2019-12-14 18:00:43
Φωτογραφία για Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών Στρατιωτικών-Αλεξιπτωτιστών-Αναγνώριση Χ.Υ. στο διπλάσιο (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Ερώτηση (2564/12-12-19) Του Κωνσταντίνου Μπούμπα, βουλευτού Νομού Σερρών

Προς: Τον Κ. Παναγιωτόπουλο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: «Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού - Αλεξιπτωτιστών (Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο διπλάσιο)»

Κύριε Υπουργέ

Στις συντάξιμες αποδοχές των Στρατιωτικών - Αλεξιπτωτιστών υπολογίζεται η πρόσθετη εισφορά που παρακρατείται για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο ως προς τη σύνταξη. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόματα κινδύνου που έχουν καταβληθεί.

Μάλιστα το επίδομα κινδύνου ενός Αλεξιπτωτιστή καταβάλλεται πλέον στην μηνιαία μισθοδοσία των στελεχών και ενώ εφορολογείτο στο παρελθόν αυτοτελώς επί του επιδόματος, φορολογείται πλέον μαζί με τον μηνιαίο μισθό των στελεχών ανεβάζοντας έτσι και την κλίμακα του συντελεστή φορολόγησης με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο επίδομα κινδύνου να δίνεται μειωμένο κατά περίπου 200 - 300 Ευρώ.


Επιπλέον τονίζεται ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ-Β'-4005-2016 το 2016 το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου είχε οριστεί μηνιαίως σε ποσοστό 6,67%. Με τις συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών Αρ. Πρώτ: Φ10042/οικ. 13567/329/8 Ιουν 18/ΥΠΕΚΑ για τον στρατιωτικό που δεν έχει υποβάλλει στην Υπηρεσία του, την σχετική δήλωση περί μη διπλού υπολογισμού των υπηρεσιών, θα πρέπει να καταβληθεί διπλή εισφορά για κύρια σύνταξη τόσο από τον ασφαλισμένο (2 X 6,67%) όσο και από τον εργοδότη με βάση τα μεταβατικά ποσοστά που προσδιορίσθηκαν με την αριθ. 111482/0092/30.11.2016 (ΦΕΚ Β' 4005/2016) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα ως άνω ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία που λογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 5 του ν. 4387/2016. σε συνδυασμό με την με αριθ. 111482/0092/30.11.2016 (ΦΕΚ Β' 4005/2016) Υπουργική Απόφαση, από 1.01.2017 το ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ορίζεται σε 20% και επιμερίζεται σε ποσοστό 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη. Για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν ήδη κατά την 31.12.2016, το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη ανέρχεται σε 3,33% για το έτος 2017, σε 6,67% για το έτος 2018, σε 10% για το έτος 2019 και 13,33% για το έτος 2020 και εφεξής, ούτως ώστε η συνολική εισφορά κλάδου σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη να ανέρχεται πλέον σε 20%. Παρότι οι «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών» είχαν εκδοθεί την 08 Ιουνίου 2018 δεν είχαν μέχρι τώρα ισχύσει ούτε αναγραφόταν επί των φύλλων μισθοδοσίας των στελεχών, οπότε και δεν γνώριζαν την παρακράτηση του επιδόματος καθώς έως τότε δεν υπήρξε ουδεμία πληροφόρηση τουλάχιστον στις μονάδες των στελεχών, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους προτού υπογράψουν και να έχουν το δικαίωμα της επιλογής αναγνώρισης εξαμήνων ή μη. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι αιτήσεις αναγνώρισης εξαμήνων υποβάλλονται με την λήξη κάθε εξαμήνου και οι κρατήσεις που αναγράφονται στα φύλλα μισθοδοσίας είναι παρελθόντων ετών. (Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2019 γίνονται κρατήσεις για το Β’ Εξάμηνο του 2017).

.example_responsive_3 { width: 320px; height: 600px; } @media(min-width: 500px) { .example_responsive_3 { width: 468px; height: 60px; } } @media(min-width: 800px) { .example_responsive_3 { width: 600px; height: 90px; } }

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού - Διεύθυνση Οικονομικού οι αιτήσεις αναγνώρισης που αφορούν τον χρόνο υπηρεσίας από 1ης Ιανουαρίου 2017 και μετά, για τις οποίες, ήδη έχει καταβληθεί πρόσθετη κράτηση για την αναγνώριση, η επιπλέον συνεισφορά που θα προκύψει από τον συνυπολογισμό των επιδομάτων κινδύνου στις συντάξιμες αποδοχές, θα παρακρατηθούν ως εξής:

Εφόσον καταβληθούν επιδόματα κινδύνου για το Α’ Εξάμηνο του έτους 2020, θα παρακρατηθεί από την μισθοδοσία με την οποία θα καταβληθούν τα νέα επιδόματα, εφάπαξ και μέχρι του ποσού του επιδόματος.

Σε διαφορετική περίπτωση, μη καταβολής ή επάρκειας νέων επιδομάτων κινδύνου (Α’ Εξαμήνου 2020), η επιπλέον κράτηση θα παρακρατηθεί σε δόσεις που θα ανέρχονται μέχρι του 10% των μηνιαίων καθαρών αποδοχών.

Τονίζεται επίσης ότι σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 852/2019 (ΣΤ Τμήμα) οι μισθολογικές αλλαγές των στρατιωτικών κρίθηκαν αντισυνταγματικές, με το σκεπτικό ότι η Πολιτεία προσαρμόστηκε πλημμελώς στις προηγούμενες αποφάσεις του 2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ (2192-2196/2014) και δεν εφάρμοσε στη συνταγματικά προστατευόμενη αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών. Επιπρόσθετα κρίθηκε ότι οι αποδοχές των ένστολων πρέπει να φτάσουν στα προ της 1ης Αυγούστου 2012 μισθολογικά επίπεδα.

Όλα τα παραπάνω μειώνουν το ηθικό τόσο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και των οικογενειών τούς σε καιρούς οικονομικής κρίσης και άκρως επικίνδυνους, καθώς ο γείτονας εξ ανατολών και η εισροή εκατοντάδων χιλιάδων Λαθρομεταναστών, απειλούν την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας. Επιπλέον οι νέοι προβληματίζονται να δηλώσουν τις Ένοπλες δυνάμεις ως επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού αφού βλέπουν ότι δεν αμείβονται δίκαια και επαρκώς συγκεκριμένοι κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων και υπάρχουν διακρίσεις.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1. Γιατί δεν εξαιρείτε το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων από τον διπλασιασμό των κρατήσεων και από τις Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα αδικίας ανάμεσα στα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων ,καθώς και να δοθεί ένα τέλος στον προβληματισμό και την αγωνία των Στελεχών - Αλεξιπτωτιστών- Υποβρυχίων Καταστροφέων των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς;

2. Θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του προσωπικού των Ειδικών δυνάμεων σχετικά με τον προσδιορισμό των συντάξεων και των σχετικών κρατήσεών τους;

3. Γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι κρατήσεις από 01 Ιανουαρίου του 2017 και εφαρμόζονται τώρα; Γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα στα υπόψη στελέχη, της άρσης της αναφορά τους περί αναγνώρισης των Εξαμήνων προκειμένου να τους επιστραφεί το ποσό που ήδη τους παρακρατείται μηνιαίως και θα τους χρεωθεί εφάπαξ επιπλέον το υπέρογκο αυτό ποσό, για κάτι που δεν υλοποιήθηκε έως τώρα;

4. Επισημαίνεται ότι το ζήτημα κρίνεται άμεσης προτεραιότητας για τον λόγο ότι κλείνει το ημερολογιακό έτος του 2019 και προκειμένου να προληφθούν οι αιτήσεις αναγνώρισης του 2018, καθώς και την μη παρακράτηση του προαναφερθέν ποσού από τους μισθούς των Αλεξιπτωτιστών - Υποβρύχιων Καταστροφέων. Αναφέρεται ότι αυτό αποτελεί αντικίνητρο ως προς την εθελοντική κατάταξη των νεότερων στελεχών του ΣΞ στις Ειδικές Δυνάμεις διότι ουσιαστικά με το μέτρο αυτό είτε καταργείται η αναγνώριση εξαμήνων είτε καταργείται το επίδομα κίνδυνο.

Το σχετικό έγγραφο:

.example_responsive_3 { width: 320px; height: 600px; } @media(min-width: 500px) { .example_responsive_3 { width: 468px; height: 60px; } } @media(min-width: 800px) { .example_responsive_3 { width: 600px; height: 90px; } }
staratalogia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Από ένα «μπατσόπαιδο»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Από ένα «μπατσόπαιδο»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ