2022-09-26 10:23:05
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 3961

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της ΧώραςΘέμα: «Υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.»

Με το παρόν σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α ́ 71) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών προσώπων (άρθρο 16, παρ. 1, περ. α-ια και ιε) και των ατομικών επιχειρήσεων (άρθρο 16, παρ. 1, περ. ιστ) εκμετάλλευσης φαρμακείου. Τα ανωτέρω προβλέπονται επίσης στην υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 52871/23.5.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α ́ 71) αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 2) τις μεταβατικές διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα» (ΑΔΑ 9ΕΒΔ46ΜΤΛΡ-ΞΧΓ).

Από την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται μόνο....

 

...όσες ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείου έχουν δηλώσει ως μοναδικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στην ΑΑΔΕ το «Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών».

Συνεπώς, όσες ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείου έχουν δηλώσει κι άλλους Κ.Α.Δ. πλην του ανωτέρω, καθώς και οι εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείου υποχρεούνται να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ..

Τέλος, σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 50 και της παρ. 4 του άρθρου 64 του ως άνω Νόμου, η εγγραφή των υπόχρεων πρέπει να έχει λάβει χώρα μέχρι την 30η.9.2022, καθώς από την 01η.10.2022 θα επιβάλλονται πρόστιμα για την παράλειψη αυτή.Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στους λογιστές σας για περισσότερες λεπτομέρειες και παροχή σχετικών οδηγιών, όπως και για την εγγραφή του φαρμακείου σας στο Γ.Ε.ΜΗ., στην περίπτωση που δεν έχει λάβει χώρα μέχρι σήμερα, παρά τα ανωτέρω προβλεπόμενα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ελέγξετε στηνιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. και δη «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (https://www.businessportal.gr/Page/display_page/48) και κατόπιν

Δημόσιων Στοιχείων Επιχείρησης (Δημοσιότητα (https://www.businessregistry.gr/publicity/index), κάνοντας αναζήτηση μέσω του ΑΦΜ της επιχειρήσεως / εταιρείας σας, αν είναι ήδη εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια σε συνεργασία με τον λογιστή σας να προβείτε στην εγγραφή αυτής μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής στο https://www.businessportal.gr.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Με εκτίμησηfarmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ