2021-02-18 21:36:11
Φωτογραφία για Δεν εξαλείφεται η ελληνική γλώσσα κύριε Ερντογάν
ΔΕΝ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΥΡΙΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.

Συντονιστής Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου Θεολόγων Ἀττικῆς

Ἀντιπρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων

            Τό εἴδαμε κι αὐτό! Ὁ γνωστός γιά τή μεγαλομανία του, ὅσο καί γιά τόν σχιζοφρενικό ἀνθελληνισμό του πρόεδρος τῆς Τουρκίας κύριος Ἐρντογάν, αὐτός πού ὀνειρεύεται ξύπνιος "γαλάζιες πατρίδες" εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, αὐτός ὁ ὁποῖος λόγῳ τῆς μεγαλομανίας του ἔχει κερδίσει ἐπάξια τόν σκωπτικό χαρακτηρισμό "ὁ σουλτάνος", θέλει νά ἐξαλείψει ἀπό τήν τουρκική γλώσσα τήν ἑλληνική λέξη "ἀστροναύτης"! Ἐπίσης ἐκφράζει τήν ἀπαρέσκειά του καί πρός τήν ἐπίσης ἑλληνική λέξη "κοσμοναύτης"! Ὁ δέ ὁμοϊδεάτης του κύριος Μπαχτσελί δέν ἄφησε τήν εὐκαιρία νά πάει χαμένη καί πρότεινε νά λάβει ἡ ἔννοια τοῦ ἀστροναύτη στήν τουρκική γλώσσα τό ὄνομα ἑνός Τούρκου φυλάρχου τοῦ ΙΓ΄ αἰῶνος! Ὁποία γελοιότης!


            Δέν γνωρίζουμε τί εἴδους γελοιότητα θά ἔχει νά προτείνει αὐτή τή φορά ὁ ἴδιος ὁ κύριος Ἐρντογάν ὡς λύση στό πρόβλημα τό ὁποῖο τοῦ προξένησαν γιά ἄλλη μιά φορά τά συμπλέγματα τά ὁποῖα κουβαλᾶ, προφανῶς κάποια σάν καί τίς συνηθισμένες του! Ἕνα γνωρίζουμε, τό ὁποῖο ὁ ἴδιος δέν τό γνωρίζει, διότι ὁ φανατισμός καί τό μίσος τά ὁποῖα τρέφει μέσα του γιά καθετί ἑλληνικό τόν τυφλώνει: ὅτι ὅσο καί νά θέλει, εἶναι ἀδύνατον νά ἐξαλείψει τίς ἑλληνικές λέξεις ἀπό τήν τουρκική γλώσσα, ἀπό τήν τουρκική ζωή, ἀπό τήν τουρκική πραγματικότητα! Διότι ἡ ἑλληνική γλώσσα εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία ἔχει ἐγκεντρίσει μέ τή ζωογόνο δύναμή της, μέ τόν ἀνεξάντλητο πλοῦτο της, μέ τή μοναδική πλαστική της ἰκανότητα ὅλες τίς γλῶσσες τῆς ὑφηλίου. Καί ἄν κάποιος ἐπιμείνει νά θέλει νά ἀπαλείψει ἀπό τή γλώσσα του τίς ἑλληνικές ἐπιρροές, τό μόνο τό ὁποῖο θά κατορθώσει θά εἶναι νά φτωχύνει δραστικά τή γλώσσα του, καί κατά συνέπεια τή σκέψη τοῦ λαοῦ του καί τή δημιουργικότητά του.

            Παρακολουθώντας συχνά τά δελτία εἰδήσεων βλέπουμε εἰκόνες ἀπό τήν Τουρκική ἐπικαιρότητα. Σ΄ αὐτές φαίνονται καί ὑπηρεσιακά αὐτοκίνητα τῶν τουρκικῶν δυνάμεων ἀσφαλείας, τά ὁποῖα φέρουν τήν ἐπιγραφή "polis". Γνωρίζει ἄραγε ὁ κύριος Ἐρντογάν, ὅτι ἡ λέξη αὐτή, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται καί σέ πολλές ἄλλες γλῶσσες μέ διάφορες μορφές, ὅπως police, Polizei, policia, polisen, politiet, poliisi εἶναι ἑλληνική, ἐπειδή προέρχεται ἀπ΄ εὐθείας ἀπό τήν ἑλληνική λέξη "πολιτεία"; Γιατί δέν ἐκφράζει τήν ἐπιθυμία νά ἀλλάξει καί αὐτή τή λέξη, ἡ ὁποία θά πρέπει, ὡς γνήσια ἑλληνική, νά τοῦ εἶναι ὁμοίως ἀντιπαθής;

            Ἄς τό ἐπιχειρήσει, ἀλλά παρ΄ ὅλα αὐτά δέν θά καταφέρει καί πολλά πράγματα, διότι θά πρέπει νά ἀλλάξει καί ὅλους τούς ἑλληνικούς ἐπιστημονικούς ὅρους ἀπό ὅλες ἀνεξαιρέτως τίς ἐπιστῆμες. Θά πρέπει π.χ. νά ἐπινοήσει τουρκικό ἐπιστημονικό ὅρο γιά τό πάγκρεας, ὅπως καί γιά τόν ἡλεκτρισμό, ὅπως θά πρέπει νά ἐξαλείψει καί τή χρήση τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων ἀπό τίς ἐπιστῆμες, πράγμα μᾶλλον ἀδύνατον, διότι εἶναι διεθνής καί ἡ μή χρήση τους συνεπάγεται αὐτοαποκλεισμό ἀπό τήν ἐπιστημονική κοινότητα. Πῶς θά ὀνομάζει λοιπόν ὁ κύριος Ἐρντογάν τή μαθηματική σταθερά π=3,14, ἀφοῦ δέν τοῦ ἀρέσει ἡ ἑλληνική γλώσσα; Καί πῶς θά ὀνομάζει τούς ἀστέρες καί τούς ἀστερισμούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὀνόματα εἰλημμένα ἀπό τήν ἑλληνική μυθολογία; Καί ὄχι μόνον ἀπό αὐτήν, ἀφοῦ ὑπάρχει ἀκόμη καί ἀστεροειδής στόν ὁποῖο δόθηκε τό ὄνομα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνα τραγουδιστῆ Ντέμη Ρούσσου! Θά κλείσει λοιπόν ὁ κος Ἐρντογάν τά μάτια του στ΄ ἀστέρια λόγῳ τοῦ ἀνθελληνισμοῦ του καί θά ἀλλάξει μόνο τό ὄνομα ἐκείνου ὁ ὁποῖος ταξιδεύει στό διάστημα, γιά τόν ὁποῖο οἱ Ἀμερικανοί χρησιμοποιοῦν τήν ἑλληνική λέξη "ἀστροναύτης" καί οἱ Ρώσοι χρησιμοποιοῦν τήν ἐπίσης ἑλληνική λέξη "κοσμοναύτης";

            Τό κυριότερο ὅμως, καί ἀκόμη δυσκολότερο, ἐγχείρημα γιά τόν κο Ἐρντογάν εἶναι ἄλλο: πῶς θά ἀλλάξει τά ὀνόματα τῶν μισῶν τοὐλάχιστον πόλεων τῆς ἐπικράτειάς του, τά ὁποῖα εἶναι ἀκραιφνῶς ἑλληνικά; Ἰσχυριζόμενος ψεύδη; Ὅπως τό περίφημο ψεῦδος, ὅτι τό ὄνομα "Ἰσταμπούλ", διά τοῦ ὁποίου ἐπιμένουν νά ὁρίζουν αὐτός καί οἱ ὁμοεθνεῖς του τήν Κωνσταντινούπολη, τάχα δέν προέρχεται ἀπό τή φράση "εἰς τήν Πόλιν", ἀλλά ἀπό τό "Ἰσλάμ μπούλ" - ἀνόητος ἰσχυρισμός ὁ ὁποῖος προσβάλλει καί αὐτή τήν ἴδια τή θρησκεία τους. Διότι ποιός πιστός ἰσλαμιστής θά ἦταν ποτέ δυνατόν νά παραφθείρει τό ὄνομα "Ἰσλάμ" καί νά τό μετατρέψει σέ "Ἰστάν";

            Ὅσα ψεύδη λοιπόν καί ἄν διαδώσει ὁ κύριος Ἐρντογάν καί οἱ ὅμοιοί του, δέν θά ἦταν ποτέ δυνατόν νά πείσει ὅτι τό ὄνομα Ἰζμίρ τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Σμύρνη, ὅτι τό ὄνομα Σαμσούν τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό Σαμψούς, ὅτι τό ὄνομα Τραμπζόν τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Τραπεζούς, ὅτι τό ὄνομα Ἰσπάρτα τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Σπάρτη, ὅτι τό ὄνομα Γκιρεσούν τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Κερασούς, ὅτι τό ὄνομα Σινόπ τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Σινώπη, ὅτι τό ὄνομα Μαρμαρίς τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Μαρμαρίς, ὅτι τό ὄνομα Ντιντίμ τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Δίδυμα, ὅτι τό ὄνομα Σιβάς τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Σεβάστεια, ὅτι τό ὄνομα Κασταμονού τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Κασταμονή, ὅτι τό ὄνομα Ἐντιρνέ τάχα  δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Ἀδριανούπολη, ὅτι τό ὄνομα Σιλιβρί, τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Σηλυβρία, ὅτι τό ὄνομα Γκελίμπολου τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Καλλίπολη, ὅτι τό ὄνομα Ύψαλα τάχα δέν προέρχεται ἀπό τό ὄνομα Κύψελα. Ἐν τέλει δέν θά ἦταν ποτέ σέ θέση νά πείσει, ὅτι τό ὄνομα τῆς ἴδιας του τῆς πρωτεύουσας Ἄνκαρα τάχα δέν προέρχεται ἀπό ὄνομα Ἄγκυρα.

            Μάθετε λοιπόν, κύριε Ἐρντογάν, ὅτι ματαιοπονείτε! Ὅσο κι ἄν τό θέλετε, ὅσο κι ἄν βασανίζεσθε, ὅσο κι ἄν παραφρονεῖτε προσπαθώντας, ὅσες γελοῖες λύσεις καί ἄν προτείνετε ἐσεῖς καί οἱ ὅμοιοί σας, δέν μπορεῖτε νά ἐξαλείψετε τήν ἑλληνική γλώσσα, διότι ἡ ἑλληνική γλώσσα δέν ἐξαλείφεται! Ἡ ἄνθρωπότητα τήν ἔχει καί θά τήν ἔχει ἀνάγκη, τόσο αὐτήν ὅσο καί σύνολο τόν ἑλληνικό πολιτισμό, γιά ὅσο ὑπάρχει, γιά ὅσο ζῆ, γιά ὅσο δημιουργεῖ, γιά ὅσο θέλει νά εἶναι καί νά λέγεται ἀνθρωπότητα.
thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ