2012-11-20 06:50:03
Φωτογραφία για Δήμαρχοι υπό παραίτηση!
Ολοένα και πιο πιθανό φαντάζει το σενάριο να υπάρξουν σαν πράξη, και όχι πλέον σαν απειλή, μαζικές παραιτήσεις των δημάρχων της χώρας προκειμένου... η Αυτοδιοίκηση να διαμαρτυρηθεί για τα όσα προβλέπει η κυβέρνηση για το μέλλον της: περεταίρω περικοπές στην χρηματοδότηση των δήμων στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013, απολύσεις – διαθεσιμότητα δημοτικών υπαλλήλων και «εποπτεία» των δημοτικών οικονομικών κινήσεων, βάση των όσων αναφέρει το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Το ρεύμα της «μεγάλης φυγής» καλλιεργείται ολοένα και περισσότερο στους κόλπους της ΚΕΔΕ, όπως καταγράφηκε άλλωστε και στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, λίγες ώρες πριν ψηφιστεί ο κρατικός προϋπολογισμός από το κοινοβούλιο.

Αυτή τη φορά πλήθυναν οι φωνές που προτείνουν η ΚΕΔΕ να κατέβει με επίσημη εισήγηση σε έκτακτο συνέδριο: την παραίτηση των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων, προκειμένου να καταδειχθεί η περαιτέρω μη βιωσιμότητα των δήμων
. Άλλοι ως άμεσο μέτρο, άλλοι ως ύστατη κίνηση, τα περισσότερα πάντως μέλη της ΚΕΔΕ έχουν στο μυαλό τους την παραπάνω θέση. Πιο διστακτικός εμφανίζεται ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Κώστας Ασκούνης, που ζητάει πρώτα να εξαντληθούν όλα τα άλλα μέσα πίεσης, προτείνοντας και αυτός τη διεξαγωγή συνεδρίου στις αρχές του άλλου μήνα: «Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ εμμένει στην απόφασή του για άμεση σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου των αιρετών της χώρας, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των ραγδαίων εξελίξεων που υποβαθμίζουν και απαξιώνουν τον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της Αυτοδιοίκησης και οδηγούν τους δήμους στην ολική κατάρρευση». Ποιες είναι αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις που επικαλείται η ΚΕΔΕ:

• «Ο προϋπολογισμός προβλέπει μείον 1,7 δις κα ιολική κατάρρευση των δήμων»

Τεράστια απόκλιση ύψους 1.738 εκ. ευρώ διαπιστώνεται μεταξύ των οριζόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προβλέψεων του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013. Παράλληλα, οι δήμοι, με βάση όσα ορίζει ο Καλλικράτης, καλούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 να ασκήσουν 200 νέες αρμοδιότητες, για τις οποίες απαιτούνται όχι μόνο οι αντίστοιχοι πόροι, αλλά και το ανάλογο προσωπικό. «Αν οι νόμοι δεν εφαρμοστούν και δεν αλλάξουν τα αναγραφόμενα ποσά στον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι δήμοι θα οδηγηθούν σε ολική κατάρρευση» διαπιστώνει η ΚΕΔΕ. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι προκειμένου να μη οδηγηθούν οι δήμοι της χώρας σε ολική κατάρρευση πρέπει αφενός να τους αποδοθούν οι θεσμοθετημένοι με το νόμο του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) πόροι και αφετέρου να τους αποδοθούν τα ποσά που προέρχονται από πόρους Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ), για τα οποία η σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό είναι μηδενική!

Ειδικότερα, με βάση την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων του Προϋπολογισμού, την οποία παρουσίασε ο κ. Ασκούνης, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων ανέρχονται στα 2.355,1 εκ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η ΣΑΤΑ (πόρος για επενδυτικά προγράμματα των δήμων, συντηρήσεις σχολείων, παιδικών σταθμών, κοινόχρηστων χώρων), ύψους 381 εκ ευρώ. Άρα το ποσό που θα έχουν στη διάθεσή τους οι δήμοι προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πάσης φύσεως δραστηριότητες και υποχρεώσεις τους - συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 830 εκ. ευρώ που προορίζεται για την άμεση απόδοση προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους - ανέρχεται στα 1.974,1 εκ. ευρώ, από 2.400 εκ. ευρώ του 2012.

Η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι η επιλογή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να προσθέσει τα 381 εκ. ευρώ της ΣΑΤΑ στο γενικό σύνολο έγινε για να παρουσιαστεί μικρότερη η απόκλιση στους αποδιδόμενους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για να καλυφθεί η κατάφωρη παραβίαση του Νόμου. Να σημειωθεί επίσης ότι για το 2012 η απόδοση της ΣΑΤΑ μέχρι τώρα είναι μηδενική. Ακόμη όμως και αν αποδεχθεί κανείς την παραπάνω λογική, τότε οι αποδιδόμενοι στους δήμους πόροι για το 2013 - μαζί με τη ΣΑΤΑ, την ειδική επιχορήγηση των δήμων που προβλέπει ο Προϋπολογισμός 2013, ύψους 312,9 εκ. ευρώ, καθώς και την απόδοση της δόσης των παρακρατηθέντων ύψους 213,9 εκ. ευρώ - ανέρχονται στα 2.881,8 εκ. ευρώ, ενώ το 2012 οι πόροι προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέρχονται σε 3.221,6 εκ. ευρώ. Άρα ακόμη και με αυτόν τον υπολογισμό, το 2013 υπάρχει μείωση των αποδιδόμενων πόρων κατά 340 εκ. ευρώ.

• Κυνηγητό με το Υπουργείο Οικονομικών Η ΚΕΔΕ έθεσε θέμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στις σχέσεις της Κυβέρνησης με τους δήμους, αφού, σύμφωνα με τον κ. Ασκούνη, παρά τις διαβεβαιώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικνομικών κ. Σταϊκούρα για συνάντηση πριν από τον Προϋπολογισμό κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ περιέγραψε ένα πρωτοφανές κυνηγητό της ΚΕΔΕ στο Υπουργό: εκείνος εμφανώς προσπάθησε να αποφύγει την συνάντηση, όταν δε τελικά συναντήθηκαν στους διαδρόμους της βουλής τους κάλεσε να «περάσουν από βδομάδα».

• Καμία συνέργεια των Δημάρχων για απολύσεις προσωπικού

Σε άλλο σκέλος των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, η Ένωση εκφράζει την πλήρη διαφωνία της με τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι οι ενδεχόμενες απολύσεις οδηγούν σε εκρηκτική κατάσταση, καθώς οι δήμοι οδηγούνται σε αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου τους. Δηλώνει δε ότι οι δήμοι δεν θα γίνουν συμμέτοχοι σ’ αυτήν τη διαδικασία και προτρέπει τους αιρετούς να μη έχουν καμία συμμετοχή σε αυτό.

Σύμφωνα λοιπόν με σχετική απόφαση εκτός της πλήρους διαφωνίας της Αυτοδιοίκησης με το μέτρο της διαθεσιμότητας, «η συνεχιζόμενη μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό των δήμων και επιφέρει παράλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες». Ενώ «η απαγόρευση προσλήψεων Υ.Ε. μέχρι το 2016 ειδικότερα στις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες τις οδηγεί στη διάλυσή τους».

Η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα δεν αντιμετώπισε μόνο τις τεράστιες περικοπές των πόρων για τη λειτουργία των ΟΤΑ, αλλά και την τραγική μείωση προσωπικού εξαιτίας της συνταξιοδότησης πολύ μεγάλου αριθμού τακτικών υπαλλήλων χωρίς την αντικατάστασή τους και πάνω από 60% υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι είναι αυστηρά απαραίτητοι για τους δήμους. Επιπλέον πολύ σημαντικές αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους δήμους ασκούνται εκ των ενόντων, ενώ μεγάλος αριθμός νησιωτικών δήμων και μικρών ορεινών στηρίζονται αποκλειστικά στο πολιτικό προσωπικό, αφού κάποιοι δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο. Την ίδια στιγμή η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την αποκλειστική ευθύνη και προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το κοινωνικό κράτος μέσα από τις δομές και τις δράσεις της καθώς και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της καθημερινότητας του πολίτη.

Πέραν όμως όλων των παραπάνω δεδομένων οι δήμοι καλούνται από την 1 Ιανουαρίου 2013 να ασκήσουν 200 νέες αρμοδιότητες που αφορούν όλο το παραγωγικό φάσμα και τη λειτουργία του κράτους». Η ΚΕΔΕ τονίζει πως «οι ενδεχόμενες απολύσεις δημιουργούν μιαν εκρηκτική κατάσταση που διαλύει τις υπηρεσίες στους Δήμους, αποδιαρθρώνει τους οργανισμούς τους και ιδιαίτερα κρίσιμων διοικητικών υπηρεσιών, κοινωνικοπρονοιακών δομών και υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, που κανένας ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί να υποκαταστήσει. Αντίθετα η αξιολόγηση του προσωπικού με προκαθορισμένα κριτήρια και η δυνατότητα κινητικότητας με κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη σοβαρών ελλείψεων προσωπικού των ΟΤΑ και δεν μας βρίσκει αντίθετους».

• Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Εποπτείας

Τέλος, μείζον θέμα έχει ξεσπάσει στην Αυτοδιοίκηση από την ετέρα πρόβλεψη του μεσοπρόθεσμου προγράμματος για τους δήμους, που κάνει λόγο για δημιουργία του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, η εν λόγω πρόβλεψη έχει ως προφανή στόχο την επιτροπεία των δήμων, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις συνταγματικές διατάξεις για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και η ΚΕΔΕ θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωσή του. Η ΚΕΔΕ διευκρινίζει ότι «ήδη με τα άρθρα 262 και 263 του Ν.3852/2010 τα οποία αφορούν το Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης των υπερχρεωμένων Δήμων και Περιφερειών έχει, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συσταθεί «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», η οποία εξετάζει τις περιπτώσεις των Δήμων και των Περιφερειών που υπάγονται στη διαδικασία εξυγίανσης.

Τα μέλη της εν’ λόγω Επιτροπής είναι περίπου τα ίδια με αυτά του παρατηρητηρίου, οι δε αποφάσεις μέχρι σήμερα της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν ληφθεί ομόφωνα και η Επιτροπή έχει λειτουργήσει άριστα. Εάν το Υπουργείο έκρινε σκόπιμο να προωθήσει επί πλέον προϋποθέσεις, βελτιωτικές όμως, στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης, αυτό θα μπορούσε να γίνει χωρίς την δημιουργία ενός νέου οργάνου, που καταργεί μάλιστα το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ». Σύμφωνα με αυτά που ειπώθηκαν στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, το συνολικό χρέος των δήμων ανέρχεται σε 2,6 δις ευρώ εκ’ των οποίων 1,7 δις - είναι δανειακές υποχρεώσεις και 0,835 δις - είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το χρέος αυτό αναλογεί στο 0,8% του συνολικού δημόσιου χρέους. Αντιστοιχεί στο μικρότερο ποσοστιαίο χρέος σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι οι Δήμοι δεν είναι αυτοί που δημιούργησαν το δημόσιο χρέος. «Ας πάψουν πλέον να συκοφαντούν την Αυτοδιοίκηση», σημειώνουν τα μέλη της Ένωσης. «Οι δήμοι της Χώρας είναι υπέρ της διαφάνειας και ποτέ δεν αρνήθηκαν τον οποιοδήποτε έλεγχο. Αυτό όμως που αρνούνται κατηγορηματικά είναι η κατάλυση του Συντάγματος και της αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», σχολιάζει η ΚΕΔΕ.
xtypos.eu
Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ