2019-10-10 11:06:53
Φωτογραφία για ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ προς τα μέλη του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Ακτίου- Βόνιτσας: Προκλητική κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Εφαρμόστε τη νομιμότητα!
Προκλητική κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Εφαρμόστε τη νομιμότητα.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ- ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ- ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ από  ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Γράφει ο: Kώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός

ΜΕΡΟΣ  Α'  

10-10-2019

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας.

-Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας  θα ήθελα να σας ευχηθώ υγεία, πολύ  δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο σας. 

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το εξής:

“Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: 

Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. 

Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. 

Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.” 

- Αγάθων, 450-400 π.Χ. 

Και σε ελεύθερη μετάφραση:

        Ο άρχων πρέπει να έχει κατά νουν τρία πράγματα: πρώτον, ότι διοικεί ανθρώπους (με τις ατέλειες και τις αδυναμίες τους, με παράπονα δίκαια ή και παράλογα, αλλά πάντως πνευματικά όντα και όχι ζώα).

δεύτερον, ότι διοικεί σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους της πολιτείας (γραπτούς και άγραφους) και συνεπώς είναι απαράδεκτο να εκτρέπεται σε υπερβασίες, αυθαιρεσίες και αδικίες.

και, τρίτον, ότι δεν είναι αιώνιος άρχων, κάποτε θα εκπέσει της αρχής και πρέπει ως εκ τούτου, να είναι πολύ προσεκτικός, ώστε όταν απομακρυνθεί από την εξουσία να έχει αφήσει αγαθές εντυπώσεις, τόσο για τις ικανότητές του, όσο και για τις αρετές του.

       Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης ασχολείται με ένα σοβαρό κομμάτι του Δήμου και συγκεκριμένα με τους παιδικούς σταθμούς, τη συντήρηση των γηπέδων (όχι όλων) και τις πολιτιστικές  εκδηλώσεις.

Σας θυμίζω επίσης το εξής:

     Για μία ακόμη φορά οι πάντες επιβάλλεται να κατανοήσουν το εξής απλό. Είναι διαφορετικό το φυσικό πρόσωπο με το οποίο ουδέποτε ασχολήθηκα και άλλο το πολιτικό πρόσωπο. Το φυσικό πρόσωπο με δική του θέληση έγινε και πολιτικό -δημόσιο πρόσωπο. 

      Οι θετικές του προτάσεις, πρωτοβουλίες και ενέργειες καθώς επίσης οι αρνητικές του προτάσεις, πρωτοβουλίες και ενέργειες, τα λάθη του, οι παραλείψεις του καθορίζουν και επηρεάζουν τη ζωή μας.  

      Συνεπώς η κριτική μου δεν έχει να κάνει με το φυσικό πρόσωπο αλλά με το Πολιτικό- Δημόσιο Πρόσωπο.

    Ένα δημόσιο εκλεγμένο  πρόσωπο ελέγχεται σε παρακάτω επίπεδα Πολιτικό, Πειθαρχικό, Νομικό....       Συνταγματικά και σωστά έχει εξασφαλιστεί η Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ανομία. 

         Η διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι ύψιστη πολιτική πράξη. Αυτή όμως γίνεται με νόμους και κανόνες. Ο αιρετός έχει τη πολιτική νομιμοποίηση να διοικήσει το Δήμο, το Κέντρο Μέριμνας, το ΦΟΣΔΑ κλπ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του απέναντι στους Δημότες, τη συνείδηση του και τους νόμους. ΟΥΔΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.

***********************

      Είναι χρήσιμο να σας υπενθυμίσω βασικές νομικές δεσμεύσεις σας, τις οποίες επιβάλλεται να  τηρείτε και να σέβεστε, να σας ενημερώσω για διαχειρίσεις της προηγούμενης πενταετίας με σκοπό να γίνει το νόμιμο και το συμφέρον για τους Δημότες, τούτη τη δημοτική περίοδο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1:  

-Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι δημόσιες και γίνονται σε γραφείο του Κέντρου Μέριμνας. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2:

-Οφείλετε να αποφασίσετε την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του ΔΣ μέσω του διαδικτύου. Οφείλετε να αποφασίσετε να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου, στην ιστοσελίδα του Δήμου πέντε ημέρες νωρίτερα τα θέματα, η ώρα και η ημέρα των συνεδριάσεων του ΔΣ. Ρωτήστε να μάθετε τους λόγους που δεν γινόταν αυτά μέχρι τώρα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3:

        Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του ΔΣ του Κέντρου, όποιοι συνδέονται με το δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσμους, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4:

     Δεν μπορεί να είναι κάποιος μέλος του ΔΣ αν είναι οφειλέτης του Δήμου. Οφείλατε να είχατε εξοφλήσει τις τυχόν οφειλές σας έως την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων σας. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας σας γίνετε οφειλέτες του Δήμου, είστε υποχρεωμένοι μέσα σε δύο μήνες αφότου έγινε η βεβαίωση της οφειλής να την τακτοποιήσετε. Οι λόγοι είναι απλοί. Πρέπει να λαμβάνετε αποφάσεις ελεύθερα και κατά συνείδηση. Θεωρώ ότι όποιος χρωστά είναι ευάλωτος στις αποφάσεις του. Δεν γνωρίζω αν κάποιος ή κάποιοι είναι οφειλέτης ή οφειλέτες στο Δήμο. Απλά ενημερώνω.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5:

Το άρθρο 99 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων με τίτλο "Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση" ορίζει:

    1.-Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

    2.-Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με τη ποινή της αργίας σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143.

Δυστυχώς τη προηγούμενη δημοτική περίοδο, ο τότε Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας κ. Τραυλός Σωτήριος και το μέλος του ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας κα Πανταζή Παναγιώτα παραβίασαν τα παραπάνω και με δική μου καταγγελία παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού για τα περαιτέρω.

         Κατά τη γνώμη μου ο Πρόεδρος του Κέντρου Μέριμνας κ. Παντελής Αποστολάκης όφειλε να τους ενημερώσει ότι η συμμετοχή τους και η ψήφιση σε θέματα που αφορούσαν απευθείας ανάθεση στη επιχείρηση του ίδιου του κ Τραυλού (αυτή αφορά το κ. Τραυλό) και σε επιχείρηση συμφερόντων του πατέρα της κας Πανταζή (αυτή αφορά τη κα Πανταζή) ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

       Έχει ή δεν έχει πολιτικές ευθύνες ο κ. Παντελής Αποστολάκης; -Σκεφτείτε το και βάλτε τα συμπεράσματα σας. Βέβαια πρωτίστως ευθύνες πολιτικές και όχι μόνο έχουν οι ίδιοι. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6:

Το άρθρο 98 στη παράγραφο 3 ορίζει:

      Αν ένας Δημοτικός Σύμβουλος απουσιάζει από τρείς συνεχείς συνεδριάσεις του ΔΣ, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος. Αν ένας σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρείς συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του συμβουλίου μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.

Δυστυχώς τη προηγούμενη Δημοτική περίοδο οι σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης απουσίαζαν τουλάχιστον στο 80% των συνεδριάσεων του ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας. Οι πολιτικές και όχι μόνο ευθύνες τους είναι μεγάλες. Ευθύνες έχει και ο τότε Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Φερεντίνος που δεν τους αντικατέστησε.

       Κατά τη γνώμη μου ο  Πρόεδρος του Κέντρου Μέριμνας κ. Παντελής Αποστολάκης όφειλε να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

Δεν το έπραξε και ασφαλώς έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες.

-Τώρα που ενημερωθήκατε για το θέμα  σκεφτείτε και βγάλτε τα συμπεράσματα σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 7:

Δημιουργήθηκε στο Παιδικό Σταθμό της Βόνιτσας και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά από φέτος Βρεφικό τμήμα δυναμικότητας Δώδεκα (12) βρεφών.

       Παρακαλώ δείτε τη παρακάτω απόφαση του ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας η οποία είναι αναρτημένη στη διαύγεια με ΑΔΑ, 6Ω4ΧΟΛΧΖ-ΙΣ9. Σημείωση, τα ονόματα των δικαιούχων τα έσβησα εγώ:

        Αυτό είναι ένα απόσπασμα της δεύτερης σελίδας. Οι προμήθειες αυτές έγιναν με απευθείας αναθέσεις. Στη πρώτη σελίδα γίνεται αναφορά στις διατάξεις του νόμου Ν. 4412/2016. Ο νόμος αυτός ορίζει ότι πρέπει να ορίζεται και να δημοσιεύονται τι ακριβώς αγοράζουμε, πόσα ακριβώς αγοράζουμε, πόσο κάνει το καθένα από αυτά που αγοράζουμε. Αυτό σημαίνει διαφάνεια.

    Ρωτήστε, πάρτε τις μελέτες και δώστε στη δημοσιότητα.  

         Να δούμε τι έπιπλα αγοράσαμε αξίας 11.075,68 ευρώ από τα Γιαννιτσά, τι ηλεκτρικές συσκευές αξίας 8.995 ευρώ, τι οικιακά σκεύη αξίας 788,02 ευρώ, τι κλινοσκεπάσματα αξίας 2.900 ευρώ  για 12 βρέφη. 

   Έχω την εντύπωση ότι θα χαθεί κάθε λογική και η στοιχειώδης αριθμητική.

         Και κάτι τελευταίο, το περιβόητο αυτό φάκελο αξίας 7.688 !!!! ευρώ ουδείς στα όρια του Δήμου μας μπορούσε να τον συντάξει και χρειάστηκε να τον βρούμε στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου;

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8:

        Το ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας το 2018 πραγματοποίησε διαγωνισμό (και καλά έκανε) για "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ".

        Την 26/07/2018 υπογράφεται το συμφωνητικό από το Πρόεδρο του Κέντρου κ. Παντελή Αποστολάκη και τον ανάδοχο που είναι ένα Γεωπονικό Κέντρο του Αγρινίου. Το ποσό είναι 50.424,60  ευρώ (με Φ.Π.Α).  Βλέπετε σχετική ΑΔΑ, Ω7ΟΕΟΛΧΖ-519.

Το 2016 και το 2017 ανάλογος διαγωνισμός δεν υπήρξε. Γιατί άραγε;

Πάμε στο 2019:

      Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019 (με ΑΔΑ, ΨΟΒΕΟΛΧΖ-587) με κωδικό αριθμό 15-7331.008 έχουμε: 

"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ" με ποσό 60.000 ευρώ. Βέβαια εδώ μπήκε και το Γήπεδο στο Μοναστηράκι.

Το μέγα ερώτημα είναι:

-Γιατί το 2019 ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός;

-H νομιμότητα πότε εφαρμόστηκε το 2016, το 2017, το 2019 που ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ  διαγωνισμοί ή το 2018 που ΕΓΙΝΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ;

  -Ρωτήστε τον Αναπληρωτή Δήμαρχο κ. Βίτσα, ο οποίος επαγγελματικά ήταν Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά  σκεφτείτε και αποφασίστε.

-Σε ότι με αφορά, το λόγο έχει η συντεταγμένη πολιτεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: -Ρωτήστε, κατά τη διάρκεια της πενταετίας πόσοι και ποιοι διαγωνισμοί έγιναν από το Κέντρο Μέριμνας. Από την απάντηση θα εκπλαγείτε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9:

     Ετησίως το Κέντρο Μέριμνας εκδίδει 500 έως 550 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής που έχουν να κάνουν με συντηρήσεις, προμήθειες, εκδηλώσεις κλπ. 

     Ρωτήστε, πόσα χρηματικά εντάλματα με τα ανωτέρω αντικείμενα πήγαν για έγκριση και υπογραφή στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πόσα επεστράφησαν;

-To βέβαιο είναι τη πενταετία πήγαν ΕΛΑΧΙΣΤΑ. 

-Το βέβαιο  είναι ότι το 2017 στον Επίτροπο πήγαν τέσσερα, ναι 4 πήγαν δεν είναι λάθος. Ένα από αυτά τα τέσσερα ποσού 18.000 ευρώ δεν το υπέγραψε ο επίτροπος. Βέβαια ο δικαιούχος πήγε στη δικαιοσύνη και με απόφαση της πληρώθηκε το 2018.

-Ρωτήστε να μάθετε από το Πρόεδρο κ. Παντελή Αποστολάκη τι ακριβώς είχε γίνει; -Ζητείστε να σας δώσει και να δημοσιεύσετε την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την μη υπογραφή του ΧΕΠ.

    Ρωτήστε τον Αναπληρωτή Δήμαρχο κ. Βίτσα, ο οποίος επαγγελματικά ήταν Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου τι έγινε,  σκεφτείτε και αποφασίστε.

Βέβαια όσοι έχετε το βιβλίο μου, θα βρείτε αναλυτικά για το θέμα δύο σελίδες με αριθμό 214 και 215.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:

       Στις 22/09/2011 συνεδρίασε το ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας με Πρόεδρο το κ. Κασόλα Αθανάσιο.

Στη διαύγεια με ΑΔΑ, 45ΟΠΟΛΧΖ- ΞΣΡ έχουμε:

"Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011" 

-Με Κ.Α 00-6117, 

-Αιτιολογία: -Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες

ΠΟΣΟ: 74.000 ευρώ.

        Δεδομένου ότι δεν είναι αναρτημένα (γιατί άραγε) στη διαύγεια τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεδομένου ότι με αίτηση μου ζήτησα να μου δοθούν και δεν μου δόθηκαν (γιατί άραγε) επί Προεδρίας κ. Αποστολάκη Παντελή έκανα μία έρευνα πολύ χρονοβόρα και κοπιαστική.

          Έχω στα χέρια μου ένα επίσημο έγγραφο. Πιθανολογώ ότι είμαι κοντά στο να σιγουρευτώ ποιος είναι ο δικαιούχος και τι σημαίνει Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες. 

      Αν ο δικαιούχος είναι αυτός που πιθανολογώ τότε θα γελάσει το παρδαλό κατσίκι και η κολοβή αρνάδα. Κάποιοι δεν θα έχουν που να κρυφτούν.

     Καλώ τον σημερινό επικεφαλή της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Κασόλα να δημοσιεύσει τα αντίστοιχα ΧΕΠ.

    Καλώ όποιον επιθυμεί από εσάς μέλη του ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας ή έναν οποιοδήποτε Δημοτικό Σύμβουλο να πάρει το ΧΕΠ ή τα ΧΕΠ να πληροφορηθούμε το δικαιούχο των 74.000 ευρώ και τι σημαίνει Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες.

 -Σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι έχετε το δικαίωμα να πληροφορήστε για τα πάντα.

(η συνέχεια στο Β΄ Μέρος του άρθρου)

****************

Αγαπητοί Αναγνώστες

-Εσείς είτε απαντήσουν, είτε δεν απαντήσουν, θα μάθετε τα πάντα στο δεύτερο κλπ μέρος της επιστολής, το οποίο θα δημοσιευτεί ΠΡΟΣΕΧΩΣ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.......
ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ