2023-07-30 01:47:22
Φωτογραφία για Εξαρθρώθηκε δίκτυο διακίνησης μεταναστών – Εμπλέκονταν και μέλη ΜΚΟ..
Διαπιστώθηκε ότι εμπλέκονται και μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων όπως και διαμένοντες σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Λέσβου. 

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα. Εκρυβαν τους μετανάστες σε δύσβατες χερσαίες περιοχές.

Λέσβου στο πλαίσιο εντοπισμού νεοεισερχομένων ατόμων σε χερσαίες περιοχές της νήσου Λέσβου, σχηματίσθηκαν εκατόν τριάντα πέντε (135) ποινικές δικογραφίες σε βάρος τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά (3.947) νεοεισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, ενώ από το Λιμενικό Σώμα σχηματίσθηκαν τέσσερις (4) δικογραφίες κατά λόγο τοπικής και υλικής αρμοδιότητας σε βάρος εκατόν τριών (103) νεοεισερχομένων ατόμων. Στο σύνολο των παραπάνω αναφερομένων περιπτώσεων, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες εκ του Νόμου διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής και υποβολής αιτημάτων για παροχή Διεθνούς Προστασίας.

Σε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) περιπτώσεις από το σύνολο των εκατόν τριάντα εννέα (139) μεταναστευτικών ροών, διαπιστώθηκε ότι οι μεταναστευτικές αυτές ροές είναι επιτηδευμένες, καθώς παρουσίασαν κατά την εξέλιξή τους αλληλουχία δράσης διακινητών, συνεργαζομένων προσώπων, μελών υποστηρικτικών ομάδων και μελών Μ.Κ.Ο. και κοινά χαρακτηριστικά όπως:


(α) Οι διακινητές παρείχαν στην Τουρκία οδηγίες και κατευθύνσεις προς τα διακινούμενα άτομα, επιβάλλοντας την τήρηση αυτών, πριν την αναχώρηση, κατά τη διάρκεια της πλεύσης και κατά την άφιξη της λέμβου στο νησί της Λέσβου, είτε προφορικά, είτε κάνοντας χρήση κρυπτογραφημένων εφαρμογών επικοινωνίας, όπως  επίσης παρείχαν ανάλογες οδηγίες και για την επικοινωνία κατά περίπτωση με διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) κατά την άφιξή τους στο νησί της Λέσβου και την απόκρυψή τους σε δύσβατες χερσαίες περιοχές.

(β) Οι νεοεισερχόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών, με την άφιξή τους στη Λέσβο αποκρύπτονταν σε δύσβατες χερσαίες περιοχές, αφού πρώτα διαμοιράζονταν σε μικρότερες ομάδες και στη συνέχεια επικοινωνούσαν με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αποστέλλοντας σχετικά πληροφοριακά στοιχεία. 

(γ) Στη συνέχεια ακολουθούσε από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) προς τις Αρχές η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) με τα στοιχεία που φέρεται ότι ελάμβαναν από τα διακινούμενα πρόσωπα κατά την άφιξή τους στη Λέσβο, καθώς και διαδικτυακή κατά περίπτωση ανάρτηση για την άφιξη της λέμβου και των νεοεισερχομένων ατόμων σε σελίδες που διατηρούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης Μ.Κ.Ο., στις οποίες ανέφεραν ότι οι νεοεισερχόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών έχρηζαν «άμεσης ιατρικής βοήθειας».

(δ) Τα μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), συγχρόνως με την ενημέρωσή τους για την μεταναστευτική άφιξη, μετέβαιναν στις περιοχές όπου με βάση τα πληροφοριακά στοιχεία βρίσκονταν οι νεοεισερχόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών, με το πρόσχημα της παροχής σε αυτούς ανθρωπιστικής-ιατρικής βοήθειας.

(iii) Οι δύο (2) υποστηρικτικές ομάδες των εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνταν στη Λέσβο [-13- μέλη – διαμένοντες στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.Ν.) της Λέσβου], κατά το χρονικό διάστημα  από 01-09-2022 έως και 30-04-2023, λειτουργώντας κατ’ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, με διαφορετική κατά περίπτωση σύνθεση και μεθοδολογία και έχοντας ως στόχο την επίτευξη των σκοπών των εγκληματικών οργανώσεων, σε τουλάχιστον τέσσερις (4) περιπτώσεις τελεσμένων αφίξεων λέμβων, κατά τις οποίες διακινήθηκαν συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) άτομα, αλλά και σε τρείς (3) τουλάχιστον περιπτώσεις μεταναστευτικών ροών σε μορφή απόπειρας, διαπιστώθηκε ότι, προέβαιναν κατά περίπτωση σε συγκεκριμένες δράσεις – ενέργειες, όπως:

η παροχή οδηγιών κατά την πλοήγηση των λέμβων, η παροχή πληροφοριών στους διακινητές για τις αφίξεις αυτών, η παρότρυνση για επιλογή των διακινητών του συγκεκριμένου εγκληματικού δικτύου, η συγκέντρωση αλλά και η αποστολή μέσω εταιριών μεταφοράς χρημάτων των αναγκαίων για την υλοποίηση των διακινήσεων χρηματικών ποσών, η παροχή οδηγιών στα διακινούμενα πρόσωπα για απόκρυψη σε δασώδεις-δύσβατες περιοχές, καθώς και η τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, η ενημέρωση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) για τον χρόνο και τον τόπο άφιξης λέμβων στη Λέσβο, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των διακινούμενων προσώπων από μέλη αυτών, που συνιστούσε ασφαλιστική δικλείδα για την αποδέσμευση των χρημάτων και τέλος ο εντοπισμός μεμονωμένων διακινούμενων προσώπων που αφίχθησαν στο νησί της Λέσβου και μεταφορά αυτών στην Κ.Ε.Δ.Ν., ως επίσης και διακινούμενων προσώπων που δεν είχαν προβεί στην αποδέσμευση των χρημάτων της διακίνησης, χρησιμοποιώντας προς τούτο βία ή απειλές βίας για να επιτευχθεί η αποδέσμευση.

Από την όλη ερευνητική διαδικασία σχετικά με την αλληλουχία δράσης των δύο (2) εγκληματικών οργανώσεων με τις Μ.Κ.Ο., προέκυψε σημαντικός αριθμός μελών Μ.Κ.Ο. που είχε φυσική παρουσία στους χώρους των αφίξεων των λέμβων και εντοπισμού των νεοαφιχθέντων ατόμων.

Επιπρόσθετα, από τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, περί εγγραφής ή μη στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μ.Κ.Ο., προέκυψε ειδικότερα από τα καταστατικά τους για δύο εκ των Μ.Κ.Ο. που ερευνήθηκαν, ότι ουδεμία σε αυτά ρητή πρόβλεψη υφίσταται νομιμοποίησης των δράσεων τους αναφορικά με τη λειτουργία τους κατά τις αφίξεις λέμβων στη Λέσβο.  

Επίσης, για Μ.Κ.Ο. για τις οποίες έχουν σχηματισθεί κατά το έτος 2020 και 2021 αντίστοιχα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης ποινικές δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα και ερευνήθηκαν, ουδεμία νομιμοποίηση δραστηριότητας υφίσταται ακόμη και σήμερα στην ελληνική επικράτεια λόγω της μη εγγραφής τους στο προαναφερόμενο Μητρώο.

Άξια ειδικότερης αναφοράς χρήζουν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την εν γένει ερευνητική διαδικασία. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν ότι:

(α) Υφίστανται επικοινωνίες διακινητή με διακινούμενα πρόσωπα.

(β) Υφίστανται επικοινωνίες διακινητή με μέλος Υποστηρικτικής Ομάδας.

(γ) Υφίσταται επικοινωνία συνεργαζόμενου με τους διακινητές προσώπου που βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού, με διακινούμενο πρόσωπο.

(δ) Από τις τηλεφωνικές συνδέσεις που παρείχαν πληροφορίες για μεταναστευτικές αφίξεις σε Μ.Κ.Ο., σημαντικός αριθμός αυτών δεν έκαναν χρήση ελληνικών τηλεφωνικών δικτύων, ενώ για επίσης σημαντικό αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων διαπιστώθηκε ότι είτε λειτουργούσαν σε διαφορετικές περιοχές της επικράτειας από αυτήν της Λέσβου (Σάμος, Έβρος, Ροδόπη, Αθήνα), είτε εμφάνιζαν δραστηριότητα κίνησης που δεν συνδέονται με συγκεκριμένες μεταναστευτικές ροές – αφίξεις.

(ε) Τα μη ταυτοποιηθέντα πρόσωπα που παρείχαν πληροφορίες στις Μ.Κ.Ο. σε σημαντικό αριθμό τετελεσμένων αφίξεων λέμβων, διαπιστώθηκε και η διασύνδεσή τους με διακινητές.

(στ) Υφίσταται συχνή αλλαγή συσκευών κινητής τηλεφωνίας, αριθμών τηλεφωνικών συνδέσεων από στελέχη των Υποστηρικτικών Ομάδων, καθώς και τακτικές μεταξύ τους επικοινωνίες. Επίσης διαπιστώθηκε η χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων που ανήκουν σε γνωστής ταυτότητας φυσικό πρόσωπο αγνώστου όμως διαμονής, στο όνομα του οποίου λειτουργεί σημαντικός αριθμός τηλεφωνικών συνδέσεων (αχυράνθρωπος).

(ζ) Υφίστανται επικοινωνίες μέλους Υποστηρικτής Ομάδας, με τηλεφωνικές συνδέσεις χώρας εξωτερικού, οι οποίες χρησιμοποιούνται από Μ.Κ.Ο. δύο (2) στελέχη της οποίας είναι επίσης ενταγμένα σε Υποστηρικτική Ομάδα.

(η) Υφίσταται σειρά επικοινωνιών Μ.Κ.Ο. με στελέχη Υποστηρικτικής Ομάδας.

Κατασχέθηκαν οκτώ (8) συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελική Αρχή.

Τέλος, ενημερώθηκε αρμοδίως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για τις δικές της ενέργειες.
greece-salonikia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ