2020-10-03 11:01:18
Φωτογραφία για Ξέρετε πόσο χρονών είναι το παλαιότερο τραγούδι που γνωρίζουμε τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική του;
Και ξέρατε ότι το ακούτε πραγματικά;

Υπάρχει ένα κανάλι youtube από τον Peter Pringle που έχει καταπληκτικές πληροφορίες για το θέμα, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του τραγουδιού, το οποίο ερμήνευσε ο αρχαιομυολόγος Δρ. Richard J. Dumbrill.Αυτό το τραγούδι για τη Χούρια θεά Νίκκαλ, είναι το παλαιότερο κομμάτι μουσικής για το οποίο έχουμε τόσο τις λέξεις όσο και τις συνοδευτικές μουσικές νότες. Το έργο γράφτηκε σε πήλινες ταμπλέτες πριν από περίπου 3500 χρόνια και ανακαλύφθηκε από αρχαιολόγους τη δεκαετία του 1950 στα ερείπια της αρχαίας πόλης Ugarit.

Τα δισκία, τα οποία είναι γραμμένα στη γλώσσα της Χουρίας με τη χρήση σουνιέρης γραφής, έχουν μελετηθεί εδώ και χρόνια από αρκετούς επιφανείς μελετητές και αρκετές θεωρίες έχουν προχωρήσει ως προς τον τρόπο ερμηνείας της μουσικής. Κατά τη γνώμη μου, η πιο εμπεριστατωμένη και πειστική ερμηνεία (και μακράν η πιο μουσική), είναι αυτή που προσφέρει ο αρχαιομυολόγος, Δρ. Richard J. Dumbrill, και αυτή είναι που ακούτε σε αυτό το βίντεο.


Το μακρύ λαιμό λαούτο που με βλέπεις να παίζει είναι ένας σταυρός μεταξύ του τουρκικού μπαγκλάμα και του περσικού σετάρ. Έκανα αυτό το όργανο ως πείραμα. Έχει τέσσερις χορδές, αλλά οι νότες μπάσου είναι διπλής πορείας. Είναι συντονισμένο F-C-F. Λαούτα αυτού του τύπου έχουν παιχτεί από τους αρχαιότερους χρόνους σε όλη τη Μεσοποταμία και την Ανατολία.

Οι σωλήνες που ακούτε είναι αντίγραφα των ασημένιων σωλήνων ηλικίας 5000 ετών που ανακαλύφθηκαν στην πόλη Ur της Σουμερίας τη δεκαετία του 1920. Αυτά είναι όργανα καλάμων, αλλά επειδή δεν μπορώ να παίξω όργανα ανέμου και να τραγουδήσω ταυτόχρονα, έκανα δειγματοληψίες στους σωλήνες και τους παίζω με ένα πληκτρολόγιο πεντάλ, παρόμοιο με το είδος του πεντάλ που χρησιμοποιείται από οργανισμούς. Το αριστερό μου πόδι ελέγχει τον κάτω σωλήνα εγγραφής και το δεξί μου πόδι τον υψηλότερο καταχωρητή. Οι παίκτες αυτών των οργάνων χρησιμοποίησαν την τεχνική που είναι γνωστή ως «κυκλική αναπνοή», η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα για πνευστά όπως το Armenian duduk και το αυστραλιανό didgeridoo. Αυτό το τραγούδι εμφανίστηκε ζωντανά, σε ένα μόνο πέρασμα. Τίποτα δεν προστέθηκε ή υπεγράφη.

Το κείμενο του τραγουδιού δεν είναι καλά κατανοητό επειδή η γλώσσα της Χουρίας δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά και το αρχικό tablet έχει λείψει κομμάτια. Η θεά Νίκκαλ, όπως και οι περισσότερες σεληνιακές θεότητες, συσχετίστηκε με τη γονιμότητα και τον τοκετό. Εδώ είναι μια πολύ τραχιά ιδέα για το τι πιστεύουν οι ειδικοί τραγουδούν ο τραγουδιστής. Προσπάθησα να κάνω αυτό το ποιητικό παρά κυριολεκτικό.

Στίχοι:

Έχω κάνει προσφορές στη θεά

Ότι θα ανοίξει την καρδιά της στην αγάπη,

Και ότι οι αμαρτίες μου θα συγχωρεθούν.

Είθε τα βάζα μου με γλυκό σησαμέλαιο,

Για να μας κοιτάξει ευγενικά,

Και γίνετε γόνιμοι.

Όπως τα βλαστάνοντα χωράφια με σιτηρά,

Είθε οι γυναίκες να φέρουν μαζί τους συζύγους τους

Και μπορεί εκείνοι που είναι ακόμα παρθένοι

Μια μέρα να είναι ευλογημένη με παιδιά.

Do you know how old is the oldest song we know both its lyrics and its music?

And did you know that you actually listen to it?

There is a youtube channel by Peter Pringle that has amazing information on the issue including the song itself, performed by archaeomusicologist, Dr. Richard J. Dumbrill.

This song to the Hurrian goddess Nikkal, is the oldest piece of music for which we have both the words and the accompanying musical notes. The work was written on clay tablets around 3500 years ago, and was discovered by archaeologists in the 1950’s in the ruins of the ancient city of Ugarit.

The tablets, which are written in the Hurrian language using Sumerian cuneiform script, have been studied for years by a number of eminent scholars, and several theories have been advanced as to how the music should be interpreted. In my opinion, the most thorough and convincing interpretation (and by far the most musical), is that offered by archaeomusicologist, Dr. Richard J. Dumbrill, and that is the one which you hear in this video.

The long-necked lute you see me playing is a cross between the Turkish baglama and the Persian setar. I made this instrument myself as an experiment. It has four strings but the bass notes are a double course. It is tuned F-C-F. Lutes of this type have been played since the most ancient times throughout Mesopotamia and Anatolia.

The pipes you hear are replicas of the 5000 year old silver pipes discovered in the Sumerian city of Ur in the 1920’s. These are reed instruments but since I cannot play wind instruments and sing at the same time, I sampled the pipes and I am playing them by means of a pedal keyboard, similar to the kind of pedalboard used by organists. My left foot controls the lower register pipe, and my right foot the higher register. Players of these instruments used the technique known as “circular breathing”, which is still used today for wind instruments like the Armenian duduk, and the Australian didgeridoo. This song was performed live, in a single pass. Nothing was added or overdubbed.

The text of the song is not well understood because the Hurrian language has not been thoroughly studied and the original tablet has bits missing. The goddess Nikkal, like most lunar deities, was associated with fertility and childbirth. Here is a very rough idea of what experts believe is being sung by the singer. I have tried to make this poetic rather than literal.

Lyrics:

I have made offerings to the goddess

That she will open her heart in love,

And that my sins will be forgiven.

May my jars of sweet sesame oil please her,

That she may look kindly upon us,

And make us fruitful.

Like the sprouting fields of grain,

May women bring forth with their husbands

And may those who are yet virgins

One day be blessed with children.
anatakti
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ