2024-06-19 18:39:26
Φωτογραφία για Χωρίς συμφωνία μεταξύ των υπουργών μεταφορών της ΕΕ σχετικά με την οδηγία για τα βάρη και τις διαστάσεις οχημάτων. Τι υποστηρίζουν οι σιδηροδρομικές ενώσεις
Στις 18 Ιουνίου, οι υπουργοί μεταφορών της ΕΕ συναντήθηκαν στο Λουξεμβούργο για μια σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, πρότειναν αλλαγές στην οδηγία για το βάρος και τις διαστάσεις. Δεν επετεύχθη συμφωνία για το θέμα αυτό.

Georges Gilkinet (Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Κινητικότητας, Βέλγιο) - photo credits @ Ευρωπαϊκή Ένωση

trans.info

Στη συνάντηση, οι υπουργοί μεταφορών της ΕΕ συζήτησαν την οδική ασφάλεια, τα βάρη και τις διαστάσεις των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, την ασφάλεια στη θάλασσα, τα εναρμονισμένα συστήματα πληροφοριών ποταμών και τη χρήση της χωρητικότητας της σιδηροδρομικής υποδομής.

Βασικό αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η έγκριση των συμπερασμάτων της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους στόχους της ΕΕ για την οδική ασφάλεια, η οποία υπογράμμισε την ανεπαρκή πρόοδο στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Οι Υπουργοί σημείωσαν επίσης την έκθεση προόδου σχετικά με το σχέδιο οδηγίας σχετικά με τις επιπτώσεις ορισμένων αποκλεισμών οδήγησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, δεν υπήρξαν σημαντικές ανακαλύψεις στην πολιτική οδικών μεταφορών.


Ένα κρίσιμο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν οι προτεινόμενες τροπολογίες στην οδηγία για τα βάρη και τις διαστάσεις των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, μέρος της πράσινης νομοθετικής δέσμης εμπορευματικών μεταφορών της Επιτροπής. Δυστυχώς, οι υπουργοί δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για αυτό το θέμα. Τα κράτη μέλη εξέφρασαν ανησυχίες για την αυξημένη χρήση φορτηγών μεγάλης διάρκειας σε ολόκληρη την ΕΕ και τα πρόσθετα όρια βάρους που απαιτούνται για οχήματα εξοπλισμένα με εναλλακτικές τεχνολογίες μετάδοσης κίνησης.

Ενώ η συνάντηση σημείωσε πρόοδο στη θαλάσσια ασφάλεια, τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ο τομέας των οδικών μεταφορών δεν σημείωσε σημαντική νομοθετική πρόοδο. Η επερχόμενη ουγγρική προεδρία θα συνεχίσει τώρα να ασχολείται με αυτά τα εκκρεμή ζητήματα

Η στασιμότητα απογοητεύει τους Γερμανούς μεταφορείς

Η Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), που εκπροσωπεί τη γερμανική βιομηχανία οδικών μεταφορών, εξέφρασε σημαντική απογοήτευση για την έλλειψη προόδου. Η BGL επέκρινε την αποτυχία του Συμβουλίου να εκμεταλλευτεί την άμεση εξοικονόμηση CO2 επεκτείνοντας το μήκος των αρθρωτών φορτηγών κατά περίπου 10% χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω την υποδομή.

Η ένωση προέτρεψε τους υπουργούς μεταφορών της ΕΕ να θεσπίσουν μια στρατηγική και ένα χρονοδιάγραμμα άμεσα για να καταστήσουν τις εναλλακτικές διαδρομές πιο ελκυστικές χωρίς μείωση της χωρητικότητας ωφέλιμου φορτίου.

Ιστορικό της οδηγίας για τα βάρη και τις διαστάσεις

Η οδηγία για τα βάρη και τις διαστάσεις (96/53/ΕΚ) εισήχθη το 1996 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τυποποιήσει τα μέγιστα βάρη και διαστάσεις των βαρέων φορτηγών οχημάτων στα κράτη μέλη, με στόχο τη διευκόλυνση των διασυνοριακών μεταφορών και τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού.

Το 2015, η οδηγία 2015/719 εισήγαγε τροποποιήσεις που επιτρέπουν στις αεροδυναμικές συσκευές και στους κινητήρες εναλλακτικών καυσίμων να βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και να μειώνουν τις εκπομπές.

Η τρέχουσα πρόταση στο πλαίσιο της «Πράσινης δέσμης εμπορευματικών μεταφορών» που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023 στοχεύει στην πραγματοποίηση περαιτέρω αλλαγών για την προώθηση των οχημάτων μηδενικών εκπομπών (ZEV) με την κατανομή πρόσθετων δικαιωμάτων βάρους και την αύξηση του μήκους των οχημάτων για τέτοια οχήματα.

Η προτεινόμενη τροποποίηση της οδηγίας έτυχε έντονης ανταπόκρισης από τους ενδιαφερόμενους στον κλάδο των μεταφορών. Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) υποστηρίζει αυτές τις αλλαγές, τονίζοντας την ανάγκη να κατανεμηθεί πλήρως το πρόσθετο όριο βάρους στα ZEV και να αυξηθεί το όριο βάρους του άξονα στους 12,5 τόνους.

Η ACEA υποστηρίζει επίσης την επέκταση και την απλοποίηση της χρήσης μακρύτερων και βαρύτερων οχημάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Αρθρωτού Συστήματος (EMS) για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού με τα συμβατικά οχήματα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μοντέλων μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Ωστόσο, αρκετές ευρωπαϊκές ενώσεις σιδηροδρόμων, συμπεριλαμβανομένης της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER) και της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC), έχουν εκφράσει έντονη αντίθεση με τις προτεινόμενες αλλαγές.

Ανέθεσαν μια μελέτη που προβλέπει μετατόπιση έως και 21% των εμπορευματικών μεταφορών από τις σιδηροδρομικές σε οδικές, εάν εφαρμοστούν οι αλλαγές, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις στις εκπομπές CO2, στο κόστος συντήρησης των δρόμων και σε υλικοτεχνική ανεπάρκεια.

Οι σιδηροδρομικές ενώσεις υποστηρίζουν ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι ανεφάρμοστα και θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ ενθαρρύνοντας περισσότερες οδικές μεταφορές. Συνιστούν τη διατήρηση του σημερινού μέγιστου μικτού βάρους των 40 τόνων για τα βαρέα φορτηγά οχήματα, με εξαίρεση τα οχήματα μηδενικών εκπομπών, και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών τρόπων μεταφοράς για την υποστήριξη βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών εμπορευματικών μεταφορών.

sidirodromikanea.blogspot.com

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ