2021-11-26 18:04:56
Φωτογραφία για Διαγωνισμός για ανάπτυξη υλικού για μαθητές με νοητική αναπηρία (και για το μάθημα των Θρησκευτικών)Στόχος είναι η προσαρμογή επιλεγμένου περιεχομένου και η ανάπτυξη του σχετικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση) στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά, στην Ιστορία, στη Μελέτη Περιβάλλοντος και στα Θρησκευτικά.Με σημερινή του απόφαση, το ΔΣ του ΙΕΠ ενέκρινε την κατακύρωση Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία για την Δ’ Δημοτικού», συνολικής δαπάνης 102.870,00€, στην εταιρεία  «INTELEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING Ε.Π.Ε»

Σύμφωνα με την απόφαση (δείτε την εδώ)   ο ανάδοχος θα αναλάβει  την ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία για την Δ’ Δημοτικού)

. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προσαρμογή επιλεγμένου περιεχομένου και η ανάπτυξη του σχετικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση) στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά, στην Ιστορία, στη Μελέτη Περιβάλλοντος και στα Θρησκευτικά. Τα παραδοτέα που πρέπει να υποβάλει ο/η Ανάδοχος είναι τα εξής:Π.10 Εγχειρίδιο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας όσον αφορά τις στρατηγικές αυτορρύθμισης της μάθησης κι ενεργητικής εμπλοκής του/της μαθητή/-ήτριας στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας, στη βάση διαστάσεων του ψηφιοποιημένου υλικού για την Δ΄ Δημοτικού Π.11 Εγχειρίδιο με βήμα προς βήμα οδηγίες για τη χρήση και εφαρμογή του ψηφιοποιημένου υλικού από τα βιβλία που θα προσαρμόσει (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, και στα Θρησκευτικά) της Δ΄ Δημοτικού,

 Π.12 Πορίσματα από την διενέργεια βιβλιογραφικής έρευνας ή έρευνας εφαρμογής για την αποτελεσματικότητα ψηφιοποιημένου υλικού σε κείμενο για όλους/-ες, για την Δ’ Δημοτικού

 Π.13 Ψηφιοποιημένο υλικό – Κείμενο για όλους (easy to read) για το μάθημα της Γλώσσας (Δ’ Δημοτικού) – εμπλουτισμένο, προσαρμοσμένο, τροποποιημένο κατά περίπτωση και προσαρμογή επιλεγμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανάπτυξη ψηφιακού υλικού προσβάσιμου από μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση), Π.14 Ψηφιοποιημένο υλικό – Κείμενο για όλους (easy to read) για το μάθημα των Μαθηματικών (Δ’ Δημοτικού) – εμπλουτισμένο, προσαρμοσμένο, τροποποιημένο κατά περίπτωση και προσαρμογή επιλεγμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανάπτυξη ψηφιακού υλικού προσβάσιμου από μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση)

 Π.15 Ψηφιοποιημένο υλικό – Κείμενο για όλους (easy to read) για το μάθημα της Ιστορίας (Δ’ Δημοτικού) – εμπλουτισμένο, προσαρμοσμένο, τροποποιημένο κατά περίπτωση και προσαρμογή επιλεγμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανάπτυξη ψηφιακού υλικού προσβάσιμου από μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση),

 Π.16 Ψηφιοποιημένο υλικό – Κείμενο για όλους (easy to read) για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος (Δ’ Δημοτικού) – εμπλουτισμένο, προσαρμοσμένο, τροποποιημένο κατά περίπτωση και προσαρμογή επιλεγμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανάπτυξη ψηφιακού υλικού προσβάσιμου από μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση),

 Π.17 Ψηφιοποιημένο υλικό – Κείμενο για όλους (easy to read) για το μάθημα των Θρησκευτικών (Δ’ Δημοτικού) – εμπλουτισμένο, προσαρμοσμένο, τροποποιημένο κατά περίπτωση και προσαρμογή επιλεγμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανάπτυξη ψηφιακού υλικού προσβάσιμου από μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση).

Επί της ανωτέρω απόφασης δύναται να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή εντός δέκα (10) ημερών.


thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ