2020-02-06 10:17:48
Φωτογραφία για Υπηρεσία Συντονισμού ιδρύεται στο υπουργείο Υγείας
Συντάκτης: Αιμίλιος Νεγκής

Με βάση τον νέο νόμο για το επιτελικό κράτος, ιδρύεται Υπηρεσία Συντονισμού και στο υπουργείο Υγείας με απόφαση του Βασίλη Κικίλια. Όπως φανερώνει η ονομασία της, ρόλος της είναι ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

Ειδικότερα, έργο της είναι ο συντονισμός των υπηρεσιών για:

τη σύνταξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων όπως αυτοί τίθενται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα.

την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και κανονιστική διαδικασία στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

την έγκαιρη ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την εν γένει καλλιέργεια εποικοδομητικών σχέσεων με τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής.


την έγκαιρη ενημέρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης για κάθε ζήτημα που μπορεί να καθυστερήσει την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών.

τον σχεδιασμό και την προώθηση καινοτομιών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών.

Η Υπηρεσία Συντονισμού είναι επιπέδου Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπηρεσιακό Γραμματέα. Η Υπηρεσία θα διαθέτει δύο γραφεία σε επίπεδο τμήματος: Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών και Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Ως Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Γραφείων αυτής, επιλέγονται υπάλληλοι πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Οι Υπηρεσίες Συντονισμού στελεχώνονται κυρίως από υπαλλήλους των κλάδων του άρθρου 104 του Ν.4622/2019, καθώς και κατά προτεραιότητα, από αποφοίτους παραγωγικών σχολών του Δημοσίου.

Με το άρθρο 104, συστάθηκε διυπουργικός κλάδος προσωπικού με την επωνυμία Κλάδος ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης για την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης στις εξής ειδικότητες: Αναλυτών Δημοσίων Πολιτικών, Νομοτεχνών και Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής.

Οι οργανικές θέσεις του κλάδου προσωπικού του προηγούμενου άρθρου καλύπτονται με διορισμό, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου για θέματα δημόσιας διοίκησης υπουργού, μετά την αποφοίτηση από Τμήματα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Οι θέσεις του ως άνω κλάδου μπορούν να καλύπτονται και με μετάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων φορέων της γενικής κυβέρνησης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση. Προϋπόθεση για τη μετάταξη είναι η προηγούμενη ελάχιστη προϋπηρεσία 4 ετών μετά τον διορισμό και η επιτυχής παρακολούθηση προγράμματος πιστοποίησης, το οποίο οργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
medispin
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ