2020-02-03 11:58:25
Φωτογραφία για Οι επιστροφές φόρων θα πληρώνουν και άλλα χρέη-Δείτε ποια
Με νομοθετική ρύθμιση, το ποσό που θα πιστώνεται στους φορολογούμενους θα συμψηφίζεται με οφειλές προς τους δήμους, την Τροχαία και τα ασφαλιστικά ταμεία

Της Σίσσυς Σταυροπιερράκου

Όσοι φορολογούμενοι ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που λαμβάνουν επιστροφή φόρου από την εφορία, θα βρεθούν από φέτος αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα, καθώς το ποσό της επιστροφής δεν θα συμψηφίζεται μόνο με φορολογικά χρέη -όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα- αλλά και με οφειλές προς τους δήμους (δημοτικά τέλη, ύδρευση), τα ασφαλιστικά ταμεία και με πρόστιμα προς την Τροχαία.

.example_responsive_3 { width: 320px; height: 600px; } @media(min-width: 500px) { .example_responsive_3 { width: 468px; height: 60px; } } @media(min-width: 800px) { .example_responsive_3 { width: 600px; height: 90px; } }

Η σχετική νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, αναμένεται να περιληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται και θα προβλέπει την επέκταση του αυτόματου συμψηφισμού οφειλών και απαιτήσεων σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από φέτος, με ορίζοντα, όμως, πλήρους εφαρμογής και ανάπτυξης εντός τριών ετών.


Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας φορολογούμενος έχει βεβαιωμένες οφειλές προς οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα συμψηφίζει το ποσό που πρέπει να του επιστραφεί με αυτό που οφείλει. Εάν προκύπτει μετά τον συμψηφισμό η επιστροφή κάποιου έστω και πολύ μικρού ποσού αυτό θα πιστώνεται στον λογαριασμό του. Η ΑΑΔΕ θα αναλάβει την παρακολούθηση και αυτοματοποίηση του συμψηφισμού μεταξύ οφειλών - επιστροφών του κάθε οφειλέτη τόσο εντός της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης -όπως σε μεγάλο βαθμό γίνεται σήμερα - όσο και στο σύνολο των δημοσίων φορέων. Σε αυτή τη φάση εξαιρούνται από τη διαδικασία του συμψηφισμού οφειλές σε ΔΕΚΟ, αλλά υπάρχει σκέψη στο οικονομικό επιτελείο να υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο το μέτρο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις  και δεν υπάρχουν νομικά κωλύματα.

Βεβαιωμένες οφειλές

Η νομοθετική παρέμβαση θα προβλέπει ότι θα μπορεί να συμψηφίζεται αυτομάτως τυχόν επιστροφή φόρου με ποσά που χρωστούν οι φορολογούμενοι όχι μόνο στα πλαίσια των φορολογικών τους υποχρεώσεων, όπως είναι ο ΦΠΑ ή ο ΕΝΦΙΑ, αλλά με κάθε είδους βεβαιωμένη οφειλή - ληξιπρόθεσμη ή μη. Για παράδειγμα, οι οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία ή Οργανισμούς Τοπικούς Αυτοδιοίκησης για δημοτικά τέλη ή κλήσεις ή τα πρόστιμα για αυθαίρετα θα συμψηφίζονται αυτόματα με επιστροφές από φόρο εισοδήματος που ενδεχομένως δικαιούνται.

Με αυτό τον έμμεσο τρόπο τα επόμενα χρόνια θα εμφανίζονται να βαίνουν μειούμενα τα χρέη των ιδιωτών προς το Δημόσιο. Οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν ότι τα ποσά επιστροφής φόρου εισοδήματος τα οποία δικαιούνται οι φορολογούμενοι επιτρέπεται να συμψηφίζονται αυτεπαγγέλτως ακόμη και με μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, δηλαδή με φόρους οι οποίοι έχουν μεν βεβαιωθεί στον ΑΦΜ του φορολογούμενου, αλλά η προθεσμία πληρωμής τους δεν έχει λήξει. Επίσης, σε συμψηφισμό υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν υπό δικαστική ή διοικητική αναστολή ή καταβάλλονται τμηματικά, λόγω υπαγωγής τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε έκτακτη ρύθμιση βάσει νόμου. Στην περίπτωση αυτή, ο συμψηφισμός δεν γίνεται μόνο με την πρώτη ανεξόφλητη δόση, αλλά υποχρεωτικά με όλο το ποσό της οφειλής προς το Δημόσιο. Επιπλέον, σε συμψηφισμό υπόκεινται και οι οφειλές που έχουν παραγραφεί, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία παραγραφής τους.

Μαζικοί συμψηφισμοί

Είναι ενδεικτικό ότι η ΑΑΔΕ φέτος «έτρεξε» μαζικά τη διαδικασία των αυτόματων συμψηφισμών των επιστροφών φόρου εισοδήματος που αφορούσαν τα έτη 2015-2019 με μη ρυθμισμένα χρέη των φορολογούμενων. Από τη στιγμή που αναρτήθηκαν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ φέτος, για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό, ενεργοποιήθηκε και η διαδικασία συμψηφισμού του φόρου ακινήτων με τυχόν επιστροφές φόρου εισοδήματος. Εκτός από τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου, συμψηφίζονται και τα ποσά που έχουν πληρώσει οι φορολογούμενοι σε τράπεζες και μέχρι τώρα βρίσκονταν σε εκκρεμότητα στην εφορία τους. Πρόκειται για τις λεγόμενες υπερεισπράξεις, τα ποσά δηλαδή που καταβλήθηκαν από τους φορολογούμενους αλλά δεν πιστώθηκαν αυτόματα σε οφειλή/ρύθμιση και εμφανίζονται στη ΔΟΥ ως εκκρεμότητα επιστροφής/συμψηφισμός. Από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων προέκυψε επιστροφή φόρου για 967.127 φορολογούμενους, με το επιστρεφόμενο ποσό να ανέρχεται σε 362,7 εκατ. ευρώ. Όπως εκτιμάται, σε περίπου 600.000 φορολογουμένους δεν υπήρξε καμία επιστροφή φόρου, αφού συμψηφίστηκαν τα ποσά που έπρεπε να δώσει πίσω το κράτος με τον ΕΝΦΙΑ του 2019.

«Γκάζι» στις εισπράξεις

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα και αυξάνει τον στόχο για είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στον σχεδιασμό της Αρχής για το τρέχον έτος προβλέπεται αύξηση των εισπράξεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε καθυστέρηση άνω των 360 ημερών, σε ποσοστό 10% έναντι της αντίστοιχης είσπραξης του έτους 2019. Σημειώνεται ότι οι στόχοι του 2019 προέβλεπαν την είσπραξη ποσού ύψους 2,9 δισ. ευρώ από το «παλαιό» υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, δηλαδή από το συνολικό ποσό των οφειλών που βεβαιώθηκαν και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τον Νοέμβριο του 2018. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, στο 11μηνο του 2019 οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ανήλθαν στα 6,953 δισ. ευρώ, έναντι 6,21 δισ. ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο.

Μαζί με τα παλαιά «φέσια», ύψους 99,8 δισ. ευρώ, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, το σύνολο παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο σε 105,4 δισ. ευρώ, έναντι 104,8 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στον χαρακτηρισμό ως ανεπίδεκτων είσπραξης φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 10 δισ. ευρώ και του 20% των τελωνειακών οφειλών της 1-1-2020.

ΠΗΓΗ: Realnews 03/02/2020 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr]

__________________

Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

.example_responsive_3 { width: 320px; height: 600px; } @media(min-width: 500px) { .example_responsive_3 { width: 468px; height: 60px; } } @media(min-width: 800px) { .example_responsive_3 { width: 600px; height: 90px; } }
staratalogia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ