2020-07-09 14:56:24
Φωτογραφία για Πρόσκληση - γνωστοποίηση για συντήρηση και επισκευή κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κανδήλας.
Αστακός, 08.07.2020

Αριθ. πρωτ.: 396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30006

Τηλ.: 2646041204

Fax: 2646041204

e-mail: npdddimouxiromerou@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ»

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Άρθρο 118 Ν. 4412/2016) Το Ν.Π.Δ.Δ μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την «Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κανδήλας». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η αριθ. πρωτ. 370/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-31, με Κ.Α. 60-7331.002. Η εργασία και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην εππισυναπτόμενη τεχνική μελέτη.

Διαβάστε περισσότερα » ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ