2019-09-11 13:37:45
Φωτογραφία για Έρχονται φοροελαφρύνσεις στο Leasing αυτοκινήτων!
 Το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζεται να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος μειώνοντας

την φορολογία στους χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων ώστε να τονώσει τα κρατικά έσοδα. Φορολογικές ελαφρύνσεις για τον κλάδο leasing αυτοκινήτων ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να ενισχύσει περαιτέρω τον κλάδο που εξυπηρετεί τόσο τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας.

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί μέσα στον Σεπτέμβριο θα περιλαμβάνει και αλλαγές στο leasing αυτοκινήτων ώστε να μειωθεί η φορολογία και οι χρήστες να μην επιλέγουν πολύ φθηνά εταιρικά αυτοκίνητα με αποτέλεσμα το κράτος να χάνει το κράτος χρήματα αντί να τα αυξάνει.

Ο νέος τρόπος φορολόγησης των χρηστών εταιρικών αυτοκινήτων θα αλλάξει ριζικά και οι φόροι που θα πρέπει να καταβάλλουν θα είναι αρκετά χαμηλότεροι σε σχέση με εκείνους που πληρώνουν τώρα.


Ειδικότερα σήμερα υπάρχουν πέντε συντελεστές φορολόγηση από 4% έως και 22% επί της Αξίας Λιανικής Προ Φόρων των εταιρικών αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση λοιπόν που η Αξία Λιανικής προ Φόρων περνά το όριο του χαμηλού συντελεστή φορολόγησης 4% έστω και για ένα ευρώ τότε ολόκληρο το ποσό της Αξίας Λιανικής φορολογείται με τον αμέσως επόμενο συντελεστή που είναι 7%. Δηλαδή σχεδόν διπλασιάζεται η επιβάρυνση για τους χρήστες.

Το οικονομικό επιτελείο θέλοντας να μειώσει τη φορολογία στους χρήστες φαίνεται πως έχει επιλέξει την επιβολή των αυξημένων συντελεστών φορολόγησης μόνο για το υπερβάλλον ποσό και όχι για ολόκληρο την Αξία Λιανικής Τιμής προ Φόρων.

Επομένως αν κάποιο εταιρικό αυτοκίνητο έχει Αξία Λιανικής 17.500 ευρώ τότε οι πρώτες 12.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 4% (480 ευρώ), τα επιπλέον 5.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 7% (350 ευρώ) και τα υπόλοιπα 500 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 14% (70 ευρώ).

Το σύνολο επιβάρυνσης για τον χρήση θα είναι 900 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς ο χρήστης του οχήματος με Αξία Λιανικής προ Φόρων 17.500 ευρώ θα επιβαρύνονταν με φόρο ύψους 2.450 ευρώ.

Δηλαδή το όφελος για τον χρήστη θα ανέρχεται σε 1.550 ευρώ!

Ωστόσο το οικονομικό επιτελείο με αυτή την κίνηση εκτιμά πως τα κρατικά έσοδα θα αυξηθούν καθώς οι χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων θα επιλέξουν ακριβότερα αυτοκίνητα γεγονός που μεταφράζεται σε επιπλέον έσοδα από το Τέλος Ταξινόμησης και τον ΦΠΑ.

Σε άλλο εταιρικό αυτοκίνητο με Αξία Λιανικής προ Φόρων 16.000 ευρώ ο χρήστης με το νέο σύστημα θα επιβαρυνθεί για τις πρώτες 12.000 ευρώ με συντελεστή 4% (480 ευρώ) ενώ για τα υπόλοιπα 4.000 ευρώ ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστή 7% (280 ευρώ).

Το σύνολο της επιβάρυνσης θα ανέλθει σε 760 ευρώ ενώ με το παλαιό σύστημα ο χρήστης του εταιρικού οχήματος με Αξία Λιανικής προ Φόρων 16.000 ευρώ θα επιβαρύνονταν με 1.120 ευρώ. Δηλαδή θα γλιτώσει 360 ευρώ.

Σε ένα πιο ακριβό εταιρικό αυτοκίνητο με Αξία Λιανικής προ Φόρων 23.000 ευρώ ο χρήστης πραγματικά θα γλιτώσει πολλά χρήματα καθώς οι πρώτες 12.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 4% (480 ευρώ), τα επόμενα 5.000 ευρώ με συντελεστή 7% (350 ευρώ), οι επιπλέον 3.000 ευρώ με συντελεστή 14% (420 ευρώ) και οι τελευταίες 3.000 ευρώ με συντελεστή 18% (540 ευρώ). Το σύνολο της επιβάρυνσης με το νέο σύστημα ανέρχεται σε 1.790 ευρώ.

Με το παλαιό καθεστώς η επιβάρυνση ενός χρήστη εταιρικού οχήματος με Αξία Λιανικής Προ Φόρων 23.000 ευρώ ανέρχονταν σε 4.140 ευρώ.

Δηλαδή ο χρήστης του οχήματος με Αξία Λιανικής προ Φόρων θα γλιτώσει 2.350 ευρώ!

Ο στόλος των εταιρικών αυτοκινήτων αποτελεί σχεδόν το 50% του συνόλου των πωλήσεων καινούριων αυτοκινήτων στην Ελλάδα και κινεί την συγκεκριμένη αγορά αλλά και τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Τι πληρώνουν σήμερα οι χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:

α) Από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό 4% της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα.

β) Από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό 7% της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

γ) Από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό 14% της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

δ) Από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό 18% της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

ε) Πάνω από τις 25.001 ευρώ ως ποσοστό 22% της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.

Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

i) 0-2 έτη καμία μείωση

ii) 3-5 έτη μείωση 10%

iii) 6-9 έτη μείωση 25%

iv) Από 10 έτη και μετά 50%.

Οι προϋποθέσεις της πλήρους απαλλαγής

Η παραχώρηση εταιρικού οχήματος απαλλάσσεται από τη φορολογία εφόσον: (i) παραχωρείται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και (ii) η ΛΤΠΦ του οχήματος δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Η χρήση οχήματος για επαγγελματικούς σκοπούς αφορά τις εξής περιπτώσεις:

α) Τα οχήματα, τα οποία παρέχουν οι εταιρείες σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (“tool cars”) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, αποτελεί φορολογητέα παροχή σε είδος, η παραχώρηση οχημάτων στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη – “status cars”),

β) Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων,

γ) Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),

δ) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν εταιρείες (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,

ε) Τα οχήματα που διαθέτουν οι εταιρείες επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων, και

στ) Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού.

Συνεπώς, αν ένα όχημα, εκ των ανωτέρω περιπτώσεων α’ έως στ’, έχει παραχωρηθεί για χρήση σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο εταιρείας, αλλά έχει ΛΤΠΦ άνω των 12.000 ευρώ, τότε δεν θα υφίσταται καμία απαλλαγή από τη φορολόγηση της παραχώρησης ως παροχής σε είδος, ακόμη και αν χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς, λ.χ. από πωλητή για τις καθημερινές επισκέψεις του σε πελάτες ή αν πρόκειται για ελαφρύ φορτηγό (LCV) που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς. Ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας, στην περίπτωση αυτή, γίνεται στο σύνολο της ΛΤΠΦ του οχήματος και όχι στο υπερβάλλον των 12.000 ευρώ ποσό.
anatakti
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ