2022-10-12 08:57:31
Φωτογραφία για Ο Άγιος Ιωάννης της Ρίγας της Λετονίας και ο π. Γερασίμος (Schmaltz) της Αλάσκας στέκονται ενώπιον του Θεού προσευχόμενοι για ολόκληρο τον κόσμο σαν καιόμενες λαμπάδες
Συναξάριον

Τῇ ΙΒʹ(12ῃ) τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου, μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων· Πρόβου, Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου ἐν Ἀνάζαρβο Κιλικίας Μ. Ἀσίας (295)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας καλλινίκου Μαρτύρος Δομνίνης ἐν Ἀνάζαρβο Κιλικίας Μ. Ἀσίας (286)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Παρθένου ἐν Ῥώμη. (250)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ ἅγιοι ἑβδομήκοντα Μάρτυρες, ξίφει τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Ὁ ἅγιος Θεόδοτος ἐπίσκοπος Ἐφέσου, ὁ ὁμολογητής, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Ὁ ἅγιος Ἰάσων ἐπίσκοπος Δαμασκοῦ, ὁ ὁμολογητής, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Μάρτυς Μαλφεθᾶ, βέλεσι τοξευθεὶς τελειοῦται

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀνθία, βληθεῖσα εἰς πύρινον χάλκινον βοῦν, τελειοῦται· καὶ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἰουβεντῖνος καὶ Μάξιμος, ξίφει τελειοῦνται· Ἀνδρόμαχος καὶ Διόδωρος, πυρὶ τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ Ποιητοῦ, ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ τοῦ Ἁγιοπολίτου (750/787) (καὶ 12ῃ Ὀκτωβρίου)


Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Θεοσεβίου καὶ τῆς Συμβίας αὐτοῦ, τῶν ἐν Ἀρσινόῃ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Οὐΐλφριντ τῆς Ὑόρκης Ἀγγλίας καὶ Ἐδουΐνου βασιλέως Northumbria Ἀγγλίας, μάρτυςἐν Hatfield Chase Ἀγγλίας (4/10 καί 12/10, 633)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Συμεών, τοῦ νέου Θεολόγου. (12/3, 1020)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ὁσίων Ἀλαμάνων τῶν ἐν Κύπρῳ· Βαλαντίου, Βαρλαάμ, Βαρνάβα τοῦ μοναχοῦ, Βασιλείου ἐπισκόπου τοῦ Βαβατσινιώτη, Γεωργίου τοῦ ἐπιτηδειώτου, Γεωργίου τοῦ περαχωρίτου, Γεωργίου τοῦ Σαλαμάνου, Δημητριανοῦ τοῦ ἐπισκόπου, Εἰρηνικοῦ, Ἐλπιδίου, Ἐπαφροδίτου καὶ Ἐπίκτητου τοῦ θαυματουργοῦ (12ος αἰ.)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ ἅγιοι Ταράσιος (1440), Ἀμφιλόχιος (1452), Μακάριος (1478) καὶ

Θεοδόσιος τῆς Μονῆς Γλουσίτσα (Γκλουτσεέσκ/Γκλουσίτσα) τῆς Vologda Ῥωσίας (15ος αἰ.)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου νέο-ἱερομάρτυρος Ἰωάννου (Pommer) τῆς Ῥίγας, ὑπὸ τῶν ἀθέων μπολσεβίκων πυρὶ τελειοῦται ἐν Λετονία, (1934).

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πόλης τῶν Ἀθήνων ἐκ τοῦ Γερμανικοῦ ζυγοῦ, ἐν ἔτει 1944, Σύναξις πάντων τῶν ἐν Ἀθήναις Ἁγίων.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἀνάμνησις τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς τοῦ Θαυματουργοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σαγγάης καὶ Σὰν Φραντσίσκο ἐν ἔτει 1993

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, κοίμησις τοῦ π. Γερασίμου (Schmaltz) ἀσκητοῦ ἐν τῇ νῆσω Spruce τῆς Ἀλάσκας (1969), φύλακος τῆς παρακαταθήκης καὶ τῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου Γερμανοῦ τῆς Ἀλάσκας (1836).

Διαβάστε περισσότερα »
paraklisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ