2021-04-02 14:25:04
Φωτογραφία για UIRR: ναι στην υποστήριξη σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, όχι στην παραμέληση των συνδυασμένων μεταφορών.
Οι υπουργοί μεταφορών από δεκαπέντε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ υπέγραψαν και ενέκριναν έγγραφο κοινής θέσης στις 31 Μαρτίου. Το Κοινό Βιβλίο καλεί την Επιτροπή της ΕΕ να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την υποστήριξη των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και την προώθηση της μετατόπισης των τρόπων μεταφοράς σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Νίκος Παπατόλιος

Η Διεθνής Ένωση για τις Συνδυασμένες Μεταφορές Οδικών-Σιδηροδρόμων (UIRR) χαιρέτισε τη δυναμική πρωτοβουλία. Ωστόσο, υπογράμμισε τη σημασία του να μην εξαιρούνται οι φορείς εκμετάλλευσης συνδυασμένων μεταφορών (CT) από κάθε είδους μέτρα στήριξης.

Το έγγραφο θέσης που εγκρίθηκε πρόσφατα υπεγράφη από Υπουργούς Μεταφορών χωρών όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχική Δημοκρατία και η Ιρλανδία, μεταξύ άλλων. Ο κεντρικός σκοπός τους είναι να καλέσουν την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τα βέλτιστα καθεστώτα στήριξης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορέων για την ενίσχυση του τομέα και την ενίσχυση της πολύ συζητηθείσας αλλαγής των τρόπων μεταφοράς.


Καθορισμένες ενέργειες

Συνολικά, η υπουργική πρωτοβουλία της ΕΕ προσδιορίζει τρεις συγκεκριμένους και επείγοντες στόχους που πρέπει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή το συντομότερο δυνατό. Πρώτον, η Επιτροπή θα πρέπει να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές θα μπορούσαν γρήγορα να κινηθούν προς πιο καινοτόμες και ανταγωνιστικές έννοιες όπως η ψηφιακή αυτόματη ζεύξη (DAC). Σύμφωνα με τους 15 υπουργούς των κρατών μελών, αυτός θα είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να επιτύχει η μετάβαση από το δρόμο στο σιδηροδρομικό.

Δεύτερον, αυτές οι έννοιες καινοτομίας και ψηφιοποίησης δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στους φορείς εκμετάλλευσης αλλά και στις υποδομές. Ο εκσυγχρονισμός πρέπει να πραγματοποιείται ταυτόχρονα. Διαφορετικά, τα αποτελέσματα δεν θα είναι ικανοποιητικά και σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ. Τρίτον, οι ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά με τα καθεστώτα χρηματοδοτικής στήριξης από τα κράτη μέλη στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές πρέπει να καταστούν απλούστεροι και αποτελεσματικότεροι. Το ίδιο ισχύει για τις διαδικασίες έγκρισης από την Επιτροπή της ΕΕ που θα πρέπει να γίνουν λιγότερο χρονοβόρες.

Τι γίνεται με τις συνδυασμένες μεταφορές και τις συνδυασμένες μεταφορές;

Παρόλο που το UIRR χαιρέτισε την υπουργική πρωτοβουλία να απαιτήσει μια πιο ρητή εστίαση στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές από την Επιτροπή της ΕΕ, υπογράμμισε επίσης τον κίνδυνο αποκλεισμού των διατροπικών και συνδυασμένων μεταφορών από αυτούς τους στόχους. Σύμφωνα με το UIRR, η διατροπική σιδηροδρομική γραμμή ισούται με το ήμισυ του συνολικού σιδηροδρομικού εμπορευματικού εμπορίου της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη μελέτη θα πρέπει επίσης να επεκταθεί προς αυτόν τον τομέα.

Το UIRR πρότεινε ορισμένα επιπλέον μέτρα και τρόπους προσέγγισης του ζητήματος για το σκοπό αυτό: η οργάνωση σημαντικών επενδύσεων σε σιδηροδρομικές υποδομές και η διευκόλυνση αυτών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη είναι ζωτικής σημασίας. Επιπλέον, ο καθορισμός προτιμώμενων σιδηροδρομικών γραμμών για εμπορευματική κυκλοφορία στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για τις κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ είναι επίσης κρίσιμος. Επιπλέον, η επένδυση στον εκσυγχρονισμό ή την κατασκευή νέων τερματικών μεταφόρτωσης για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εμπορευματικών μεταφορών σε σιδηροδρομικές υποδομές.

Τέλος, το UIRR υπογραμμίζει τη σημασία της αναβάθμισης σιδηροδρομικών γραμμών που δεν διαθέτουν μετρητή φόρτωσης ημιρυμουλκούμενου P400 και διαβεβαιώνοντας ότι όλοι οι διάδρομοι ΔΕΔ-Μ θα είναι επίσης συμβατοί με το μανόμετρο φόρτωσης.

Η ERFA μοιράζεται την ικανοποίηση

Εκ μέρους της, η Ευρωπαϊκή Ένωση Σιδηροδρομικών Εμπορευματικών Μεταφορών (ERFA) χαιρέτισε επίσης την υπουργική πρωτοβουλία, καθώς δείχνει σαφώς την προτεραιότητα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με την ένωση, το έγγραφο κοινής θέσης προσδιορίζει την ανάγκη για επαρκή μέτρα στήριξης που θα βοηθήσουν τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές να αναπτυχθούν περισσότερο και να επιτύχουν τους στόχους της απαλλαγής από τον άνθρακα και της μετατόπισης.

«Χαιρετίζουμε τη φιλοδοξία και την προσοχή που επιδεικνύεται στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές. Είναι σημαντικό ο ορισμός του 2021 ως Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων να συνοδεύεται από συγκεκριμένες δράσεις που βοηθούν τον τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών », δήλωσε ο Dirk Stahl, Πρόεδρος του ERFA. Επιπλέον, ο Conore Feighan, γραμματέας του ERFA, πρόσθεσε ότι «το έγγραφο κοινής θέσης των κρατών μελών είναι εγκαίρως καθώς μπαίνουμε γρήγορα σε μια περίοδο νομοθετικών αναθεωρήσεων σε ορισμένα βασικά κείμενα. Η κοινή θέση στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πλειονότητα των κρατών μελών αναμένει μια φιλόδοξη προσέγγιση που θα προσφέρει στον τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών ».

https://www.railfreight.com/railfreight/2021/04/01/uirr-yes-to-rail-freight-support-no-to-neglecting-combined-transport/

Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης

sidirodromikanea
sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ