2019-11-12 22:50:57
Φωτογραφία για Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις της Astra Airlines
Ερωτηματικά έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την λειτουργία και την βιωσιμότητα της αεροπορικής εταιρείας από την Θεσσαλονίκη, Astra Airlines.

Μια σειρά από ακυρώσεις πτήσεων στις οποίες προχώρησε τις τελευταίες ημέρες η εταιρεία, αλλά και άλλων οικονομικών στοιχείων που προκαλούν προβληματισμό, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας θα προχωρήσει σε ελέγχους, σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αεροπορική εταιρεία της συμπρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το voria.gr, η εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της, προχωρώντας ακόμη και σε ακυρώσεις πτήσεων και μάλιστα σε επιδοτούμενα από το κράτος άγονα δρομολόγια.

Κατά συνέπεια, οι τελευταίες ενέργειες της εταιρείας, που ομολογούν οικονομικά προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα με τις κρατήσεις, αλλά και με τις ίδιες τις πτήσεις.


Πιο συγκεκριμένα, επιβάτες προσπάθησαν να κάνουν κρατήσεις για πτήσεις από και προς προορισμούς που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και δεν τα κατάφεραν, ενώ δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσουν ούτε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών, αποκαλύπτοντας, με αυτό τον τρόπο, ότι η εταιρεία με πρόεδρο τον Ιωάννη Ζλατάνη, προχώρησε, για επιχειρησιακούς λόγους, στην απενεργοποίηση του συστήματος κρατήσεων εισιτηρίων μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας της.

Ταυτόχρονα, τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, όπως αυτές που συνδέουν τη Χίο με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, όπως και την Κω με τη Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι, λόγω της ακύρωσης των προγραμματισμένων πτήσεων, θα τους επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου που έχουν καταβάλει.

Σύμφωνα, δε, με το politischios.gr, η Astra Airlines έχει αποστείλει ειδοποίηση στο επιβατικό κοινό, προκειμένου να προχωρήσει είτε σε αλλαγή πτήσεων, είτε να κινήσει διαδικασίες για επιστροφή χρημάτων, ενώ διαδικτυακά έχει προχωρήσει στην ακύρωση όλων των πτήσεων που συνδέουν τη Χίο με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Παρά το γεγονός ότι η μικρή περιφερειακή εταιρεία, που έχει, ωστόσο, σημαντική συμβολή στη συνδεσιμότητα ακριτικών-νησιωτικών προορισμών με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, λαμβάνει σημαντικές επιδοτήσεις από το κράτος, όμως φαίνεται ότι αυτό δεν ήταν αρκετό για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά της προβλήματα.

Χθες βράδυ, λοιπόν, η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε στην έκδοση μιας λιτής ανακοίνωσης, με την οποία γνωστοποιούνταν ότι «τα αιτήματα για την αποζημίωση των επιβατών θα εξεταστούν και θα απαντηθούν μέχρι την 15-11-2019. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε και εργαζόμαστε για την ομαλή και εύρυθμη συνέχιση των πτήσεών μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και λίγο καιρό πριν, τίποτα δεν φανέρωνε αυτή την εξέλιξη. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μόλις πριν από περίπου ένα μήνα, με ανακοίνωσή της, αναφερόταν στις πτήσεις της εορταστικής περιόδου, δηλαδή από 16 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου, ενώ τον περασμένο Ιούλιο είχε γνωστοποιήσει το χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων (27 Οκτωβρίου 2019 – 28 Μαρτίου 2020).

Με μια πιο προσεκτική ματιά, ωστόσο, στην οικονομική χρήση του 2017, διαπιστώνεται ότι η σημερινή εξέλιξη ίσως να μην είναι και τόσο αιφνίδια, καθώς οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών επί της οικονομικής έκθεσης, που υπογράφουν στις 30 Ιουνίου 2018 οι επικεφαλής της Astra, δεν προκαλούν εφησυχασμό. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι για το 2018 δεν υπάρχουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις από την εταιρεία.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, αυτοί αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα, επειδή, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών:

– δεν έχουν απομειωθεί απαιτήσεις σε καθυστέρηση ύψους 954 χιλ. ευρώ, που περιλαμβάνονται στα κονδύλια του ενεργητικού «Προκαταβολές για αποθέματα», «Εμπορικές Απαιτήσεις» και «Λοιπές Απαιτήσεις». Κατά συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 954 χιλ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα του 2017 και του 2016 εμφανίζονται αυξημένα κατά των 48 χιλ. ευρώ και 26 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.

– δεν υπάρχει πρόβλεψη ποσού 216 χιλ. ευρώ για την κάλυψη της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 216 χιλ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

– δεν υφίσταται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Στις 31η Δεκεμβρίου 2017, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 196 χιλ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 196 χιλ. ευρώ περίπου, τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα του 2017 και του 2016 είναι αυξημένα κατά 48 χιλ. ευρώ και 43 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

– Έχουν καταχωρηθεί αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 191 χιλ. ευρώ στο λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέο», αντί να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης, με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

Κενό παρατηρείται, επιπλέον, και στην χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010, καθώς δεν έχει εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, ενώ το φορολογικό πιστοποιητικό στην Astra θα χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 31η Δεκεμβρίου 2017 δεν έχουν καταστεί οριστικά, με την αεροπορική να μην έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.

Σύμφωνα, πάντως, με την οικονομική έκθεση του 2017, η Astra Airlines έχει ίδια κεφάλαια 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.050.960 ευρώ.

Βάσει των παρατηρήσεων των ορκωτών, ωστόσο, τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί κατώτερα του μισού του μετοχικού κεφαλαίου και, συνεπώς, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920, που προβλέπει τη σύγκλιση γενική συνέλευσης σε έξι μήνες με αντικείμενο είτε την λύση της εταιρείας είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Για τη χρήση του 2017, επιπροσθέτως, η Astra εμφανίζει κύκλο εργασιών 26,3 εκατ. ευρώ, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 35,08% συγκριτικά με το 2016. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 239,5 χιλ. ευρώ το 2017 από 199,2 χιλ. ευρώ το 2016, με την εταιρεία να εμφανίζει συνολικό τραπεζικό δανεισμό 2,3 εκατ. ευρώ από τα οποία 2,1 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμα δάνεια. Συνολικά, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων δανείων, ανέρχονται σε 11,4 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν για τα επιμέρους δρομολόγια που εκτελεί η αεροπορική εταιρεία, αξίζει να σημειωθεί ότι, στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016, η Astra Airlines ανέλαβε, ύστερα από διαγωνισμό, την εκτέλεση των δρομολογίων στις γραμμές Αθήνα – Κάλυμνος και Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία. Το μέγιστο οικονομικό αντιστάθμισμα για αυτές ήταν 1,4 εκατ. και 2,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία εκτελεί και το δρομολόγιο Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά, όπου το ετήσιο οικονομικό αντιστάθμισμα διαμορφώθηκε σε 660 χιλ. ευρώ, έως τον Αύγουστο του 2018, οπότε και έληξε η πρώτη σύμβαση, ενώ στη συνέχεια, με την ανανέωση της σύμβασης, έως το 2022, το οικονομικά αντιστάθμισμα για το δρομολόγιο Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανήλθε σε 2,7 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα, από το 2012 έως και το 2016, η Astra Airlines είχε αναλάβει τα δρομολόγια Αθήνα – Σητεία, έναντι συνολικού αντισταθμίσματος 9,2 εκατ. ευρώ, με επιδότηση 3,7 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα, με επιδότηση 5,4 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Astra Airlines έχει ως βάση της το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και εκτελεί απευθείας πτήσεις από και προς Θεσσαλονίκη, με συνδεδεμένους προορισμούς την Χίο, την Μυτιλήνη, την Σάμο, την Λήμνο, την Ικαρία, το Ηράκλειο και την Κω. Ταυτόχρονα, η αεροπορική εταιρεία εκτελεί δρομολόγια και από Αθήνα προς Χίο, Κοζάνη, Καστοριά και Ικαρία.

Η Astra Airlines πραγματοποίησε την πρώτη εμπορική της πτήση τον Ιούλιο του 2008, ενώ από το 2010 ξεκίνησε να υλοποιεί πτητικό έργο σε προορισμούς εσωτερικού. Το 2015, επιπλέον, δημιούργησε βάση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τεχνική βάση στον Ηράκλειο.

Ιδρύθηκε από τους Ιωάννη Ζλατάνη, ιδρυτή της Interaviator Ltd, και Αναστάσιο Ζηρίνη, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. Ωστόσο, ο κ. Ζηρίνης δεν εμφανίζεται σήμερα στην σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της αεροπορικής εταιρείας.

Ο στόλος της αποτελείται από τέσσερα ιδιόκτητα αεροσκάφη και συγκεκριμένα από ένα εμπορικό αεροσκάφος τύπου Bae-146-300, ένα δικινητήριο ελικοφόρο τούρμπο-προπ αεροσκάφος τύπου ATR72-202 και δύο δικινητήρια αεροσκάφη τούρμπο-προπ αεροσκάφη τύπου ATR42-300.
parapona-rodou
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ