2012-03-27 07:47:05
Φωτογραφία για Το τέλος του δεν πληρώνω;
Ποινές φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών θα αντιμετωπίζουν όσοι καταλαμβάνουν εν μέρει ή συνολικά το οδόστρωμα στις εθνικές οδούς και τους σταθμούς διοδίων και παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία των διοδίων, σύμφωνα με τροπολογία του  υπουργού Μεταφορών στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και άλλες διατάξεις».Όπως αναφέρεται στην προσθήκη, η οποία εντίθεται μετά το τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), «απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάληψη μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος και των εγκατεστημένων σε αυτό σταθμών διοδίων των αυτοκινητοδρόμων, καθώς και η παρεμπόδιση ή διακοπή (μερική ή ολική) της λειτουργίας των σταθμών διοδίων με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτοί που παραβαίνουν με πρόθεση τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα».

Επισημαίνεται ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ότι «όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη λειτουργία κοινόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία και ιδίως σιδηροδρόμου, αεροπλάνου, λεωφορείου, ταχυδρομείου, τηλεγράφου ή τηλεφώνου που προορίζονται για κοινή χρήση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών».Επιπλέον, η τροπολογία προβλέπει πως πλέον το αντίτιμο των διοδίων μπορεί να καθορίζεται με απόφαση υπουργού σε χαμηλότερο ποσό από αυτό που ορίζεται στη σύμβαση με τον παραχωρησιούχο και έπειτα από συμφωνία με αυτόν στην περίπτωση που διαπιστώνεται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση τμημάτων που δεν οφείλεται στον παραχωρησιούχο.

Εφ’ όσον δεν επιτευχθεί συμφωνία με τον παραχωρησιούχο, τότε προβλέπεται για τον υπουργό η δυνατότητα μείωσης του τέλους διοδίων με παράλληλη πρόβλεψη αποζημίωσης του παραχωρησιούχου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη σύμβαση.Από την αποζημίωση αφαιρείται το σύνολο της τυχόν ωφέλειας του παραχωρησιούχου από τυχόν αύξηση της κυκλοφορίας και των εσόδων του που οφείλεται στη μείωση του διοδίου τέλους. Τέλος, έπειτα από απόφαση του υπουργού Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται τα διόδια τέλη σε ολοκληρωμένα αυτοτελή τμήματα των αυτοκινητοδρόμων έως το ύψος του Ανώτατου Ορίου Διοδίων Τελών της οικείας σύμβασης παραχώρησης, ανεξαρτήτως της επίτευξης από τον παραχωρησιούχο των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών, αν η μη επίτευξη των προθεσμιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου. planet-greece
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ