2024-07-02 17:56:16
Φωτογραφία για Η ERA κυκλοφόρησε στις Βρυξέλλες την Έκθεση του 2024 για την Ασφάλεια και τη Διαλειτουργικότητα των Σιδηροδρόμων στην ΕΕ
Στις 2 Ιουλίου 2024, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) δημοσίευσε δύο εμβληματικές εκθέσεις, η μία επικεντρώθηκε στην ασφάλεια και η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της ΕΕ και η δεύτερη στον περιβαλλοντικό αντίκτυπό του. 

Η εκδήλωση στις Βρυξέλλες συγκέντρωσε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, τονίζοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης των πορισμάτων αυτών των εκθέσεων στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων.

Επιδόσεις ασφάλειας σιδηροδρόμων της ΕΕ: ​​Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι παραμένουν μεταξύ των ασφαλέστερων στον κόσμο

Η έκθεση για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων του 2024 υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι παραμένουν μεταξύ των ασφαλέστερων στον κόσμο. Συγκεκριμένα, δεν σημειώθηκαν μεγάλα ατυχήματα με πέντε ή περισσότερους θανάτους το 2018, το 2020 και το 2021. Δυστυχώς, σημειώθηκαν πέντε τραγικά γεγονότα το 2022 και το 2023, συμπεριλαμβανομένου του δυστυχήματος που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 στα Τέμπη της Ελλάδας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 57.


Η νέα έκθεση υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της ασφάλειας δεν συνεπάγεται απλώς την τήρηση κανόνων, αλλά και την προώθηση μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας και τη δέσμευση του σιδηροδρομικού τομέα για βιώσιμες, ασφαλείς λειτουργίες στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο (SERA). Και θεωρεί ότι η εφαρμογή ενός συστήματος αναφοράς για την ασφάλεια σε επίπεδο ΕΕ θα βελτίωνε τομείς όπου η ασφάλεια παρέμεινε στάσιμη, όπως οι ισόπεδες διαβάσεις και η ασφάλεια των εργαζομένων σιδηροδρόμων.

Διαλειτουργικότητα: Γεφύρωση των κενών

Το σιδηροδρομικό σύστημα της ΕΕ έχει ήδη προχωρήσει πολύ όσον αφορά τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, η οποία ορίζεται ως η ικανότητα λειτουργίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο χωρίς καμία διακοπή στα σύνορα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλοί τομείς που πρέπει να βελτιωθούν, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι σιδηρόδρομοι δεν αύξησαν το μερίδιό τους στο μείγμα μεταφορών την τελευταία δεκαετία, παρά το γεγονός ότι είναι ο πιο βιώσιμος τρόπος μεταφοράς.

Οι αριθμοί μιλούν για το σιδηρόδρομο, και η ιστορία είναι η εξής: το σχετικό μερίδιο των ανθρώπων και των αγαθών που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, σε σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς, φαίνεται να έχει παραμείνει στάσιμο σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (περίπου 6 % και 16 %, αντίστοιχα) και το διεθνές Η σιδηροδρομική κίνηση είναι σημαντική μόνο για τις εμπορευματικές υπηρεσίες (που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50 % της συνολικής σιδηροδρομικής εμπορευματικής κίνησης) και φαίνεται να αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό των υπηρεσιών επιβατών (περίπου 6 %).

Η έκθεση του ERA δείχνει επίσης πρόοδο στην ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών κανόνων και υπογραμμίζει τις προκλήσεις για την επίτευξη πλήρους διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών πόρων. Η παρακολούθηση της διασυνοριακής σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, οι χρόνοι μεταφοράς και η ακρίβεια παρείχαν κρίσιμα δεδομένα, με το κύριο ζήτημα που εντοπίστηκε να είναι η ασυνεπής ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) και των εθνικών κανόνων στις συνοριακές διελεύσεις. Επιπλέον, οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της SERA.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και στην εφαρμογή της 4ης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Από τις 16 Ιουνίου 2019, η ERA έχει εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει άδειες οχημάτων, ενιαία πιστοποιητικά ασφαλείας και εγκρίσεις ERTMS Trackside. Αυτή η στρατηγική δραστηριότητα έχει εξορθολογίσει τις σιδηροδρομικές λειτουργίες, καθιστώντας τις πιο προσιτές και προβλέψιμες. Μία μόνο αίτηση στο One-Stop-Shop (OSS) της ERA αρκεί πλέον για εξουσιοδοτήσεις που ισχύουν σε πολλά κράτη μέλη.

Οι επιδόσεις που επιτεύχθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια έγιναν δυνατές από το αφοσιωμένο προσωπικό της ERA και την εξαιρετική συνεργασία με ολόκληρο τον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα που εμπιστεύτηκε τη διαδικασία και υπέβαλε τα αιτήματά του. Ο Οργανισμός έχει μέχρι στιγμής εξουσιοδοτήσει 80.000 οχήματα από το 2019, έχει παραδώσει 15 παρατρόχιες εγκρίσεις ERTMS και το 2023 έχει εκδώσει το 22% των ενιαίων πιστοποιητικών ασφαλείας της ΕΕ. Από όλες τις άδειες οχημάτων, το 17% ήταν για χρήση σε μία χώρα, ενώ το 83% κάλυπτε πολλές χώρες της ΕΕ. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο του ERA στην προώθηση της πρωτοβουλίας One Europe, One Railway.

Επιπλέον, η έκθεση υπογραμμίζει την καινοτόμο χρήση σημασιολογικών τεχνολογιών από την ERA για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των δεδομένων, της επεκτασιμότητας και της προσαρμοστικότητας στον σιδηροδρομικό τομέα. Αυτή η τεχνολογική πρόοδος θεωρείται κρίσιμη για την υπέρβαση των φραγμών, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Σιδηρόδρομοι στην πράσινη γραμμή

Η πρώτη έκδοση της Περιβαλλοντικής Έκθεσης του ERA εξηγεί το αποτύπωμα άνθρακα των σιδηροδρόμων και τις στρατηγικές για τη μείωσή του. Παρά τις ελάχιστες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (0,4% του συνόλου του τομέα των μεταφορών), οι σιδηρόδρομοι εξακολουθούν να επηρεάζουν το περιβάλλον, ιδίως μέσω του θορύβου των σιδηροδρόμων που επηρεάζουν 22 εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Με βάση την ανάλυση της διαθέσιμης ημερομηνίας, η έκθεση προτείνει μια μελλοντική λύση κινητικότητας: ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα πολυτροπικών μεταφορών που διασφαλίζει αποτελεσματική μετακίνηση προσώπων και αγαθών με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο σιδηρόδρομος επισημαίνεται ως η πιο βιώσιμη, οικονομικά προσιτή και ενεργειακά αποδοτική επιλογή για την επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Επιπλέον, η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα ανθεκτικό δίκτυο μεταφορών ικανό να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της αδιάλειπτης κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη.

"Οι εκθέσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα αποτελούν πολύτιμη πηγή, καθώς παρέχουν έναν οδικό χάρτη για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου, πιο διαλειτουργικού και πιο πράσινου σιδηροδρομικού δικτύου. Η διασφάλιση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων μας δεν είναι απλώς μια τεχνική πρόκληση, είναι μια πολιτική επιταγή για Ένα ενιαίο, βιώσιμο και απρόσκοπτο σύστημα μεταφορών αντανακλά την αφοσίωσή μας στην ευημερία των πολιτών μας και στο περιβάλλον. και πράσινη κινητικότητα».

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ