2020-02-21 00:36:23
Φωτογραφία για Ασφαλιστικές εισφορές των γιατρών και σύνταξη
Συντάκτης: Virus

Στην επιλογή της 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας και άνω θα πρέπει να καταλήξουν οι γιατροί προκειμένου να «κλειδώσουν» το δικαίωμα στην σύνταξη.

Οι ασφαλισμένοι γιατροί στο πρώην ΤΣΑΥ θα πρέπει να καταβάλλουν 363 ευρώ το μήνα ή περισσότερα προκειμένου να είναι σε θέση να διασφαλίσουν το ποσό της μελλοντικής σύνταξης που επιθυμούν με βάση τις εισφορές που είχαν καταβάλλει πριν το 2017, όπως εξηγεί ο δικηγόρος Δημήτρης Μπούρλος.

Πρόκειται για μη μισθωτούς 1,44 εκατ. ασφαλισμένοι, που οφείλουν να επιλέξουν το επόμενο διάστημα το ύψος των εισφορών που θα πληρώσουν από την 1η Ιανουαρίου για το τρέχον έτος.

Πιθανότατα οι γιατροί να λάβουν μια χρονική παράταση για την αποπληρωμή των εισφορών για το μήνα Ιανουάριο έως το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Κατόπιν αυτού, οι εισφορές θα πληρώνονται για κάθε μήνα, έως το τέλος του επόμενου, όπως ισχύει.


Οι έξι κατηγορίες είναι η εξής: 1η κατηγορία 210 ευρώ, 2η κατηγορία 252 ευρώ, 3η κατηγορία 302 ευρώ, 4η κατηγορία 363 ευρώ, 5η κατηγορία 435 ευρώ και 6η κατηγορία 566 ευρώ.

Οι ασφαλισμένοι του πρώηνΤΣΑΥ θα πρέπει κρίνουν ποια κλίμακα εισφορών είναι περισσότερο συμφέρουσα ανάλογα με το ύψος των εισφορών που πλήρωναν πριν το 2017 και το εισόδημα δήλωναν μετά.

Ασφάλιση με κατώτατο όριο για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 2η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025 θα λάβει σύνταξη εθνική (384 ευρώ) και ανταποδοτική

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 144,38 ευρώ, 528,38 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 188,15 ευρώ, 572,15 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 239,92 ευρώ, 623,92 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 339,45 ευρώ, 723,45 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 454,99 ευρώ, 838,99 ευρώ

Ασφάλιση με κατώτατο όριο για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 4η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 166,41 ευρώ, 550,41 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 216,84 ευρώ, 600,84 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 276,50 ευρώ, 660,50 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 391,22 ευρώ, 775,22 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 524,38 ευρώ, 908,38 ευρώ

Ασφάλιση με κατώτατο όριο για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 6η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 206,68 ευρώ, 590,68 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 269,32 ευρώ, 653,32 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 343,42 ευρώ, 727,42 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 485,89 ευρώ, 869,89 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 651,28 ευρώ, 1.035,28 ευρώ

Ασφάλιση με μέσο όρο εισοδήματος 935,00 € μηνιαίως για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 2η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 150,82 ευρώ, 534,82 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 196,53 ευρώ, 580,53 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 250,60 ευρώ, 634,60 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 354,56 ευρώ, 738,56 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 475,25 ευρώ, 859,25 ευρώ

Ασφάλιση με μέσο όρο εισοδήματος 935,00 € μηνιαίως για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 4η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 172,84 ευρώ, 556,84 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 225,22 ευρώ, 609,22 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 287,19 ευρώ, 671,19 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 406,33 ευρώ, 790,33 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 544,64 ευρώ, 928,64 ευρώ

Ασφάλιση με μέσο όρο εισοδημάτων 935,00 € μηνιαίως για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 6η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 213,11 ευρώ, 597,11 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 277,70 ευρώ, 661,70 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 354,10 ευρώ, 738,10 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 501,01 ευρώ, 885,01 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 671,54 ευρώ, 1.055,54 ευρώ

Ασφάλιση με μέσο όρο εισοδήματος 2.000,00 € μηνιαίως για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 1η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 165,53 ευρώ, 549,53 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 215,70 ευρώ, 599,70 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 275,05 ευρώ, 659,05 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 389,16 ευρώ, 773,16 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 521,62 ευρώ, 905,62 ευρώ

Ασφάλιση με μέσο όρο εισοδήματος 2.000,00 € μηνιαίως για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 3η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 181,60 ευρώ, 565,60 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 236,64 ευρώ, 620,64 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 301,75 ευρώ, 685,75 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 426,93 ευρώ, 810,93 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 572,26 ευρώ, 956,26 ευρώ

Ασφάλιση με μέσο όρο εισοδημάτων 2.000,00 € μηνιαίως για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 5η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 207,98 ευρώ, 591,98 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 271,02 ευρώ, 655,02 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 345,45 ευρώ, 729,45 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 488,96 ευρώ, 872,96 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 655,40 ευρώ, 1.039,40 ευρώ

Ασφάλιση με ανώτατο όριο για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 1η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 245,99 ευρώ, 629,99 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 320,55 ευρώ, 704,55 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 408,75 ευρώ, 792,75 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 578,32 ευρώ, 962,32 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 775,18 ευρώ, 1.159,18 ευρώ

Ασφάλιση με ανώτατο όριο για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 3η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 262,06 ευρώ, 646,06 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 341,49 ευρώ, 725,49 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 435,45 ευρώ, 819,45 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 616,10 ευρώ, 1.000,10 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 825,81 ευρώ, 1.209,81 ευρώ

Ασφάλιση με ανώτατο όριο για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 5η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 288,45 ευρώ, 672,45 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 375,87 ευρώ, 759,87 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 345,45 ευρώ, 729,45 ευρώ 

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 678,13 ευρώ, 1.062,13 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 908,96 ευρώ, 1.292,96 ευρώ

Ασφάλιση με ανώτατο όριο για τα έτη 2017 – 2019 και υπαγωγή στην 6η ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2020 – 2025

Άθροισμα

-Με 20 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 314,43 ευρώ, 698,43 ευρώ

-Με 25 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 409,73 ευρώ, 793,73 ευρώ

-Με 30 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 522,47 ευρώ, 906,47 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 739,22 ευρώ, 1.123,22 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 990,85 ευρώ, 1.374,85 ευρώ

Πηγή: Mononews.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ