2018-02-23 21:33:21
Φωτογραφία για Τα πάνω κάτω με τους νεοσύλλεκτους στο στρατό
■ Αντί για τα Κέντρα Εκπαίδευσης θα παρουσιάζονται σε Σημεία Υποδοχής.

■Τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών, όπως θα ονομάζονται, θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι νέοι οπλίτες θα παρουσιαστούν σε 23 διαφορετικά σημεία υποδοχής. Ουσιαστικά πρόκειται για μονάδες υποδοχής που βρίσκονται στις περιοχές όπου και θα υπηρετήσουν τη θητεία τους οι στρατεύσιμοι. 

Τα πάνω κάτω φαίνεται πως έρχονται στο Στρατό Ξηράς με δομικές αλλαγές που, αν μη τι άλλο, προκαλούν αίσθηση. Σύμφωνα με σχετική είδηση που έκανε χθες το γύρο της χώρας και επιβεβαιώνει μια έντονη φημολο­γία που πλανάται εδώ και καιρό, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, όπως τα έχου­με γνωρίσει εδώ και δεκαετίες, θα αποτελέσουν προσεχώς παρελθόν, με τους νεοσύλ­λεκτους να παρουσιάζονται εφεξής αλλού. 

Συγκεκριμένα, θα παρουσιάζονται στα λεγόμε­να Σημεία Υποδοχής Οπλιτών, που θα λειτουργούν ανά την ελληνική επικράτεια, ως σταθμοί και μόνο υποδοχής των φαντάρων, που κατόπιν θα ο­δεύουν απευθείας στις μονάδες τους! 


Πρόκειται για μια κοσμογονική αλλαγή στον τρόπο παρουσίασης των οπλιτών, με στόχο, όπως φαίνεται, την εξοικονόμηση κονδυλίων για τον κρατικό κορβα­νά, αλλά και την ενισχυμένη επάνδρωση των μονά­δων στα νησιά και στα βόρεια σύνορα της χώρας. Στο κάδρο της κοσμογονικής αλλαγής περνά και η Κρήτη, με σημείο αναφοράς το στρατόπεδο Εμμανουήλ Θεοδωράκη στο Ρέθυμνο, όπου θα καταργηθεί το Κέντρο Νεοσυλλέκτων και θα λειτουργεί Σημείο Υποδοχής Οπλιτών. Μένει βεβαίως να δούμε τι θα σημάνει αυ­τό στην πράξη και από οικονομικής-κοινωνικής πλευ­ράς για την πόλη του Ρεθύμνου, διότι τα Κέντρα Νεο­συλλέκτων, όπως συνέβαινε και στο Ρέθυμνο, φιλοξενούσαν τους νέους φαντάρους περίπου 1 μήνα, ενώ στις νέες δομές, στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών, οι νε­οσύλλεκτοι δε θα μένουν πάνω από 2-3 μέρες! 

Αναλυτικότερα, ριζικές αλλαγές θα ισχύσουν άμεσα στον τρόπο παρουσίασης των νέων οπλιτών, αφού σύμφωνα με την εφημερίδα "Δημοκρατία” μπαίνει ο­ριστικό "λουκέτο” στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλ­λέκτων του Στρατού Ξηράς. 

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα που χθες έκανε δημοσιογραφικά το γύρο της Κρήτης και όλης της χώρας, από την επόμενη ΕΣΣΟ (Β' ΕΣΣΟ 2018) καταργούνται τα Κέντρα Εκπαίδευσης και πλέον οι οπλίτες θα παρουσιάζονται στα σημεία κατάταξης. 

Τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών, όπως θα ονομάζο­νται, θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι νέοι οπλίτες θα παρουσιαστούν σε 23 διαφορετικά σημεία υποδοχής. Ουσιαστικά πρόκειται νια μονάδες υποδοχής που βρίσκονται στις περιοχές όπου και θα υπηρετήσουν τη θητεία τους οι στρατεύσιμοι. 

Για παράδειγμα, όσοι οπλίτες έχει καθοριστεί να το­ποθετηθούν σε μονάδες του Έβρου, θα παρουσιά­ζονται απευθείας σε τάγμα υποδοχής στον Έβρο, ό­σοι Κρητικοί ή μη οπλίτες πρόκειται να υπηρετήσουν σε μονάδα της Κρήτης θα κατατάσσονται απευθεί­ας στην Κρήτη και όχι σε κάποιο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Πελοπόννησο ή στη Μακεδονία. 

Στα ΣΥΠΟ θα παραμένουν οι στρατιώτες για περίπου δύο-τρεις ημέρες, προκειμένου να περάσουν από υγειονομικές εξετάσεις και να λάβουν ιματισμό. 

Από εκεί Θα λαμβάνουν τα φύλλα πορείας για τις μο­νάδες, όπου θα υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους. Οι οπλίτες θα μεταφέρονται, δηλαδή, χωρίς κα­θυστέρηση στις μονάδες τους για να περάσουν εκεί τη βασική εκπαίδευση και να ορκιστούν, όπως συνέβαινε έως τώρα στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέ­κτων, και στη συνέχεια να υπηρετήσουν τη στρατιω­τική θητεία τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα συνολικά 23 Σημεία Υποδοχής Οπλιτών κανένα δε βρίσκεται στην Πελο­πόννησο, όπου λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα πέ­ντε Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, ενώ στη συ­ντριπτική πλειονότητά τους βρίσκονται στον Έβρο και στα νησιά. 

Από τα 23 ΣΥΠΟ, τα οκτώ βρίσκονται στα νησιά (δύ­ο στη Ρόδο και από ένα σε Ρέθυμνο, Σάμο, Κω, Λήμνο, Χίο και Μυτιλήνη), ενώ από τα υπόλοιπα ορισμένα εί­ναι στην κεντρική Ελλάδα και στον Έβρο και στα νησιά. 

Σημαντικό είναι, επίσης, ότι υπάρχουν δύο ΣΥΠΟ σε Κομοτηνή και Ξάνθη. 

Από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων που θα κλείσουν ορισμένα θα λειτουργήσουν ως μονάδες και κάποια άλλα θα βάλουν "λουκέτο". 

Το όλο πρόγραμμα εντάσσεται στο γενικότερο πλαί­σιο αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και το ΓΕΣ επιδιώκει να αυξήσει την επάνδρωση των μονά­δων στις παραμεθόριες περιοχές, αφού οι στρατιώ­τες θα βρίσκονται στις μονάδες για 30 έως 40 ημέρες περισσότερό απ ό,τι σήμερα. 

Στις τοπικές κοινωνίες, πάντως, όπου βρίσκονταν Κέντρα Εκπαίδευσης και κλείνουν, υπάρχουν γκρίνια και απογοήτευση, με βασικό επιχείρημα ότι θα πληγεί η τοπική οικονομία. 

Το αντεπιχείρημα είναι ότι θα ενισχυθεί σε κάποιες άλλες περιοχές. 

Ποιες μονάδες κλείνουν. Λουκέτο ”σε δεκατρία ΚΕΝ 

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο είναι το τέλος επο­χής για πολλά παραδοσιακά Κέντρα Εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό πως από τα 13 Κέντρα Εκπαί­δευσης που λειτουργούσαν μέχρι τώρα, μόνο τέσσε­ρα συμπίπτουν ως ΣΥΠΟ. Πρόκειται για μονάδες σε Θήβα, Ρέθυμνο, Γρεβενά και Λαμία. Σε καμία περί­πτωση δε θα λειτουργούν με την παλαιότερη μορφή τους, για παράδειγμα η Θήβα ως Κέντρο Εκπαίδευ­σης Πυροβολικού. Σε κάθε ΣΥΠΟ θα παρουσιάζονται νεοσύλλεκτοι από σχεδόν όλα τα Όπλα ή τα Σώματα του Στρατού Ξηράς. 

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης στα οποία μπαίνει "λουκέ­το" είναι τα εξής: 

> Πυροβολικού - Θήβα 

> Μηχανικού - Ναύπλιο 

> 9ο Σύνταγμα Πεζικού - Καλαμάτα

> 547/ΑΜ Τάγμα Πεζικού - Ρέθυμνο 

> 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων - Μεσολόγγι 

> 1ο Σύνταγμα Πεζικού ΔΙΚΕ - Τρίπολη

> Υγειονομικού - Άρτα 

> Εφοδιασμού-Μεταφορών - Σπάρτη 

> 586 Μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού - Γρεβενά

> Υλικού Πολέμου - Λαμία 

> Διακλαδικό Κέντρο - Τρίπολη. 

Κλείνουν, επίσης, το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο, όπως και το Κέντρο Εκ­παίδευσης Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι ίσως και να παρέμεναν ανοιχτά. 

Μπάμπης Σαββίδης[email protected]

(ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-22/02/2018)
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ