2022-04-26 21:00:45
Φωτογραφία για ΟΣΕ: 200 μόνιμες προσλήψεις
Τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις Πρότυπες Προτάσεις, περιλαμβάνει διάταξη που αφορά προσλήψεις στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο οποίος εδώ και χρόνια είναι υποστελεχωμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εγκριθεί 200 συνολικά προσλήψεις.

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η διάταξη τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις στον ΟΣΕ

Οι ειδικότητες

Παρόλο που δεν αποσαφηνίζεται ο ακριβής αριθμός των προσλήψεων, καταγράφονται οι ειδικότητες των εργαζομένων , για τις οποίες ανοίγουν οι προσλήψεις. Ειδικότερα καταγράφονται οι εξής ειδικότητες.

Δ Ε Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων,

ΔΕ Σταθμαρχών,

ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών,


ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Οι προσλήψεις

Σύμφωνα με την τροπολογία, ο προσλήψεις θα διενεργούνται από τον ΟΣΕ Α.Ε., βάσει σειράς προτεραιότητας και των κριτηρίων του άρθρου 29 του ν. 4765/2021. Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον υπουργό Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του ΟΣΕ και ύστερα από έγκριση του ΑΣΕΠ, η οποία διαβιβάζεται εντός δέκα ημερών από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά και μετά την αξιολόγησή τους από τον ΟΣΕ θα συνταχθούν προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων μέσα έναν μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι προσωρινοί πίνακες θα αποσταλούν στον Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών, ενώ το ΑΣΕΠ Θα πρέπει να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο εντός είκοσι ημερών.

alfavita.gr

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ