2020-07-23 19:28:06
Φωτογραφία για Όσιος Εφραίμ ο Σύρος: ΕΡΓΑ, Τόμος Ζ΄
Λόγος εις την Μεταμόρφωσιν του Κυρίου και Θεού, του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού / Λόγος στη Μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού, του σωτήρα μας Ιησού Χριστού

Λόγος περί του πάθους του Σωτήρος / Λόγος για το πάθος του Σωτήρα

Εις την αγίαν Παρασκευήν και εις τον ληστήν και εις τον σταυρόν / Λόγος στην αγία Παρασκευή και στο ληστή και στο σταυρό

Λόγος περί της αναστάσεως, εν τοις εγκαινίοις, και περί του αγίου μνήματος / Λόγος στα εγκαίνια, για την ανάσταση, και για το άγιο μνήμα

Λόγος εν τω σταυρώ, επί των εγκαινίων, και περί του αγίου ξύλου του σταυρού / Λόγος στα εγκαίνια, για το σταυρό, και για το άγιο ξύλο του σταυρού

Εις τον επί του σταυρού ληστή / Στον σταυρωμένο ληστή

Πως ο ληστής προ της αναστάσεως εισήλθεν εις τον παράδεισον / Πως ο ληστής πριν από την ανάσταση μπήκε στον παράδεισο

Ομιλία εις την πόρνην / Ομιλία στην πόρνη


Εγκώμιον εις Πέτρον και Παύλον και Ανδρέαν, Θωμάν τε και Λουκάν και Ιωάννην· και εις την ανάγνωσιν Θωμά του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου / Εγκώμιο στον Πέτρο και στον Παύλο και στον Ανδρέα, στον Θωμά και στον Λουκά και στον Ιωάννη· και στην ανάγνωση του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου για τον Θωμά

Εγκώμιον εις τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας / Εγκώμιο στους Αγίους Σαράντα Μάρτυρες

Εγκώμιον εις τους ενδόξους Μάρτυρας τους εν όλω τω κόσμω μαρτυρήσαντας / Εγκώμιο στους ένδοξους Μάρτυρες που μαρτύρησαν σε όλο τον κόσμο

Εγκώμιον εις Μάρτυρας / Εγκώμιο σε Μάρτυρες

Λόγος εις το μαρτύριον του Αγίου μεγαλομάρτυρος Βονιφατίου / Λόγος στο μαρτύριο του αγίου μεγαλομάρτυρα Βονιφατίου

Λόγος περί του Κάιν, και του Άβελ της αναιρέσεως / Λόγος για τον Κάϊν, και για τον φόνο του Άβελ

Λόγος εις τον Αβραάμ και Ισαάκ (ι) / Λόγος στον Αβραάμ και Ισαάκ

Λόγος εις τον Αβραάμ και Ισαάκ (ιι) / Λόγος στον Αβραάμ και Ισαάκ

Λόγος εις τον Αβραάμ / Λόγος στον Αβραάμ

Λόγος εις τον πάγκαλον Ιωσήφ / Λόγος στον πάγκαλο Ιωσήφ

Λόγος εις τον προφήτην Ιωνάν, και περί μετανοίας των Νινευιτών / Λόγος στον προφήτη Ιωνά, και για τη μετάνοια των Νινευϊτών

Εγκώμιον εις τον Μέγαν Βασίλειον / Εγκώμιο στον Μέγα Βασίλειο

Εις τον βίον του μακαρίου Αβρααμίου και της ανεψιάς αυτού Μαρίας / Στον βίο του μακαρίου Αβρααμίου και της ανεψιάς του Μαρίας

Του οσίου Εφραίμ διαθήκη / Η Διαθήκη του Οσίου Εφραίμ /

Λόγος ότε οι μάγοι παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα / Λόγος, όταν οι μάγοι έφθασαν στα Ιεροσόλυμα
paraklisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ