2019-11-28 18:53:54
Φωτογραφία για Με δική τους Άδεια Κυκλοφορίας τα ρυμουλκά οχήματα
Μόνο με την δική τους Άδεια Κυκλοφορίας θα μπορούν να κυκλοφορούν τα ρυμουλκά

οχήματα κατηγορίας Ο καθώς σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου ξεκαθαρίζεται ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εκδώσει τις Άδειες Κυκλοφορίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «1.Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή:

(α) την υπουργική απόφαση αριθμ. Γ9/46447/2397/2019 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 2303),

(β) την «Διόρθωση Σφάλματος στη Γ9/46447/2397/07-06-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2303/τ. Β/12-06-2019» (ΦΕΚ Β’ 2873) με την οποία διορθώνονται σφάλματα, ιδίως σε τεχνικούς όρους, και

(γ) την υπουργική απόφαση αριθμ. 67676/3832/2019 (Β’ 3453) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Γ9/46447/2397/2019 ‘Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο’ (Β’ 2303)», με την οποία τροποποιούνται τα άρθρα 9 και 11 της υ.α. Γ9/46447/2397/07-06-2019, που προβλέπουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις και την έναρξη ισχύος της απόφασης αντίστοιχα.


2.Η ισχύς της υ.α. Γ9/46447/2397/2019 αρχίζει την 31η Μαρτίου 2020.

3.Για τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα, το άρθρο 9 της υ.α. Γ9/46447/2397/2019, όπως ισχύει, περιέχει μεταβατικές διατάξεις για την προσαρμογή τους. Ιδίως επισημαίνουμε τα εξής:

(α) Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο, περιλαμβανομένων των ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης ή με άδειες κυκλοφορίας, υποχρεούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υ.α.Γ9/46447/2397/2019.

(β) Άδειες κυκλοφορίας ελκομένων οχημάτων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ως μέρος ενιαίου συρμού δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης, μπορούν να αντικατασταθούν με άδειες κυκλοφορίας ανεξάρτητων ελκομένων οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υ.α. Γ9/46447/2397/2019. Οι άδειες κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων αντικαθίστανται υποχρεωτικά με άδειες κυκλοφορίας ανεξάρτητων ελκομένων οχημάτων, στις εξής περιπτώσεις:

(αα) εάν πρόκειται να εκδοθεί δεύτερη άδεια κυκλοφορίας ελκομένου βάσει του ίδιου έλκοντος ή

(ββ) εάν πρόκειται να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας κατόπιν μεταβίβασης από οποιαδήποτε αιτία του συρμού ή οχήματος που αποτελεί μέρος του συρμού ή

(γγ) εάν πρόκειται να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας κατόπιν αντικατάστασης οχήματος που αποτελεί μέρος του συρμού.

4.Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών παρακαλούνται να ενημερώνουν επ’ ευκαιρία κάθε μεταβολής τους κατόχους ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων για την υποχρέωση προσαρμογής στις ανωτέρω διατάξεις.»
anatakti
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ