2020-02-15 14:00:29
Φωτογραφία για Μισθοί: Πόσο αυξήθηκαν και για ποιους - Ποιοι «κερδίζουν» τις νέες θέσεις εργασίας
Πίνακες και στοιχεία από το σύστημα «Εργάνη» για τον νέο «χάρτη» της απασχόλησης το 2019. Τι ρόλο έπαιξε η αύξηση του κατώτατου μισθού

Αύξηση του αριθμού των μισθωτών εργαζομένων κατά 78.391 νέες θέσεις εργασίας το 2019 και σημαντική μετατόπιση μεγάλου όγκου μισθωτών –πάνω από 160.000– σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια άνω των 600 ευρώ διαπιστώνει η ετήσια έκθεση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», την οποία δημοσιοποίησε σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας ήταν 1,907 εκατομμύρια το 2018 και αυξήθηκαν σε 1,986 εκατομμύρια το 2019 ποσοστιαία αναπροσαρμογή 4,11% σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή, 166.700 εργαζόμενοι εγκατέλειψαν τα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια που κυμαίνονταν έως 600 ευρώ και μετατοπίστηκαν σε μισθούς της τάξης των 600 ευρώ και άνω, προφανώς λόγω και της αύξησης του κατώτατου μισθού τον περασμένο Φεβρουάριο από τα 586 στα 650 ευρώ.


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2019:

Η συντριπτική πλειονότητα των νέων θέσεων ήταν πλήρους απασχόλησης. Ειδικότερα από τις 78.391 νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν οι 65.718 δηλαδή το 83,83% ήταν πλήρους απασχόλησης (άνω των 35 ωρών). Στο σύνολο των 1,986 εκατ. εργαζομένων η αύξηση του 2019 στην πλήρη απασχόληση αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,44%.

Αύξηση θέσεων εμφανίζει και η μερική απασχόληση με περισσότερες από 20 δηλωμένες ώρες εργασίας την εβδομάδα και συγκεκριμένα από 20,1 ώρες έως και 35 ώρες την εβδομάδα. Σε αυτή την κατηγορία, στην οποία ανήκουν εργαζόμενοι που απασχολούνται για παράδειγμα πάνω από 4 ώρες την ημέρα για 5ήμερη εργασία, οι θέσεις αυξήθηκαν κατά 14.722 σε σύγκριση με το 2018. Η εν λόγω αύξηση διεκδικεί πάνω από το 18% των νέων θέσεων εργασίας του 2019.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες απασχόλησης -έως και 20 ώρες εβδομαδιαίως- οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως υποχώρηση της ευκαιριακής υποαπασχόλησης.

Αυξήθηκε στο σύνολο της μισθωτής εργασίας, το ποσοστό πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 0.6%.

Μισθοί

Παρατηρείται μια σημαντική μετατόπιση εργαζομένων προς τα μεσαία μισθολογικά κλιμάκια, με αποδοχές άνω των 600 ευρώ.

Οι μισθωτοί μερικής απασχόλησης που εισπράττουν κάτω από 500 ευρώ μειώθηκαν κατά 15.734 θέσεις, δηλαδή κατά 3,73%. Θεαματική ωστόσο είναι η μείωση στην κλίμακα 501- 600 όπου εγγράφονταν πριν τον Φεβρουάριο του 2019 οι αμειβόμενοι με τον ελάχιστο νόμιμο μισθό (586 ευρώ) : οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας έπεσαν από 216.150 άτομα το 2018 σε 65.179 το 2019, μείωση κατά 150.971 θέσεις και κατά 69,85%.

Ολες οι θέσεις στα επόμενα μισθολογική κλιμάκια αυξήθηκαν με πρωταθλητή την κλίμακα αποδοχών 701-800 ευρώ όπου “άνοιξαν” οι περισσότερες θέσεις μέσα στο 2019 : οι θέσεις αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 79.737 και κατά 47,38%.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με 601-700 ευρώ αυξήθηκαν κατά 59.484, δηλαδή κατά 34,26%. Πάνω από 60.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν εντός του 2019 με μισθούς 801- 1.000 ευρώ.

Οι μισθοί πάνω από τα 1.000 ευρώ φαίνεται πως... σπανίζουν στις νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα με μισθούς από 1.001 ευρώ και άνω «άνοιξαν» 41.154 νέες θέσεις το 2019 σε σύγκριση με το 2018. Συνολικά, στα μισθολογικά κλιμάκια από τα 601 ευρώ και άνω εμφανίζονται το 2019 αθροιστικά 245.000 «νέοι» εργαζόμενοι (που μπορεί να είναι νεοπροσληφθέντες ή παλαιοί που άλλαξαν μισθό). Από αυτούς οι 41.154, δηλαδή το 16,7% λαμβάνει μισθό από 1.001 ευρώ και άνω, είτε λόγω αύξησης είτε λόγω νέας πρόσληψης. Το υπόλοιπο 83% λαμβάνει μισθούς από 601 ευρώ έως και 1.000 ευρώ.

406.416 εργαζόμενοι δηλαδή το 20,46% του συνόλου παραμένουν στην κατώτατη κλίμακα, καθώς εισπράττουν μισθούς έως 500 ευρώ μεικτά και προφανώς εργάζονται με μερική απασχόληση.

Ηλικίες

Η συντριπτική πλειοψηφία από τις 78.391 νέες θέσεις εργασίας ανήκουν σε άτομα ηλικίας 45-64 ετών. Αρκεί να αναφερθεί πως οι 51.686 νέες θέσεις από τις 78.391, δηλαδή το 66% των νέων θέσεων εργασίας καλήφθηκαν από άτομα 45-64 ετών. Πρόκειται για την δεύτερη πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα στο σύνολο των μισθωτών της χώρας καθώς αριθμεί 686.218 μισθωτούς δηλαδή το 34,55% του συνόλου των εργαζομένων.

Αντίθετα η πρώτη πληθυσμιακή ομάδα στο σύνολο της χώρας, που είναι η ομάδα μισθωτών ηλικίας 30-44 ετών με 878.868 εργαζόμενους (44,25%) κατάφερε να αυξήσει ελάχιστα το μερίδιό της το 2019, καθώς μόλις 6.804 νέες θέσεις «άνοιξαν» το 2019 γι αυτές τις ηλικίες εργαζομένων.

Επιχειρήσεις

Αύξηση καταγράφεται και στις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Ειδικότερα το 2019 «άνοιξαν» 7.899 νέες επιχειρήσεις με εργαζόμενους, αύξηση 3,07% σε σύγκριση με το 2018. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους ανήλθαν το 2019 σε 265.212 έναντι 257.313 το 2018.

Για άλλη μια χρονιά επιβεβαιώνεται η ελληνική επιχειρηματική κουλτούρα καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των νέων επιχειρήσεων, δηλαδή οι 6.196 (78%) είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-10 εργαζόμενους. Με την αύξηση του 2019 οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκαν στην ελληνική οικονομία κατά 2,7%.

Αντίστοιχα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 11-50 εργαζόμενους αυξήθηκαν κατά 1.559 δηλαδή κατά 3,5% στο σύνολο. Το μερίδιο που διεκδικούν από τις νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν εντός του 2019 είναι 19,7%.

Μόλις 150 νέες επιχειρήσεις εγγράφηκαν να απασχολούν από 51 εργαζόμενους και άνω.

Στο σύνολο των 265.212 επιχειρήσεων (παλαιών και νέων) οι 191.823 απασχολούν μόλις 1-4 εργαζόμενους.

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς, δηλαδή οι 151.672 είναι ατομικές επιχειρήσεις.

Ανά κλάδο δραστηριότητας στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, η εστίαση, το χονδρικό εμπόριο και οι δραστηριότητες υπηρεσιών υγείας,

«Θετική η αποτίμηση στα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής καταγραφής των ετήσιων ροών απασχόλησης στο "ΠΣ Εργάνη» για το 2019", δήλωσε ο υτουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης υποστηρίζοντας πως οι νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, οι διαθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, το νέο αυστηρό πλαίσιο καταπολέμησης της παραβατικότητας με τους αυξημένους ελέγχους και οι

αναπτυξιακές προοπτικές αρχίζουν να αποδίδουν στο σύνολο της απασχόλησης και της οικονομίας. To 2020 αποτελεί το έτος-ορόσημο της νέας δεκαετίας που ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς για τους εργαζόμενους και την Ελλάδα».
parapona-rodou
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ