2020-11-27 14:33:37
Φωτογραφία για Απασχόληση ιδιωτών ιατρών στο ΕΣΥ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εξαιτίας της πανδημίας (Covid-19)
Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Σας προωθούμε ενημέρωση που λάβαμε από την διοίκηση της 1ης ΥΠΕ σχετικά με την διαδικασία απασχόλησης ιδιωτών ιατρών στο ΕΣΥ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εξαιτίας της πανδημίας (Covid-19), προς ενημέρωσή σας.

Με εκτίμηση,

Εκ του ΙΣΑ

____________________________________________________________________________________________________________

ΣΧΕΤ: 1. Το από 24-11-2020 (16:27’) ηλεκτρονικό σας μήνυμα

2. Οι διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227/Α’/18-11-20)

3. Η υπ’ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 74404/19-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5104/Β’/19-11-2020), περί αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο.

Σας ευχαριστούμε για την ευγενική σας ανταπόκριση και ιδιαίτερα τους Ιατρούς-μέλη του Συλλόγου σας, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.


Επισημαίνεται ότι αίτημα ένταξης στο ΕΣΥ δύνανται να υποβάλλουν οι εν ενεργεία ιδιώτες και συνταξιούχοι ιατροί με ειδικότητα: Παθολογίας, Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας και Γενικής Ιατρικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 74404/19-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5104/Β’/19-11-2020).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopdata@1dype.gov.gr με θέμα «Αίτηση ιδιώτη ιατρού για ένταξη στο ΕΣΥ», συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υποβάλλουν φωτοαντίγραφο δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης. 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα υποβάλλουν φωτοαντίγραφο του δελτίου παραμονής επί μακρόν ή φωτοαντίγραφο μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς ή φωτοαντίγραφο δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς.

Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται το πτυχίο με τη σφραγίδα της Χάγης, η επίσημη μετάφραση του και η απόφαση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.

Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας

Πρόσφατη Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου όπου βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

Τίτλος ελληνομάθειας τύπου Β2 ή βεβαίωση γνώσης της ελληνικής από την αρμόδια επιτροπή του ΚΕΣΥ. Δεν απαιτείται τίτλος ελληνομάθειας για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή απόφοιτοι ελληνικού πανεπιστημίου ή διαθέτουν ισοτιμία και αντιστοιχία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα.

Βιογραφικό σημείωμα

Ενημερωτικά επισυνάπτεται σχετική Αίτηση Ιατρού για ένταξη στο ΕΣΥ, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227/Α’/18-11-20).

Υπεύθυνοι επικοινωνίας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (ΥΠΕ): 

Προϊσταμένη Δ/νσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Ε. Ασπρούδη, τηλ. επικοινωνίας: 2132010401, email: 

Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων κ.Ε. Ταλάντζη, τηλ. επικοινωνίας: 2132010557, email: 

Υπεύθυνη αντικειμένου κ. Ε. Δραγατάκη, τηλ. επικοινωνίας: 2132010526, email: 

Με εκτίμηση,

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Για το Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πατήστε εδώ
medispin
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ