2018-10-06 17:40:35
Φωτογραφία για ΕΚΤΑΚΤΟ!! Εσπευσμένα εξέδωσαν Υπουργική απόφαση έγκρισης του ΚΕΛ
Εσπευσμένα, προφανώς για να φρενάρουν (εκτός των άλλων) και την σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση που τους έχει ανοίξει ο Συμπαραστάτης με την προσφυγή του στον Εισαγγελέα,

εξέδωσαν στις 3.10.2018 την υπ' αριθ. πρωτ: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65181/2140/3.10.2018 Υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι, επικαλούμενοι το ΦΕΚ 416/Δ/14!! και «ξεχνώντας» να αναγράψουν πηγή χρηματοδότησης και προϋπολογισμό του έργου!!. 

Στην απόφαση αυτή φαίνεται ότι βασίζουν τη χωροθέτηση - οριοθέτηση στο Π.Δ. - ΦΕΚ 416/Δ/2014 (§ 56 σελ. 4 και § 2.1.5, σελ. 10), για τα τεχνάσματα και τις μη σύννομες ενέργειες έκδοσης του οποίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΝ), ο Συμπαραστάτης έχει απευθυνθεί με στοιχεία στον Εισαγγελέα, ενώ είχαν υποβληθεί και 3 αιτήσεις ακύρωσης. 

Στην § 71, σελ. 5 της ως άνω απόφασης μνημονεύονται επτά (7) έγγραφα - αντιρρήσεις του ΣτΔΕ για το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι με νομικά επιχειρήματα και άλλα στοιχεία που όμως η ΔΙΠΑ προκλητικά δεν έλαβε υπόψη (Τα στοιχεία αυτά έχουν κατατεθεί από τον Συμπαραστάτη στην ποινική δικογραφία, αλλά περιέχονται και σε όλα τα άλλα ένδικα βοηθήματα και τις προσφυγές που ο ίδιος έχει συντάξει και έχουν υποβληθεί αρμοδίως για την υπόθεση του ΚΕΛ). 


Μελανά σημεία της υπόθεσης παραμένουν η μνημονευόμενη στην απόφαση του ΥΠΕΝ υπ’ αριθ. 124/2017 απόφαση του Δ.Σ. Σ-Α (αλλά και όλες οι προηγούμενες για το ΚΕΛ : 87/2012, 206/2012, 380/2016 ΑΔΣ, κατά των οποίων έχει προσφύγει ο ΣτΔΕ), ιδιαιτέρως όμως η απόφαση με αριθ. 472/2017 της Ο.Ε. του Δήμου μας (την οποία ψήφισαν 5 παρόντα μέλη και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ στήριξαν τα υπόλοιπα μέλη της Ο.Ε δια της μη συμμετοχής τους στη συνεδρίαση ! - ενδιαφέρουσα η ανάγνωση των ονομάτων από ΑΔΑ: 7ΔΝΖΩ1Χ-ΩΛΠ), οπότε ο Δήμος (όπως και ο Δήμος Ρ-Π) φέρεται να πειθάρχησε στο από 11.9.2017 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ, παραιτούμενος ουσιαστικά από την κρισιμότατη υπ’ αριθ. 3704/7.11.2014 αίτηση ακύρωσης που είχε υποβάλλει στο ΣτΕ κατά του ΦΕΚ: 416/Δ/2014 (υπόθεση που εκδικάζεται στις αρχές 2019 ;) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι – Έτος Στέκο, δεν αναφέρουν τίποτα για την πηγή χρηματοδότησης, ούτε για τα κόστη (Προϋπολογισμό) του έργου, ενώ θα έπρεπε όπως άλλωστε γίνεται στις άλλες αποφάσεις των ΚΕΛ. 

Τυχαίο; (π.χ. στην απόφαση έγκρισης των όρων του ΚΕΛ Μαραθώνα, αναφέρεται και αναλύεται ο προϋπολογισμός του έργου σε 83.256.000 ευρώ, ενώ στο εδώ ΚΕΛ υπάρχει σιωπή). Το θέμα φαίνεται να συνδέεται με την παλαιότερη καταγγελία του ΣτΔΕ στην OLAF (Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης στην ΕΕ).

Αυτά επί του παρόντος, με την υπενθύμιση ότι ο ΣτΔΕ θα συνεχίσει το έργο του μα αίτηση στο ΣτΕ, ενώ είναι στη διάθεση κάθε συμπολίτη (που δεν συμφωνεί με τα υπονομευτικά και σκόπιμα διλήμματα περί δήθεν μη αρμοδιότητας του ΣτΔΕ - βλ. έγγραφο 210/2017 του ΠΣΠΑ) για ενημέρωση επί των ενεργειών του όσον αφορά εντοπισμένα ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και κακοδιοίκησης στην υπόθεση
anatakti
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ