2012-03-24 13:19:08
Φωτογραφία για Σώζεται το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
Διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" με το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η παροχή της κατ' οίκον φροντίδας των ασφαλισμένων, προβλέπεται η θεσμοθέτηση εισφοράς η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,2% επί των συνολικών ετήσιων εσόδων από εισφορές των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Δημοσίου και του ΝΑΤ.

Με τις νέες ρυθμίσεις θα καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, και των οργανισμών Εστίας και Κατοικίας, οι οποίοι έχουν καταργηθεί, σε κατηγορίες ασφαλισμένων που μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν, ενώ για όλες τις περιπτώσεις παλαιών ασφαλισμένων για τους οποίους προβλέπεται πρόσθετη ειδική εισφορά, θεσπίζεται ενιαίο ποσοστό 7% για όλες τις κατηγορίες.

Εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ και των Οργανισμών Εστίας και Κατοικίας θα καταβάλουν στο εξής:


α) Οι Έλληνες υπήκοοι που εργάζονται στο εξωτερικό εκτός χωρών Ε.Ε για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα.

β) Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που κατά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν την πρότερή τους ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Οι Ορκωτοί εκτιμητές μέλη του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

δ) Τα μέλη αστικών συνεταιρισμών.

ε) Οι αθλητές με αμοιβή και οι επαγγελματίες αθλητές.

στ) Οι εργάτες αλιείς που απασχολούνται σε πλοία με ξένη σημαία που ασφαλίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 800/1978.

στ) Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας των ενόπλων δυνάμεων καθώς και οι οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων που μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο

Καταργείται η δυνατότητα να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος του ν. 4169/1961 οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι κατά την 01.01.1998, όταν και άρχισε να λειτουργεί ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 25 έτη απασχόλησης σε αγροτικές ή άλλες εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ χωρίς όμως να έχουν ασφαλισθεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και χωρίς να έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται, ότι ήταν πολύ δύσκολο να αποδειχθεί στην πράξη ότι οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας είχαν κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα την αγροτική απασχόληση ενώ υπονομεύονταν ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της ασφάλισης στον ΟΓΑ, και ήταν άδικο για τους συνεπείς ασφαλισμένους του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάχθηκαν στο καθεστώς της κύριας ασφάλισης, πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους και καταλήγουν να λαμβάνουν, σε πολλές περιπτώσεις, το ίδιο ή και μικρότερο ποσό σύνταξης.

Προβλέπεται επίσης , η υποχρεωτική υπαγωγή στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και όχι στον "Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας" (Λ.Α.Ε.) των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1/1/1993 και μετά, και οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. nooz.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ