2024-06-06 14:09:28
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Ενημέρωση για τη νέα ΚΥΑ που αφορά στη δράση πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρουΑθήνα, 6 Ιουνίου 2024ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔΑρ. Πρωτ. 2594Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Ενημέρωση για τη νέα ΚΥΑ που αφορά στη δράση πρόληψης για τον καρκίνο

του παχέος εντέρου»Αγαπητοί Συνάδελφοι,Μετά και την έκδοση του άρθρου 37 του Νόμου 5111/24.05.24, ακολούθησε η έκδοση της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1β/ΓΠ. οικ. 30644 με θέμα «Ειδικότερα θέματα Υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας, Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου» την οποία επισυνάπτουμε. Η δράση όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «αποσκοπεί στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, στη βελτίωση των δεικτών της θνησιμότητας που δύναται να προληφθεί, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών» και προβλέπει τη συμμετοχή των φαρμακείων σε επιμέρους ενέργειες.Η δράση πρόκειται να υλοποιηθεί από την ΗΔΙΚΑ το προσεχές διάστημα, μετά από σύναψη σύμβασης αμοιβαίων υποχρεώσεων με τον ΠΦΣ και θα είναι ανοικτή για τη συμμετοχή οποιουδήποτε φαρμακοποιού το επιθυμεί καθ’ όλη τη διάρκειά της. Mε σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των φαρμακείων για τη συμμετοχή τους σε μία ακόμη δράση στον τομέα της Πρόληψης, ο ΠΦΣ θα οργανώσει εκπαιδευτικό webinar/σεμινάριο και θα δημιουργήσει κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό για τους φαρμακοποιούς της χώρας που επιθυμούν να συμβάλουν στην υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του παχέος εντέρου, ενημερώνοντας και καθοδηγώντας τους δικαιούχους της δράσης που εμπίπτουν στα κριτήρια τα οποία έχει θέσει το Υπουργείο – δηλ. ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από πενήντα (50) ετών έως και εξήντα εννέα (69) ετών.Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με ενέργειές του και την εποικοδομητική συνεργασία του, οργανώνει τη....

... διάθεση από τα φαρμακεία αυτοδιαγνωστικών μέσων στους πολίτες για την ανίχνευση του καρκίνου του παχέος εντέρου τα οποία πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου, έχοντας ήδη απευθύνει σχετική επιστολή στον ΕΟΦ προκειμένου να γνωστοποιήσει τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα εκείνα, που πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και να τα ενσωματώσει στη σχετική πλατφόρμα διάθεσης όταν αυτή ετοιμαστεί από την ΗΔΙΚΑ.Συνοπτικά η διαδικασία για το φαρμακοποιό όπως περιγράφεται στην ΚΥΑ και θα παρουσιαστεί αναλυτικά με εκπαιδευτικό σεμινάριο από την επιστημονική ομάδα του ΠΦΣ, θα περιλαμβάνει:1. Την ταυτοποίηση των δικαιούχων οι οποίοι έχουν λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα Ειδοποίησης στο κινητό/email εφόσον έχουν ήδη εγγραφεί στην Άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή σε αντίθετη περίπτωση την αναζήτηση της Ειδοποίησης για τον δικαιούχο στην πλατφόρμα εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ.2. Τη διάθεση από το φαρμακοποιό του αυτοδιαγνωστικού self-test kit στο δικαιούχο της δράσης με την καταχώρηση στη σχετική πλατφόρμα, που συνεπάγεται τη διαδικασία ενημέρωσής του για το περιεχόμενο του test και την καθοδήγηση για τη διενέργειά του στο σπίτι από τον δικαιούχο. Οι δικαιούχοι της δράσης έχουν 4 μήνες χρονικό περιθώριο να διενεργήσουν το test.3. Μετά τη διενέργεια ο δικαιούχος της δράσης ενημερώνει το φαρμακοποιό για το αποτέλεσμα και αυτός καταχωρεί και ενημερώνει την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, έχοντας τη δυνατότητα για 3 επιλογές (Θετικό, Αρνητικό, Άκυρο).4. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος ενημερώνει για την έκδοση από το σύστημα αυτόματα, ειδοποίησης για παραπομπή σε ειδικό ιατρό για την ιατρική αξιολόγηση που ακολουθεί, από την οποία εφόσον ο ιατρός κρίνει, παραπέμπει για κολονοσκόπηση τον δικαιούχο.5. Στην περίπτωση έκδοσης παραπεμπτικού για κολονοσκόπηση μετά την ιατρική αξιολόγηση, εκδίδεται από το σύστημα ταυτόχρονα ειδική συνταγή για την προμήθεια από το φαρμακείο καθαρτικού, με περιθώριο προμήθειάς του από τον δικαιούχο εντός 2 μηνών.Ο φαρμακοποιός καθίσταται λοιπόν ο επιστήμονας εκείνος που είναι επιφορτισμένος να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους για τη δράση αυτή της πρόληψης, να τους καθοδηγήσει στα επιμέρους στάδια της διαδικασίας, να αναδείξει τη σημασία της έγκαιρης διενέργειας της κολονοσκόπησης στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος του test και ο καθ’ ύλην αρμόδιος να χορηγήσει στους πολίτες τα φαρμακευτικά σκευάσματα εκείνα που απαιτούνται για την προετοιμασία, εξηγώντας τον τρόπο λήψης τους.Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ «αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ορίζονται οι ακόλουθες τιμές αποζημίωσης:α) Για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test kit), ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει αριθμό κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και να είναι τεχνολογίας iFOB ή FIT, ποσό που ανέρχεται σε οκτώ (8,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,β) Για τη συλλογή και την καταχώριση των αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self- test kit), ποσό που ανέρχεται σε τρία (3,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά δικαιούχο,γ) Για την προμήθεια καθαρτικού για την προετοιμασία του δικαιούχου πριν από τη διενέργεια της διαγνωστικής κολονοσκόπησης, ποσό που ανέρχεται κατά ανώτατο όριο σε δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά (13,50) πλέον Φ.Π.Α. ανά δικαιούχο»Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή της προκαλούμενης δαπάνης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων.Θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής του φαρμακείου, τις επιμέρους ενέργειες καταχώρησης στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ από το φαρμακοποιό στα πλαίσια της δράσης, αλλά και τον τρόπο έκδοσης και αποστολής των τιμολογίων, όταν η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει.Αγαπητοί  Συνάδελφοι,Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι ο κλάδος μας αποτελεί βασικό πυλώνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε και εντάθηκε από την περίοδο της Πανδημίας και στηρίξατε όλοι εσείς αναλαμβάνοντας δράσεις και εκπληρώνοντας στόχους για τη δημόσια υγεία. Ο Π.Φ.Σ. με συνεχείς παρεμβάσεις και ενέργειες και κυρίως την επίμονη στάση του, έδωσε έμφαση στον τομέα των υπηρεσιών και κατέδειξε ότι οι φαρμακοποιοί με την επιστημονική κατάρτιση , την άριστη επικοινωνία και την καθημερινή σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες , είναι οι πλέον κατάλληλοι για τις εκστρατείες ενημέρωσης που έχουν στόχο την πρόληψη σοβαρών ασθενειών.Με αυτό το όραμα συνεχίζουμε!Με Εκτίμηση,
farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ