2020-01-24 11:04:37
Φωτογραφία για ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πραγματική Πριονοκορδέλα του μισθού κατάντησε το ενοίκιο . Παράκληση προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία για επαναφορά του έτους Μέριμνας προσωπικού με κατασκευή ΣΟΑ ΣΟΜΥ ΣΟΕΠΟΠ
Κ. Προύφα αναγκάζομαι μετά από την λήψη πάρα πολλών μυνημάτων από συναδέλφους οι οποίοι υπηρετούν ανά την Ελλάδα και το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματικά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, λόγω υπερβολικής αύξησης των ενοικίων αλλά και του κόστους για πληρωμή των παιδικών σταθμών, να απευθύνω παράκληση μέσω του Site σας προς την Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία για την εκπόνηση ενός σχεδίου για την ελάφρυνση του δυσανάλογου κόστους που καλούνται να πληρώσουν τα στελέχη των ΕΔ λόγω τον συχνών μεταθέσεων. 

Σύμφωνα  με ΣΚ 300 – 6 στο ΣΞ και αντίστοιχους στους υπόλοιπους κλάδους ρυθμίζονται τα δικαιώματα και ο προσωρινός τρόπος στέγασης στων στελεχών των ΕΔ.

Σκοπός της λειτουργίας του θεσμού των Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών – ΕΠΟΠ, του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.) (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ –ΣΟΕΠΟΠ), στις διάφορες Φρουρές και Στρατόπεδα, είναι να στεγασθούν προσωρινά τα Στελέχη του Σ.Ξ., τα οποία ως τέτοια νοούνται οι εν ενεργεία Αξκοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ΄ απονομή ), οι εν ενεργεία Ανθστές, οι εν ενεργεία Υπξκοί (μόνιμοι, μονιμοποιηθέντες εθελοντές ή έφεδροι Υπξκοί και μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες), καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη των Κοινών Σωμάτων, που υπηρετούν στο ΓΕΕΘΑ, Μονάδες και Επιτελεία του Σ.Ξ., Διακλαδικά Στρατηγεία και για όσο χρονικό διάστημα ανήκουν στη δύναμή τους
.

Τα στελέχη αυτά με τις οικογένειές τους έχουν δικαίωμα προσωρινής στέγασης στα αντίστοιχα στρατιωτικά οικήματα του Σ.Ξ. εφόσον δεν έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους την πλήρη κυριότητα κατοικίας, στη Φρουρά που είναι τα οικήματα και σε απόσταση μέχρι τριάντα (30) χιλιομέτρων, από αυτά».

Κατηγορίες ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ

Τα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, όπως παρακάτω :

α. ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ εγγάμων.

β. ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ αγάμων.

Η διάρκεια εγκατάστασης στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ καθορίζεται διετής.

Η στέγαση των δικαιούχων στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ γίνεται με την παρακάτω σειρά :

α. Κατ' εξαίρεση για κάποιες κατηγορίες προσωπικού.

Δηλαδή δικαιούνται κατ΄εξαίρεση στέγαση, κατ΄απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξάρτητα από αριθμό μορίων, στα αντίστοιχα οικήματα (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ) οι παρακάτω, κατά σειρά προτεραιότητας μεταξύ τους, κατηγορίες προσωπικού :

α. Ανεξάρτητα αν είναι έγγαμοι ή όχι, ή εάν συνοδεύονται από την οικογένειά τους ή όχι, το προσωπικό που στελεχώνει θέσεις υψηλής ευθύνης και θέσεις αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας ως εξής :

(1) Οι Διοικητές Σχηματισμών

(2) Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί

(3) Οι Συνταγματάρχες

(4) Οι Επιτελάρχες Σχηματισμών

(5) Οι Ανώτεροι Διοικητές Φρουράς

(6) Οι Διοικητές των Ταγμάτων Πεζικού ή ισοδύναμων αυτών Μονάδων, που έχει εγκριθεί κατ΄εξαίρεση στέγαση, με διαταγή του ΓΕΣ.

 (7) Οι Στρατιωτικοί Ιερείς.

β. Στελέχη των παρακάτω κατηγοριών, εφόσον συνοδεύονται από τις οικογένειές τους:

 (1) Στελέχη που έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ ή ανήκουν οι ίδιοι, στην κατηγορία των ΑΜΕΑ (εφ΄ όσον οι ίδιοι είναι ΑΜΕΑ δεν είναι αναγκαίο να συνοδεύονται από την οικογένειά τους, για να δικαιούνται κατ΄εξαίρεση στέγαση).

(2) Οικογένειες Στελεχών, πολύτεκνες ή τρίτεκνες, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους, τα οποία συγκατοικούν με την οικογένεια και είναι προστατευόμενα μέλη της. Όταν ο αριθμός των προστατευόμενων και ευρισκομένων υπό την επιμέλεια της οικογένειας τέκνων, μειωθεί κάτω των τριών, τότε παύει το ευεργέτημα της κατ΄ εξαίρεσης στέγασης στα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ ή ΣΟΕΠΟΠ αντίστοιχα, εκτός της περίπτωσης, που πρόκειται για παιδιά τα οποία σπουδάζουν σε άλλη πόλη και καταβάλλεται αποδεδειγμένα μίσθωμα ενοικίασης κατοικίας, οπότε ισχύει, για το υπόψη διάστημα, η κατ΄ εξαίρεση στέγαση.

(3) Οικογένειες Στελεχών μονογονεϊκές, που έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο ανήλικο».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1. Η διάρκεια εγκατάστασης στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ καθορίζεται διετής.

2. Του παραπάνω κανόνα εξαιρούνται όσοι στεγάζονται κατ' εξαίρεση (χωρίς σειρά προτεραιότητας), των οποίων η διάρκεια εγκατάστασης στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ

καθορίζεται, όπως παρακάτω:

α. Οι Διοικητές Σχηματισμών και οι Ανώτατοι Αξιωματικοί για όσο χρόνο

υπηρετούν στη Φρουρά.

β. Οι Συνταγματάρχες μέχρι 4 χρόνια στη ίδια Φρουρά. Δεν υπολογίζεται ο χρόνος στέγασης στο βαθμό του Ανχη (ανεξάρτητα αν αυτή πραγματοποιήθηκε με μόρια ή κατ΄ εξαίρεση) και κατά τη διάρκεια της στέγασής του, προήχθη σε Σχη.

γ. Οι Υποδιοικητές Σχηματισμών, Επιτελάρχες, οι Ανώτεροι Διοικητές Φρουρών και οι Διοικητές των Μονάδων που έχει εγκριθεί κατ’ εξαίρεση στέγαση με διαταγή του ΓΕΣ, για όσο χρονικό διάστημα εκτελούν αυτά τα καθήκοντα.

δ. Οι Στρατιωτικοί Ιερείς, μέχρι 5 χρόνια στην ίδια Φρουρά.

ε. Στελέχη που έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ ή ανήκουν οι ίδιοι, στην κατηγορία των ΑΜΕΑ (εφ΄ όσον οι ίδιοι είναι ΑΜΕΑ, μέχρι 5 χρόνια στην ίδια Φρουρά.

στ. Στελέχη έγγαμα με 4 παιδιά και άνω, μέχρι 5χρόνια στην ίδια Φρουρά.

ζ. Στελέχη έγγαμα με 3 παιδιά, μέχρι 3 χρόνια στην  ίδια Φρουρά.

η. Οικογένειες Στελεχών μονογονεϊκές, που έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο

ανήλικο»., μέχρι 3 χρόνια στην ίδια Φρουρά.

Σύμφωνα με απάντηση του υπουργού σε πρόσφατο κοινοβουλευτικό έλεγχο Όσον αφορά στο Στρατό Ξηράς, σε όλη την επικράτεια υπάρχουν περί τα 3.090 στρατιωτικά οικήματα.

Αναφορικά με την Πολεμική Αεροπορία διατίθενται στις Μονάδες της ανά την επικράτεια, χίλιες τριακόσιες εβδομήντα έξι (1376) οικίες εγγάμων καθώς  και χίλιες τριακόσιες δώδεκα (1312) οικίες αγάμων

Όσον αφορά στο Πολεμικό Ναυτικό λόγο της μικρής διαθεσιμότητας σε οικήματα πάρα το πρόγραμμα κατασκευής που είναι σε εξέλιξη, υφίσταται πρόβλεψη μίσθωσης κατοικιών για τα στελέχη του ΠΝ που υπηρετούν στη παραμεθόριο και στην νησιωτική Ελλάδα.

Όταν όμως το σύνολο του Στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ ανέρχεται περί της 85.000 (https://isozygio.wordpress.com/2019/11/24/prosvpiko/) σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα που έχουν δικαίωμα να διαμένουν στα στρατιωτικά οικήματα, κατ’ εξαίρεση, όπως προαναφέραμε κάποιες κατηγορίες προσωπικού οι πιθανότητες να διαμείνει στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ κάποιος στρατιωτικός είναι εξαιρετικά μειωμένες.

Επιπρόσθετα όταν κάποιος στρατιωτικός που δεν ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία καταφέρει τελικά να στεγαστεί αυτός έχει δικαίωμα στέγασης επί διετία.

Μπορεί το νομικό πλαίσιο να ορίζει ότι μετά την παρέλευση διετίας το στέλεχος εξετάζεται βάση της μοριοδότησης για μετάθεση αλλά το ποιο συχνό φαινόμενο είναι η παραμονή των τριών ετών σε μια φρουρά. Αυτό έχει ως συνέπεια ακόμη και τα στελέχη που στάθηκαν τυχερά και στεγάστηκαν στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ να αναγκάζονται να κάνουν εσωτερική μετεγκατάσταση στη φρουρά με την ανεύρεση νέας οικίας για ένα χρόνο.

Αυτό επιφέρει ένα επιπλέον κόστος στον οικογενειακό προϋπολογισμό (περίπου 1500-2000) για πληρωμή φορτηγού, συνδέσεις εκ νέου (ρεύμα, νερό ,φυσικό αέριο κ.τ.λ) καθώς και προκαταβολές ενοικίου τα οποία δεν τα καλύπτει η υπηρεσία.

Επίσης με την είσοδο στην αγορά νέων μορφών ενοικίασης των κατοικιών, αυτό της βραχυχρόνιας μίσθωσης (π.χ ηλεκτρονική πλατφόρμα Airbnb) οξύνεται το  πρόβλημα για εξεύρεση κατοικίας, ειδικά σε μέρη που παρουσιάζουν αυξημένη τουριστική κίνηση.

Η μειωμένη προσφορά κατοικιών τα τελευταία χρόνια λόγω και της ελάχιστης κατασκευαστικής δραστηριότητας έχει πραγματικά εκτινάξει το κόστος των ενοικίων.

Το κόστος για την πληρωμή ενοικίου από ένα χαμηλόβαθμο στέλεχος είναι πλέον δυσβάστακτο. Η πολιτεία αναγκάζει τον στρατιωτικό να μετακινείται συνεχώς για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών έως και τα τελευταία έτη της καριέρας του.

Δεν είναι δυνατόν από την μια οι αποδοχές του να είναι συνεχώς μειούμενες και από την άλλη να υποχρεώνεται να διαθέτει από τον μισθό του περίπου και το 1/3 για την πληρωμή ενοικίου.

Πρόσθετα προβλήματα δημιουργούνται με την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος των παιδιών, την εξεύρεση παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων.

Η μη ύπαρξη Στρατιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών σε αρκετές περιοχές,  π.χ στο Λιτόχωρο Πιερίας σε συνάρτηση με την αυξημένη ζήτηση λόγω κρίσης στις υπάρχουσες κρατικές δομές, αυξάνουν κατακόρυφα το κόστος και εκτροχιάζουν εντελώς τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παράκληση κ. Υπουργέ για επαναφορά του Έτους Μέριμνας Προσωπικού στην πράξη με την κατασκευή παντού νέων οικημάτων και συντήρηση των υπαρχόντων.

Υπάρχουν Στρατιωτικά οικήματα σε αρκετές περιοχές που η κατασκευή τους χρονολογείται πριν από την δεκαετία του 1980 και χρήζουν ουσιαστικής ανακατασκευής ώστε τα στελεχη που κατάφεραν τελικά να στεγαστούν να διαμένουν σε αξιοπρεπή οικήματα.  

Πρόταση μου είναι ότι η Διάθεση στρατιωτικών χώρων σε δήμους και τοπικούς φορείς πρέπει να δίνεται πάντα με ανταπόδοση την κατασκευή κατοικιών.

Επίσης η μελέτη και έκδοση νέου κανονισμού στέγασης, με εξιδεικευμένη, νέα στοχευμένη  μοριοδότηση  που θα λαμβάνει υπόψη εκτός των άλλων και το ύψος των απολαβών μετά από την κατάθεση εκκαθαριστικών είναι επιβεβλημένη.

Δεν είναι δυνατόν π.χ να διαθέτει κάποιος 2 σπίτια σε άλλη πόλη(πέραν των 30 χιλιομέτρων που ορίζει ο κανονισμός) τα οποία να τα νοικιάζει , να έχει π.χ ταυτόχρονα δύο μισθούς και επειδή τα σπίτια δεν είναι εντός της φρουράς να διαμένει στα ΣΟΑ στερώντας το δικαίωμα από κάποιον ο οποίος έχει π.χ έναν μισθό και 2 παιδιά.

Τέλος η σύμβαση της υπηρεσίας με μεγάλα γραφεία real estate, με μαζική μίσθωση κατοικιών μέσω αυτών των γραφείων ανά την Ελλάδα και η διάθεση στα στελέχη με χαμηλό αντίτιμο ίσως θα ήταν μια λύση για την άμβλυνση του προβλήματος.

Πάντα απαιτείται η ανεύρεση και υλοποίηση νέων καινοτόμων ιδεών που θα λειτουργήσουν υπέρ του προσωπικού.

Του προσωπικού το οποίο μακριά από τα καθημερινά προβλήματα , με θετική ψυχολογία και ηθικό ακμαίο θα αποτελέσει τον πραγματικό Πολλαπλασιαστή Ισχύος για την ασφάλεια της Πατρίδας.

Με εκτίμηση

Ίλχος Γεώργιος Κυλινδρής

Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος ΠΟΜΕΝΣ

Πρώην Μέλος ΔΣ ΕΣΠΕΛ

Τηλ : 6972799080 ,6937319540

EMAIL: geokili@hotmail.com

ΥΓ. Οι παραπάνω απόψεις είναι προσωπικές .
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Έδωσε τα χέρια με το Mega...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έδωσε τα χέρια με το Mega...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ