2019-03-05 15:24:29
Φωτογραφία για Π.Ο.Ε.Σ. - Υποχρεωμένη η Υπηρεσία στη χορήγηση βεβαιώσεων και πρωτοκόλλου αναφορών
ΘΕΜΑ : Διάφορα Διοικητικά

α. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»)

β. Ν.2287/1995 (ΦΕΚ Α΄ 20, «Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα»)

1. Σας γνωρίζουμε ότι, περιήλθαν στην Ομοσπονδία μας, δια των Περιφερειακών Ενώσεων Στρατιωτικών, καταγγελίες συναδέλφων μας (υπηρετούντων στο ΣΞ) ότι, αν και αιτήθηκαν, δια μη υπηρεσιακής αναφοράς, τη χορήγηση βεβαιώσεων από τις οποίες θα προκύπτουν οι ώρες νυκτερινής απασχόλησής τους για κάθε νόμιμη χρήση τους, οι Μονάδες/Υπηρεσίες αρνούνται ή/και κωλυσιεργούν την έκδοσή τους, αλλά και τη χορήγηση αντιγράφου της αναφοράς τους αυτής εμφαίνοντος επί αυτής του αριθμού πρωτοκόλλου.  

2. Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του (α) σχετικού, οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί.


β. Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου ως άνω άρθρου, η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α`), όπως ισχύει.

γ. Σύμφωνα, τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 88 του (β) σχετικού: «1. Στρατιωτικός που με απειλή, προσταγή, υποσχέσεις, δώρα ή με άλλα αθέμιτα μέσα, επιχειρεί να αποτρέψει κατώτερό του από το να υποβάλει νομότυπα παράπονα, έγκληση, μήνυση ή να ασκήσει άλλα νόμιμα δικαιώματά του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο στρατιωτικός που, με τα παραπάνω μέσα καλύπτει ή επιχειρεί να καλύψει παράπονο που περιήλθε σε αυτόν κατά νόμιμο τρόπο.».

  

3. Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και τη διευθέτηση του θέματος.

4. Ο Συνήγορος του Πολίτη, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται, ωσαύτως, για την παρέμβασή του και τυχόν δικές του, καθ΄ αρμοδιότητα, ενέργειες.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

967/2019 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡ... by on Scribd
kranosgr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ