2020-10-23 16:56:11
Φωτογραφία για Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο   Δυτικής Ελλάδας
Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό συμβούλιο, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.30. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση που εισάγεται μετά από πρόταση του συνδυασμού «Δικαίωμα στην Πρόοδο», σχετικά με την πολιτική καταδίκη και θεσμική απομόνωση της Χρυσής Αυγής από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα ακολουθήσει ενημέρωση του σώματος συζήτηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νέο κορωνοϊό Covid-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 29η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 26/2020 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου σχετικά με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε αγώνα αυτοκινήτων μέσα στο δρυοδάσος Φολόης. 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 27/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Αθανασόπουλου Τρύφωνα σχετικά με την προκήρυξη θέσεων ευθύνης και αναπλήρωση προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας. 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 28/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Χαροκόπου Αντωνίου σχετικά με ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού Covid-19. 

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση σχετικά με την πολιτική καταδίκη και θεσμική απομόνωση της Χρυσής Αυγής από το Περιφερειακό Συμβούλιο. (εισηγητής : Επικεφαλής της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα Δικαίωμα στην Πρόοδο κ. Κατσιφάρας Απόστολος) Σελίδα 2 από 3 

ΘΕΜΑ 2ο Ενημέρωση – Συζήτηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νέο κορωνοϊό Covid-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ανάθεσης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της υποβολής πρότασης, ανάληψης και διαχείρισης του Μηχανισμού Συντονισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για το οποίο έχει εκδώσει σχετική Πρόσκληση (υπ. αρ. πρ. 2361/19.6.2020 - ΑΔΑ:6Λ4Ρ7Λ6-ΑΓΥ - με κωδικό ΟΠΣ 4278) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνος Χαράλαμπος) 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ανάθεσης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της υποβολής πρότασης, ανάληψης και διαχείρισης του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας για το οποίο έχει εκδώσει σχετική Πρόσκληση (υπ. αριθμ. πρωτ. 2363/19-06-2020 ΑΔΑ: ΨΟ2Φ7Λ6-0IΧ με κωδικό ΟΠΣ 4279)η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων) 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση, δια της σύμφωνης γνώμης, της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ». (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης) 

Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη από τον δικό σας χώρο. Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με τα ίδια θέματα. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Παναγιώτης Παπαδόπουλος Σελίδα 3 από 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

Αποδέκτες Πρόσκλησης: 

1. κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

3. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

Κοινοποίηση: 

1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

2. κ.κ. Δημάρχους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

3. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

4. Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 

5. M.M.E. 

6. Γενικούς Δ/ντές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

7. Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ