2020-07-13 09:20:09
Φωτογραφία για Συνεχίζονται οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις - Την Τετάρτη 15 Ιουλίου η ανακοίνωση των αποσπάσεων
Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού του ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή,

σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν την Τρίτη 7 & την Παρασκευή 10 Ιουλίου για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Συζητήθηκαν 127 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ. Εξ αυτών 12 αιτήσεις δεν πληρούν τα κριτήρια για ένταξη στην ΕΑΕ, 20 αιτήσεις έχουν εξειδίκευση στη γραφή Braille και στη Νοηματική και 17 αιτήσεις ζητούν να κριθούν κατά προτεραιότητα. Τα λειτουργικά κενά για Νοηματική και Braille είναι 85, τα κενά των ΚΕΣΥ είναι 51 για τους ΠΕ03/04 και 109 για τους ΠΕ02. Τέλος τα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ είναι 2555. Τα συνολικά-δηλωθέντα-λειτουργικά κενά στην ΕΑΕ είναι 2800!

Σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας στα Μουσικά Σχολεία υποβλήθηκαν συνολικά 282 αιτήσεις. Εξ αυτών οι 184 πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις
. Τα λειτουργικά κενά είναι 168. Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων (ΠΕ79.01/ΤΕ16) υποβλήθηκαν συνολικά 91 αιτήσεις. Εξ αυτών 88 αιτήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ για 3 αιτήσεις δεν υπάρχει λειτουργικό κενό. Παράλληλα υπάρχει και 1 ανάκληση της αίτησης απόσπασης. Τα λειτουργικά κενά των μουσικών ειδικοτήτων είναι 1116. Τα συνολικά-δηλωθέντα-λειτουργικά κενά είναι 1284!

Παράλληλα υποβλήθηκαν 79 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν απόσπαση σε Καλλιτεχνικά Σχολεία. Εξ αυτών οι 68 αφορούν εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και οι 11 καλλιτεχνικών ειδικοτήτων. Τα λειτουργικά κενά είναι συνολικά 49. Για 24 εξ αυτών δεν υπάρχουν αιτήσεις απόσπασης. Συνεπώς τα κενά επί των οποίων θα γίνουν αποσπάσεις είναι 25.

Συζητήθηκαν 145 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις και αποδεσμεύτηκαν 143 εκπαιδευτικοί. Παράλληλα συζητήθηκαν 5 αιτήσεις μετάταξης στη Σιβιτανίδειο Τέλος υπάρχουν και 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων της ΕΑΕ. Δυστυχώς υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών μετατάξεων εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο και από βαθμίδα σε βαθμίδα! Έστω και τώρα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να ολοκληρωθεί άμεσα η συζήτηση, αφού ακολουθεί και άλλη διαδικασία ελέγχου μέχρι την τελική ολοκλήρωση της μετάταξης!

Σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης κατά προτεραιότητα: Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν 166 αιτήσεις εκπαιδευτικών αιρετών ΟΤΑ με βάση το άρθρο 93, παρ.7 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7,παρ.2 του ν. 4071/12, του άρθρου 182, παρ.10 του ν.3852/2010 και του άρθρου 46, παρ. 7 του ν.2413/1996. 352 αιτήσεις εκπαιδευτικών συζύγων ενστόλων. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις. 91 αιτήσεις συζύγων μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ με βάση το άρθρο 44Α του ν. 4115/13 και του άρθρου 27 παρ. 12β του ν.4386/16. 10 αιτήσεις συζύγων δικαστικών λειτουργών με βάση το άρθρο 47 παρ.3 του ν. 2304/95 και του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 1756/88 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94, παρ. 5 του ν. 4055/2012. 1 αίτηση εκπαιδευτικού συζύγων εκπαιδευτικών και ιερέων. 10 αιτήσεις εκπαιδευτικών συζύγων ιατρικού προσωπικού που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ΄ Ζώνη με βάση το άρθρο 45 του ν. 2606/98 και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ‘άγονες και προβληματικές Α΄ κατηγορίας σύμφωνα με το ΠΔ 131/87 ‘όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 137του ν. 4600/19 και το άρθρο 2 παρ. 5α του ν. 3868/2010. 85 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν την ένταξη τους σε ειδική κατηγορία ως πολύτεκνοι. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 10 αιτήσεις. Τέλος συζητήθηκαν 115 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν ένταξη σε Ειδική Κατηγορία για σοβαρούς λόγους υγείας και σαν γονείς τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%. Συνολικά 830 εκπαιδευτικοί ζητούν να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία ή σε κατά προτεραιότητα απόσπαση. Πάγια θέση μας είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί να αποσπώνται ανεξαρτήτως κενών. Με τον τρόπο αυτό τα λειτουργικά κενά θα χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων. Ιδιαίτερη αντιμετώπιση με ενισχυμένη τουλάχιστον μοριοδότηση θα έπρεπε να δοθεί και στα ζευγάρια εκπαιδευτικών και σε τρίτεκνες οικογένειες. Μην ξεχνάμε ότι και το καθεστώς των ασθενειών με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται ριζική αναθεώρηση! Παράλληλα δηλώσαμε ότι αποσπάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές με στόχο οι εκπαιδευτικοί να έρθουν κοντά στον τόπο τους.

Οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και η ολοκλήρωση των αποσπάσεων θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Είναι προφανές ότι θα επιδιώξουμε την ικανοποίηση του μέγιστου δυνατού αριθμού αιτήσεων απόσπασης! Να υπενθυμίσω ότι το 2019 σχετικά με τις γενικές αποσπάσεις οι ενεργές αιτήσεις ήταν 4588 και αποσπάστηκαν 3240 εκπαιδευτικοί (ποσοστό ικανοποίησης 71%). Τα λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις ήταν 4442. Αποσπάστηκαν 811 εκπαιδευτικοί κατά προτεραιότητα και 2429 βάσει μορίων. Εξ αυτών 604 πήραν απόσπαση στις κοινές ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας.
thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ