2019-06-14 09:30:40
Φωτογραφία για Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 14.6.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΟΜΟΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΩΝ. Ἀπειλεῖται μὲ ἐκθρόνισιν ὁ Ἀθηνῶν, διὰ νὰ ὑποκύψη εἰς τὸ Οὐκρανικόν; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης

➢ Ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς.

➢ Ὁ νέος Αὐστραλίας ἐκθέτει τὴν Ἐκκλησίαν. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Τὸ οὐκρανικὸν ζήτημα ὡς μεῖζον πρόβλημα - προτάσεις. Τοῦ κ. Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ.

➢ «Συνύπαρξις» εἰς τὸ Π.Σ.Ε. μετὰ τῶν βλασφημούντων τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν «Πεντηκοστιανῶν»; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἡ ἐπιβεβλημένη καὶ ὄχι ἁπλὰ ἐνδεδειγμένη ψῆφος. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

➢ Ὁ Πατριάρχης Κων/λεως ἐταπείνωσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν.

➢ Ἡ ἀπόδειξις ὅτι εἶναι αὐτοχειροτόνητοι, Σεβασμιώτατοι!

➢ Πολιτιστικὸν ὀλίσθημα. Τοῦ Σεβ. Μάνης κ. Χρυσοστόμου.


➢ Σεβ. Ναυπάκτου «τρίς ἀπαρνήσει με»; Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως - Ἐκδότου.

➢ Ψῆφος!!! Ἐθνικαὶ βουλευτικαὶ ἐκλογαί. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, πρόεδρος τῆς ἑνώσεως θεολόγων Ἠλείας καὶ πρόεδρος ἱεροψαλτῶν Ἠλείας.

➢ Σκάνδαλον εἰς Ὀρθόδοξον Θ. Λειτουργίαν.

➢ Τὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας μας πάλιν εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρείστων;

➢ Ὁ Ψευδοπατριάρχης Φιλάρετος συγκαλεῖ Σύνοδον!

➢ Γονεῖς, τὸ Ὑπ. Παιδείας «ἀποδομεῖ» τὰ παιδιά μας! Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Β. Ἐμμανουήλ.

➢ Τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ μὴ δέχεται ἀθέους Πρωθυπουργούς.

➢ Ἐλευθερία καὶ ὑποχρεώσεις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ «Fake News καὶ μάθημα ἀριθμητικῆς γιὰ ἀρχαρίους…».

➢ Ὑπ. Παιδείας: «Ἡ πρώτη προσευχὴ στὸ τέμενος νὰ γίνει στὶς 16 Αὐγούστου»!

➢ Ὁμιλία εἰς τὴν Πεντηκοστήν. Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς (Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12, Πράξ. β΄ 1-11). Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δελτίο τύπου Ι.Σ.Η
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δελτίο τύπου Ι.Σ.Η
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ