2020-10-22 23:11:52
Φωτογραφία για Καρκίνος του πνεύμονα, μια κορυφαία θεραπεία είναι η ανοσοθεραπεία

medlabnews.gr iatrikanea

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται το Cancer WeekConference που τις τελευταίες μέρες επικεντρώθηκε στον καρκίνο του πνεύμονα, Ακολουθούν περιλήψεις όλων των παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 20 & 22 Οκτωβρίου.

 

Καρκίνος του Πνεύμονα

Ο Δημήτρης Φιλίππου, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Πρόεδρος Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών, μιλώντας στο Cancer Week σημείωσε ότι στην Ελλάδα η θεραπεία του ΚΠ κοστίζει 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως

. Ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις στην πρόοδο στην έρευνα με την ανακάλυψη 10 νέων φαρμάκων ετησίως για την αντιμετώπιση του καρκίνου ενώ το 2011 είχαμε μόνο 4 νέα φάρμακα αντίστοιχα. Η έρευνα λοιπόν έχει εντατικοποιηθεί και για τον ΚΠ από το 1995 έως το 2018 εγκρίθηκαν 18 νέες θεραπείες, οι οποίες έχουν βελτιώσει σημαντικά τα δεδομένα. Σαφέστατα μια κορυφαία θεραπεία είναι η ανοσοθεραπεία, η οποία βελτιώνει τους υγειονομικούς δείκτες, ωστόσο αυξάνει σημαντικά το κόστος θεραπείας για το σύστημα. Όπως ανέφερε ο κ. Φιλίππου χρειάζεται να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και των επιστημόνων ώστε να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι δεδομένου ότι οι οικονομικές διακυμάνσεις είναι τεράστιες. Ένα σημαντικό βήμα ήταν η υιοθέτηση του αντικαπνιστικού νόμου.

Αντώνης Καρόκης, External Affairs Director, MSD Ελλάδος

Το 2018 περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Ευρωπαίοι εκτιμήθηκε ότι είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα και περισσότεροι από 400.000 πέθαναν. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση στην επιβίωση των ασθενών σε τρεις από τους τέσσερις τύπους καρκίνου με την υψηλότερη επίπτωση (μαστός, ορθοκολικός, προστάτης).  Ο καρκίνος του πνεύμονα όμως είναι το τελευταίο «προπύργιο» με πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης. Η μείωση του καπνίσματος, καθώς και οι βελτιώσεις στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, έχουν οδηγήσει σε συνεχή μείωση του ποσοστού θανάτου από καρκίνο από το 1991 στις Η.Π.Α. Η μείωση της θνησιμότητας επιταχύνεται για τον καρκίνο του πνεύμονα, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση της συνολικής θνησιμότητας από καρκίνο από το 2016 στο 2017. Στην Ελλάδα ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η 3η αιτία θανάτου μετά εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια συμβάλλοντας στο 6% της θνησιμότητας.  

Αν και υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία και συστάσεις στις πολιτικές για τον καρκίνο μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο σχέδιο δράσης της ΠΟΥ για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων  για τα έτη 2013-2020, οι πολιτικές για τον καρκίνο του πνεύμονα δεν έχουν μελετηθεί σχολαστικά. Μέσα από μία συγκριτική ανάλυση 27 χωρών της ΕΕ με τον τίτλο «Breathing in a new era: a comparative analysis of lung cancer policies across Europe» που πραγματοποιήθηκε από το Economist Intelligence Unit (EIU) έγινε μία αποτύπωση και αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών υγείας στον καρκίνο του πνεύμονα από πληθώρα συστημάτων υγείας σε πέντε τομείς:

•​Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι στρατηγική προτεραιότητα: εστίαση στα εθνικά σχέδια ελέγχου του καρκίνου και κλινικές κατευθυντήριες γραμμές

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ζήτημα δημόσιας υγείας: αξιολόγηση πτυχών της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης των ασθενών για την υγεία, του προσυμπτωματικού ελέγχου και πολιτικών κατά του καπνίσματος

•​Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ένας αγώνας ενάντια στο χρόνο: αξιολόγηση γρήγορων διαδικασιών διάγνωσης και έγκαιρης παραπομπής σε θεραπεία

•​Ο καρκίνος του πνεύμονα βρίσκεται σε κομβικό σημείο: αξιολόγηση αποτελεσματικής θεραπείας και ποιοτικής φροντίδας

•​Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι το επίκεντρο της έρευνας: αξιολόγηση των μητρώων και της ερευνητικής δραστηριότητας

Συνολικά, αναγνωρίστηκε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη με την  ανάπτυξη ειδικών σχεδίων ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα και βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει η έγκαιρη ανίχνευση των ασθενών να τεθεί στο επίκεντρο ενδεχομένως  με υιοθέτηση προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, γρήγορων διαδικασιών διάγνωσης και έγκαιρης παραπομπής σε θεραπεία. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενδυναμωθούν ώστε να ακούγεται η φωνή τους από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να δημιουργηθούν συστήματα για τη διασφάλιση βιώσιμης και δίκαιης πρόσβασης στις καινοτόμες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Τέλος, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το κοινωνικό στίγμα γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και της συμπόνιας.

Η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις χώρες που μελετήθηκαν και εντοπίστηκαν ανεπάρκειες, στις οποίες η πολιτεία μπορεί να επενδύσει ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση στων ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα όπως η δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για τον πνεύμονα, η ενεργή συμμετοχή των ασθενών σε φορείς χάραξης πολιτικής υγείας, πιο έγκαιρες διαδικασίες στην διάγνωση και παραπομπή των ασθενών, και η δημιουργία μητρώου ασθενών μεταξύ άλλων. Η Ελλάδα οφείλει να προτεραιοποιήσει τον καρκίνο του πνεύμονα, να σχεδιάσει τη στρατηγική της λαμβάνοντας υπόψη και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο που αναμένεται μέχρι το τέλος του 2020 και να επενδύσει τους ανάλογους πόρους  για την φροντίδα των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Άλλωστε με βάση και τον Π.Ο.Υ «ανεξάρτητα από τους περιορισμούς πόρων που αντιμετωπίζει μια χώρα, όταν είναι καλά σχεδιασμένη και με καλή διαχείριση, ένα Εθνικό Σχέδιο Ελέγχου Καρκίνου συμβάλλει στη μείωση του καρκίνου και στη βελτίωση των υπηρεσιών για καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους». 

Ιωάννης Μούντζιος για ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα

Ανάγκη εύρεσης σημαντικών βιοδεικτών για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της

«Η ανοσοθεραπεία αποτελεί ένα ακόμα λιθαράκι σε αυτό που ονομάζουμε ελπίδα στον καρκίνο του πνεύμονα», δήλωσε ο Ιωάννης Μούντζιος, MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Β’ Ογκολογικό Τμήμα και Μονάδα Κλινικών Μελετών, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, μιλώντας στο συνέδριο Cancer Week. Όπως ανέφερε, η ανοσοθεραπεία έχει αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο το τοπίο στον καρκίνο του πνεύμονα, βελτιώνοντας το προσδόκιμο επιβίωσης αλλά και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Διευκρίνισε ότι, ο καρκίνος του πνεύμονα διαφέρει από ασθενή σε ασθενή για αυτό και απαιτεί εξατομικευμένη θεραπεία.Η ανοσοθεραπεία αποτελεί καινοτόμο θεραπεία, είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ωστόσο η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από την ύπαρξη βιοδεικτών, ένας από τους οποίους είναι ο PDL1, που όμως δεν είναι ο σημαντικότερος. «Πρέπει να ανακαλύψουμε σημαντικότερους δείκτες για να ξέρουμε εκ των προτέρων ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν περισσότερο από την ανοσοθεραπεία», τόνισε ο κ. Μούντζιος. Στις περιπτώσεις που ο βιοδείκτης PDL1εί ναι μεγαλύτερος από 50%, τότε η ανοσοθεραπεία μπορεί να παρατείνει την επιβίωση μέχρι και 2,5 χρόνια, σε περιπτώσεις που μέχρι πρόσφατα είχαν προσδόκιμο ζωής μόλις 1 χρόνο. Για τον συνδυασμό ανοσοθεραπείας με χημειοθεραπεία, ο κ. Μούντζιος τόνισε ότι βελτιώνει σημαντικά το διάστημα μέχρι την πρόοδο της νόσου αλλά και την επιβίωση, τόσο σε ασθενείς με μη πλακώδη ιστολογία όσο και σε αυτούς με πλακώδη ιστολογία.

 

Αντωνόπουλος Χρήστος, MD, PhD, EMBA, Δ/ντής, Τμήμα Ογκολογίας – Αιματολογίας, AstraZeneca Ελλάδος

«Η Στρατηγική για την βέλτιστη αντιμετώπιση του Καρκίνου του Πνεύμονα απαιτεί συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το Lung Ambition Alliance είναι μία εμβληματική σύμπραξη διαφορετικών οργανισμών που έχει ως κοινό στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του πνεύμονα ως αιτία θανάτου. Η «Συμμαχία» στοχεύει στην επιτάχυνση της προόδου και στην έλευση ουσιαστικής αλλαγής για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα ενισχύοντας την εξειδίκευση κάθε εταίρου και δίνοντας προτεραιότητα σε ουσιαστικές δράσεις με σκοπό την βέλτιστη αντιμετώπιση από την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση καθώς και την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Οι ιδρυτικοί εταίροι – the International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, the Global Lung Cancer Coalition (GLCC) και η AstraZeneca – δεσμεύονται να διερευνήσουν και να ξεπεράσουν τα εμπόδια στον έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση, την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και ποιοτικής φροντίδας και επιδίωξη ενός φιλόδοξου οράματος για το μέλλον στον καρκίνο του πνεύμονα που ξεκινά με τον διπλασιασμό της πενταετούς επιβίωσης έως το 2025».

medlabgr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ