2020-02-25 05:00:39
Φωτογραφία για Κτίριο με ενοίκιο 8.000-16.000 ευρώ τον μήνα αναζητά η Υπηρεσία Ασύλου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο
Στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αναρτήθηκε η διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου, σε Λέσβο, Χίο και Σάμο.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Το μηνιαίο μίσθωμα για το κτήριο της Λέσβου μπορεί να είναι μέχρι 16.000 ευρώ ενώ για τη Χίο και τη Σάμο μέχρι 8.000 ευρώ.

Οι απαιτήσεις του κτιρίου

Ο διαγωνισμός προβλέπει ότι για τη Λέσβο η ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου πρέπει να είναι 2.225 τ.μ. ενώ για Χίο και Σάμο μέχρι 940,50 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης μέχρι +- 20%. Επιπλέον:

Να είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται (γραφεία). Η/Ο εκμισθώτρια/ής υποχρεούται μέχρι την παράδοση του μισθίου να αναθεωρήσει την οικοδομική άδεια σύμφωνα με τη χρήση για την οποία το εκμισθώνει, εφόσον η τελευταία είναι διαφορετική ή να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ότι το κτήριο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 ν. 4014/2011.


Να βρίσκεται κατά προτίμηση εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της 8 πρωτεύουσας της νήσου και κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε σημείο, που εξυπηρετείται με δημόσιο συγκοινωνιακό μέσο. Τα ανωτέρω όρια δεν περιορίζουν απολύτως την τοποθεσία και ως εκ τούτου, αν κάποιο ακίνητο βρίσκεται εκτός των συγκεκριμένων ορίων, αλλά σε σχετικά μικρή απόσταση από αυτό, θα είναι αποδεκτό.

Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Η αποδεκτή ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου είναι από Α έως και Γ, βάσει των διατάξεων του αρθ. 8 παρ. 6 Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α').

Να είναι ελαιοχρωματισμένο κατά τον χρόνο παράδοσής του.

Να γίνουν εσωτερικές διαρρυθμίσεις εφόσον απαιτηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Ασύλου.

Να διαθέτει σε κάθε όροφο wc ανδρών και γυναικών και κατ' ελάχιστον συνολικά σε όλο το κτίριο 4 (δύο ανδρών και δύο γυναικών), μία εκ των οποίων να είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ.

Να διαθέτει κεντρική είσοδο αποκλειστικής χρήσης καθώς και δεύτερη έξοδοδιαφυγής.

Να πληροί όλες τις συνθήκες ασφάλειας και πυροπροστασίας (έξοδοι κινδύνου, οδεύσεις διαφυγής και ύπαρξη πυροδιαμερισμάτων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Να διαθέτει Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Να διαθέτει Σύστημα Φωτισμού ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης και επαρκή αερισμό – εξαερισμό σε όλους τους χώρους.

Να διαθέτει επαρκή αριθμό φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακήςκατανάλωσης.

Να διαθέτει ηλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρητή, ικανό να παρέχει την απαιτούμενη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας ισχύ.

Να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης με αυτόνομο μετρητή.

Να διαθέτει τηλεπικοινωνιακή υποδομή συμβατή με την τηλεπικοινωνιακή δικτύωση που απαιτείται για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και δυνατότητα δομημένης καλωδίωσης, χώρο συγκέντρωσης και τερματισμού του εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, θέσεις τερματικών πριζών παροχής δικτύου Η/Υ και τηλεφωνίας.

Από politischios.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ