2019-08-12 22:06:43
Φωτογραφία για Στα 6.500 το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα μισθωτών
Η ανώτατη μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη η οποία υπολογίζεται επί του σημερινού ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών που είναι 6.500 ευρώ ανέρχεται για τον εργοδότη σε 866,45 (συμμετέχει με 13,33%) ευρώ και σε 433,55 ευρώ για τον μισθωτό (συμμετέχει με 6,67%), ενώ το σύνολο των εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης είναι 1.300 ευρώ. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν και αφορούν το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών των 6.500 ευρώ για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, η οποία συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού των 650 ευρώ, από την 1η Φεβρουαρίου του 2019.

Αυτό αναφέρεται στη σχετική υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότη Μηταράκη, η οποία εκδόθηκε χθες και επισημαίνει ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης, δηλαδή της απασχόλησης σε δύο εργοδότες ή έμμισθης εντολής όσον αφορά την εισφορά ασφαλισμένου (εγκύκλιος Δ.15/Δ’/9096/227, 8 Αυγούστου 2019). 


Οι εισφορές για κύρια σύνταξη των μισθωτών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το ανώτατο ποσό του μισθού «πάνω» στο οποίο υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές είναι 6.500 ευρώ. Συνεπώς, για το ποσό του μισθού που είναι πάνω από 6.501 ευρώ δεν υπολογίζονται και δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές. 

Επισημαίνεται ότι ο ΕΦΚΑ λαμβάνει υπόψη ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό που ισχύει κάθε φορά για να υπολογίσει το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών. Επίσης, με τον κατώτατο μισθό είναι συνδεδεμένος και ο συντελεστής υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑΜ). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και μισθωτών η συμμετοχή για τον κλάδο κύριας σύνταξης είναι 13,33% για τον εργοδότη και 6,67% για τον εργαζόμενο. Το ανώτατο ασφαλιστέο ποσό, δηλαδή, η «οροφή» επί της οποίας υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές είναι τα 6.500 ευρώ (650 ευρώ βασικός μισθός Χ 10). Έτσι το ανώτατο όριο των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για κύρια σύνταξη διαμορφώνεται σήμερα σε 6.500 ευρώ, με την ανώτατη μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη να ανέρχεται σε 866,45 ευρώ (13,33% x 6.500 ευρώ) για τον εργοδότη και σε 433,55 ευρώ (6,67% x 6.500 ευρώ) για το μισθωτό. 

Επισημαίνεται ότι την υπ’ αριθ. οικ. 4241/127/30-01-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίστηκε ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης τη χώρας, ως εξής: 

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίστηκε στα εξακόσια πενήντα (650,00) ευρώ και, β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίστηκε σε είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04). 

Ο ανωτέρω νόμιμος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο ισχύουν από 01-02-2019 για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση. Συνεπώς, δεν υφίσταται πλέον διάκριση στο κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού, σε άνω ή κάτω των 25 ετών. Ως εκ τούτου, από 1-2-2019, όπου στην κείμενη νομοθεσία για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβανόταν υπόψη ο βασικός μισθός μισθωτού άνω ή κάτω των 25 ετών, λαμβάνεται πλέον υπόψη ο νέος βασικός μισθός μισθωτού των 650 ευρώ.

Για τον υπολογισμό της κατώτατης και ανώτατης βάσης του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, επιστήμονες και αγρότες, το άρθρο 39 του νόμου 4387/16 αναφέρει ρητά: «Η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα είναι 650 ευρώ)».  Επίσης, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους του  ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ με λιγότερα από 5 έτη ασφάλισης. σε αυτές τις περιπτώσεις ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η μειωμένη (ποσοστό 70% επί της κατώτατης των 650 ευρώ), δηλαδή στα 455 ευρώ. 

Ποιους αφορά η σύνδεση εισφορών και κατώτατου μισθού 

α. Τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ. 

β. Τους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση καθώς και οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

γ. Τα μέλη ή τους μετόχους Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα: 

Τα μέλη Δ.Σ. Α.Ε. σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον Οι μέτοχοι των Α.Ε. με σκοπό τη μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης εφόσον είναι  κάτοχοι ονομαστικών μετοχώνΔιαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό ή απόφαση εταίρων Υπολογισμός εισφορών

Επί των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών που είναι 6.500 ευρώ για την κύρια σύνταξη

866,45 ευρώ οι εισφορές εργοδοτών (13,33%)433,55 ευρώ οι εισφορές μισθωτών (6,67%)Αντιστοιχούν στο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των 6.500 ευρώΣτα 1.300 ευρώ το σύνολο εισφορών εργοδότη και μισθωτούnaftemporiki.gr

«The New Daily Mail» 
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ