2019-12-07 11:38:14
Φωτογραφία για Η Στρατιωτική Λέσχη Αθηνών
Και ποιος δεν γνωρίζει τη Στρατιωτική Λέσχη στη Πλατεία Ρηγίλλης; Το επιβλητικό μέγαρο που χρηματοδότησε ο Πέτρος Σαρόγλου έχει τη δική του ενδιαφέρουσα ιστορία:

«Το νέον και ιδιόκτητον πλέον μέγαρον της Στρατιωτικής Λέσχης Αθηνών που κτίσθηκε επί της λεωφόρου Κηφισιάς με την δωρεάν του εκλιπόντος ταγματάρχου του πυροβολικού Σαρόγλου πρόκειται να εγκαινιασθή επισημότατα προσεχώς. Είνε έτοιμον καθ΄όλα σχεδόν και δεν υπολείπεται παρά να επιπλωθή μοναχά. Η λεοτουργία του, άλλως τε, ήρχισεν ήδη χρησιμοποιημένων προς το παρόν των επίπλων που υπήρχον εις την παλαιάν Λέσχην της οδού Πανεπιστημίου.

Το νέον μέγαρον της Στρατιωτικής Λέσχης είνε μεγάλο και και ωραιότατον οικοδόμημα κι΄εστοίχισε έως τώρα περί τα 16 εκατομμύρια δραχμών, εκτός των επίπλων, η δαπάνη των οποίων θα ανέλθη εις άλλα τρία εκατομμύρια.

Η κυρία είσοδός του, η προς την λεωφόρον Κηφισιάς είνε απλή και επιβλητική. Με την διπλήν σειράν κιόνων ελληνικού ρυθμού που υπάρχουν κατά μήκος του μεγάλου διαδρόμου οδηγεί στις δύο μεγάλες αίθουσες του εστιατορίου που αυτές μονάχα μπορούν να περιλάβουν ανέτως δύο χιλιάδες άτομα.


Εις τον δεύτερον όροφον πάλιν είνε η μεγάλη αίθουσα για τις διαλέξεις, άλλη μεγαλείτερη και πολυτελέστερη με διπλή σειρά θεωρείων για τους χορούς και τις δεξιώσεις, η βιβιοθήκη, τρεις αίθουσες μικρότερες για καπντιστήρια και εντευκτήρια, δύο για τα σφαιριστήρια και τα άλλα παιχνίδια, το κομμωτήριον, το μποντουάρ και επί πλέον μία αίθουσα μουσείου, όπου θα εκτεθή μία σπανία και μεγάλης αξίας συλλογή του μακαρίτου Σαρόγλου από όπλα όλων των τύπων και όλων των εποχών συνδεδεμένα τα περισσότερα με την δόξαν και την ιστορίαν όχι μονάχα της Ελλάδος αλλά και πολλών άλλων εθνών.

Στον ίδιον όροφο υπάρχουν ακόμη δύο μεγάλες βεράντες, η μία ανατολική και μεσημβρινή, η άλλη, η προς την οδόν Ρηγίλλης, πλημμυρισμένες από πρασινάδες και διάφορα λουλούδια, μήκους η κάθε μια τριάντα περίπου μέτρων. Κι΄επάνω τρείς ταράτσες που πρόκειται ν΄αποτελέσουν κρεμαστούς κήπους και αυτές το καλοκαίρι.

Εκείνο όμως που αποτελεί και το πιο αξιοπρόσεκτο, είνε η μεγάλη και απέραντη λίμνη-δεξαμενή «πισίν», που υπάρχει εις το ισόγειον και η οποία θα γεμισθή με θαλασσινό νερό, ώστε να χρησιμεύη για κολύμπι.

Ύστερα απ΄όλα αυτά δεν είνε ανάγκη, βέβαια, να προσθέσουμε, ότι το όλον οικοδόμημα είνε πλουτισμένο με λουτήρας διαφόρων τύπων και με πλήρη και τελειοτάτην εγκατάστασιν κεντρικής θερμάνσεως, ως και με ιδιαίτερον υποσταθμόν ηλεκτροφωτισμού.

Εκείνο που πρέπει να σημειωθή ιδιαιτέρως είνε ότι μια μεγάλη Λέσχη σαν κι΄αυτή δεν πρόκειται να επιβαρύνη καθόλου τους αξιωματικούς με τα πολλά έξοδα που χρειάζονται για την συντήρησί της. Τα έξοδα της θα καλύπτονται από τας προσόδους της ακινήτου περιουσίας που της εκληροδότησεν ο Σαρόγλου. Γιατί, όπως είνε γνωστόν ο εκλιπών ταγματάρχης αφήκε ολόκληρον σχεδόν την εκ πενήντα εκατομμυρίων δραχμών περιουσίαν του στη Στρατιωτική Λέσχη Αθηνών, της οποίας ήταν, φαίνεται, ένας από τους πιο τακτικούς θαμώνας, όπως είνε σήμερα και τόσοι άλλοι απόστρατοι, κατά το πλείστον, αξιωματικοί...».

(«ΕΘΝΟΣ», 1932, Κ.Σ.)

(σ.σ. Να σημειώσουμε επιπρόσθετα ότι η Στρατιωτική Λέσχη των Αθηνών ιδρύθηκε το 1891 από τους τότε αξιωματικούς του πυροβολικού και συγχωνεύτηκε κατόπι με τις άλλες λέσχες που είχαν ιδρύσει εν τω μεταξύ χωριστά αξιωματικοί διαφόρων όπλων.

Ο Πέτρος Ζ. Σαρόγλου κληρονόμησε την τεράστια πράγματι περιουσία του από τον πατέρα του που υπήρξε τραπεζικός και οικονομικός σύμβουλος του Τσάρου με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα στη Βουλγαρία).

Η σημερινή Βασιλίσσης Σοφίας λεγόταν αρχικά Κηφισιάς.

Θωμάς Σιταράς Αθηναιογράφος-Συγγραφέας (FB: Σιταράς Θωμάς)
anatakti
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ