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου στον ενδιαφερόμενο πολίτη ήταν 162 ήτοι 65%.

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το σύνολο των γραπτών καταγγελιών που κατατέθηκαν από 1-1-2018 έως 31-12-2018 έφτασε τις 111(71 την προηγούμενη χρονιά). Κατατέθηκαν απευθείας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου οι 30. Το ποσοστό των καταγγελιών όπου διαπιστώθηκε παραβίαση δικαιώματος ληπτών υπηρεσιών υγείας ήταν της τάξης του 6%. Επίσης δόθηκε απάντηση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου στον ενδιαφερόμενο πολίτη σε 100 καταγγελίες δηλαδή στο 90%.

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μειωμένες σημαντικά οι καταγγελίες της συγκεκριμένης περιφέρειας καθώς κατατέθηκαν στο φορέα από 1-1-2018 έως 31-12-2018, 251 γραπτές αναφορές από 324 το 2017. Ο αριθμός καταγγελιών (από το σύνολο) που κατατέθηκαν απευθείας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου ήταν 91. Διαπιστώθηκε δε παραβίαση δικαιώματος ληπτών υπηρεσιών υγείας σε ένα ποσοστό της τάξης του 15%. Επίσης δόθηκε απάντηση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου στον ενδιαφερόμενο πολίτη σε 157 ήτοι 62,4%.

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Το σύνολο γραπτών καταγγελιών που κατατέθηκαν στο φορέα από 1-1-2018 έως 31-12-2018 ήταν 103(από 94 το 2017). Από το σύνολο αυτό, απευθείας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου κατατέθηκαν οι 25, ενώ διαπιστώθηκε παραβίαση δικαιώματος ληπτών υπηρεσιών υγείας σε ποσοστό 9%. Τέλος δόθηκε απάντηση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου στον ενδιαφερόμενο πολίτη σε 56 ήτοι στο 55%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέρα από τις γραπτές καταγγελίες υπάρχουν και κάποιες αρκετές εκατοντάδες προφορικών όπου όμως στις περισσότερες περιπτώσεις οι διοικήσεις των νοσοκομείων διατείνονται ότι επί της ουσίας δεν είναι βάσιμες, αν και τις εξετάζουν επίσης σοβαρά. Παράλληλα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λειτουργία των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ακόμη δεν έχει γίνει συνείδηση στους πολίτες καθώς διαπιστώνεται πως ένα σημαντικό ποσοστό αυτών εξακολουθεί να απευθύνεται είτε στη διοίκηση είτε σε άλλο φορέα προκειμένου να καταγγείλει κάποιο αρνητικό συμβάν.
medispin
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ